Ecommerce slovník

Slovník užitočných pojmov z oblasti e-commerce.

Slovník

Výsledky vyhľadávania pre 🔍 zrušiť

A

A/B testovanie

A/B testovanie je nástroj na vylepšenie konverzného pomeru eshopu. Pripravia sa pri ňom dve varianty stránky, každá z nich má iný design, je inak upravená, aby sa zistilo, ktorá z nich je efektívnejšia. Jedna z týchto častí sa zobrazuje jednej časti návštevníkov, druhá tej druhej časti. Výsledok sa potom hodnotí podľa určeného cieľa, teda miery […]

Viac info

Ad Blocking

Ad Blocking je softvér, ktorý blokuje reklamy v prehliadači. Dá sa nainštalovať ako rozšírenie do internetového prehliadača. Dokáže rozpoznať reklamu a zablokovať ju pri prehliadaní webových stránok. Môže blokovať napríklad bannerovú reklamu, či vyskakovacie pop-up okná, alebo rôzne animácie či videá. Jedným z najznámejších softvérov je napríklad AdBlock Plus, ktorý sa dá nainštalovať do rôznych […]

Viac info

AIDA model vyvolania pozornosti

AIDA je skratka, ktorá v sebe skrýva pojmy pozornosť, záujem, túžba a akcia. Tieto pojmy označujú procesy, ktorými prechádza spotrebiteľ predtým, než si kúpi produkt. Prvým z nich je pozornosť, teda zákazník upriami svoju pozornosť na konkrétny produkt, alebo službu. Druhým z nich je záujem zákazníka o produkt, alebo službu. Ďalej je to vzbudenie túžby […]

Viac info

Ako napísať zavináč na klávesnici?

Zavináč? Nie, nemáme na mysli druh ryby. Ani pochúťku v slanom náleve z čias komunistických staničných bufetov. Hovoríme o označení pre znak @, ktorý najčastejšie používame v kontexte elektronickej pošty. Skúsme si dnes niečo povedať o znaku, ktorý je našou každodennou súčasťou.

Viac info

Ako zistiť alebo skryť vašu IP adresu

IP adresa je jedinečné číslo, ktoré identifikuje zariadenie pripojené na internet. IP, čo je skratka pre “internetový protokol”, je súbor pravidiel, ktoré určujú spôsob zdieľania informácií na internete. Adresa IP určuje, ako a kam majú tieto informácie smerovať. Ak je adresa IP ako fyzická poštová adresa, IP je časť, ktorá hovorí, ako sa tam dostať.

Viac info

Akvizícia

Akvizícia je proces získavania zákazníka. Tento proces je súčasťou každej marketingovej stratégie. Realizuje sa pomocou rôznych taktík, ako napríklad emailing, affiliate programy či kampane, s ktorých súčasťou sú influenceri.

Viac info

Anchor text

Anchor text je hypertextový odkaz, ktorý je súčasťou textu a zvyčajne je zvýraznený modrou farbou. Dá sa naň kliknúť a tým presmeruje návštevníka na iné miesto na stránke, na úplne inú stránku, alebo môže otvoriť nejaký súbor. Tieto linky berú do úvahy vyhľadávače, aby zistili, o čom je stránka. Ak je ich v texte príliš […]

Viac info

Archetypy v marketingu

Archetypy sú isté vzory, či vlastnosti, ktoré sa v rôznych formách opakujú. V marketingu to znamená, že je vytvorená značka, ktorá funguje na základe nejakého archetypu a práve z jeho vlastností potom vychádza reklama a komunikácia so zákazníkmi. Práve vďaka vlastnostiam každého typu si vedia nájsť svoju pozíciu na trhu a cieľovú skupinu. Značka si […]

Viac info

Astroturfing

Astroturfing je jednou z neférových marketingových praktík, ktoré využívajú niektoré značky, alebo tí, ktorí sa snažia predávať rôzne produkty. Ide pri tom o takú taktiku, kedy zadávateľ si zaplatí za pozitívnu reklamu, alebo propagáciu na rôznych online miestach. Môžu to byť či už sociálne siete, alebo diskusie, či rôzne blogy založené len za účelom šírenia […]

Viac info
B

B2B

B2B teda business to business je obchodný vzťah medzi dvoma spoločnosťami, alebo podnikmi, ktoré nie sú konečnými spotrebiteľmi. Tento pojem sa používa najmä v marketingu a pri elektronickom obchodovaní.

Viac info

B2C

B2C teda business to customer, čo znamená biznis pre zákazníka je podnikateľský, alebo marketingový model, kde sú v obchodnom vzťahu na jednej strane podnik, a na ten druhej zákazník, teda konečný spotrebiteľ. Často tento pojem označuje najmä obchodovanie v online oblasti. Je to jeden z najčastejších a najpopulárnejších modelov obchodovania na internete.

Viac info

Banner

Banner je reklamný prvok, ktorý sa používa na webových stránkach. Spravidla sa umiestňuje blízko okraja obrazovky ako obrázok, alebo animácia. Stále tvoria jednu z najčastejších foriem reklamy na internete. Tieto bannery umiestňujú inzerenti na stránky publisherov, ktorým za to platia. Akým spôsobom sa vypláca odmena je už individuálne. Môžu platiť za impresie, teda za zobrazenia, […]

Viac info

Bannerová slepota  

Bannerová slepota je pojem, ktorý označuje vedomú, alebo podvedomú tendenciu ľudí ignorovať bannerovú reklamu. Je to spôsobené tým, že reklama nemusí byť relevantná a človek sa sústredí len na obsah, kvôli ktorému na stránku prišiel. Práve preto sa mnohí snažia o to, aby bola reklama čo najpútavejšia, ale často má práve opačný vplyv, začne byť […]

Viac info

Behaviorálna segmentácia

Behaviorálna segmentácia diferencuje zákazníkov, aj potencionálnych zákazníkov do rôznych skupín, aby tak mohli značky a predávajúci prispôsobiť svoju stratégiu predaja. Uskutočňuje to na základe niekoľkých kritérií, napríklad podľa toho, či daný produkt už vyskúšali, alebo nie, alebo podľa lojálnosti k značke.

Viac info

Black hat SEO  

Black hat SEO sú zakázané praktiky, ktoré sa využívajú v marketingu na to, aby sa zvýšilo postavenie stránok vo vyhľadávaní SEO. Vyhľadávače ich zakazujú, a ak prídu na to, že ich stránky využívajú, môžu byť vyradené z vyhľadávania. Existujú rôzne techniky, ako napríklad cloaking, neviditeľné strany, vytváranie duplicít, alebo aj nahlasovanie konkurencie, teda Negatívne SEO. […]

Viac info

Brand

Brand, v preklade značka, je meno, špecifický symbol, logo, ktoré odlišujú jedného konkurenta na trhu od druhého. Rôznymi formami sa snažia diferencovať sa od seba a takto vyniknúť na trhu medzi ostatnou konkurenciou. Efektívne a kvalitné využitie značky môže pomôcť k vyššiemu predaju. Firmy využívajú rôzne stratégie budovania svojich značiek, ktoré sa týkajú rôznych aspektov […]

Viac info

Branding

Branding je marketingová metóda vytvárania pozitívneho vnímania značky, teda brandu, zákazníkmi a spotrebiteľmi. Skladá sa z viacerych stratégií, a to napríklad vytvorenie výstižného a ľahko zapamätateľného mena, vytvorenie loga, ktoré si zákazníci ľahko zapamätajú, sloganu, ktorý bude s touto značkou korešpondovať. Medzi tieto činnosti patrí aj napríklad vymedzenie značky voči ostatným konkurentom a určenie si […]

Viac info

Breadcrumb navigation

Breadcrumb navigation, po slovensky – omrvinková navigácia je termín, ktorý označuje pomôcku, ktorá pomáha užívateľovi zorientovať sa na webovej stránke, alebo v rôznych programoch, či dokumentoch. Môžeme ju považovať aj za jeden z faktorov, ktoré ovplyvňujú SEO vyhľadávanie. Poskytuje navigáciu na predošlé stránky, ktoré používateľ navštívil a pomáha mu zorientovať sa v mieste na stránke, […]

Viac info

Buzzmarketing

Buzzmarketing je typ marketingu, ktorého cieľom je vytvoriť ruch, hukot, alebo bzukot o značke, produkte, alebo službe medzi ľuďmi. Jeho účelom je vytvoriť povedomie o značke bez toho, aby na to boli vynaložené vysoké náklady. Súčasťou buzzmarketingou je tiež virálny marketing a astroturfing. Je jedným z najsilnejších marketingových nástrojov, pretože ak je táto kampaň úspešná, […]

Viac info
C

C2C

Za skratkou C2C sa skrýva výraz customer to customer, čo znamená zákazník zákazníkovi. Je to jeden z modelov elektronického obchodovania, kedy na internetovej platforme obchodujú, alebo si vymieňajú tovar spotrebitelia medzi sebou navzájom. Tento vzťah sprostredkuje iná platforma, na ktorej si, z pohľadu kategorizácie trhu, primárne konzumenti vymieňajú produkty, alebo informácie a skúsenosti o týchto […]

Viac info

Cause marketing

Cause marketing je typ marketingu, ktorý spája zvyšovanie zisku spoločnosti a spoločenskú zodpovednosť firmy. Takéto spoločnosti zvyknú podporovať napríklad neziskové organizácie a týmto spôsobom vytvárajú o sebe pozitívny obraz. K takémuto zlepšovaniu spoločnosti môžu podporovať aj svojich zákazníkov, aby napríklad prispeli rôznym organizáciám, s ktorými spolupracujú a týmto spôsobom ich podporujú. Jedným so spôsobov je […]

Viac info

Cielene (Targeting)

Targeting, alebo cielenie je pojem, ktorý označuje relevantné nastavenie reklamy pre cieľovú skupinu, ktorej je určená. Tomuto kroku predchádza segmentácia trhu, ktorá má za cieľ analyzovať štruktúru trhu a nasleduje ho positioning, čím sa odlišuje od konkurencie. Pri cielení je aj niekoľko dôležitých atribút, ako napríklad veľkosť daného segmentu, alebo to, či je dosť atraktívny […]

Viac info

Cieľová skupina

S pojmom cieľová skupina ste sa stretli pravdepodobne v marketingu alebo v oblasti reklamy. Ide o veľmi dôležitý parameter, ktorý by mala poznať každá značka či firma. Od neho sa následne odvíja, na koho budete cieliť svoje reklamy, príspevky či výrobky. Dôležitá je pre správnu marketingovú stratégiu Cieľovú skupinu tvoria vaši zákazníci, poprípade ľudia, na […]

Viac info

Cloaking

Cloaking patrí medzi zakázané Black hat SEO techniky. V princípe ide o to, že vyhľadávaču je ponúknutá stránka, ktorá je optimalizovaná presne na mieru algoritmom, ktoré určujú pozíciu stránok vo vyhľadávaní. Tým pádom vyhľadávač zobrazí danú stránku na lepšej pozícií. Problém je ale v tom, že sa návštevníkom zobrazí stránka úplne iná, ktorú by inak […]

Viac info

CMS

Skratka CMS znamená Content Management System, čo je v preklade Systém pre správu obsahu. Tento systém používaju predovšetkým laici, ktorí neovládajú programovacie jazyky. Sú určené na správu obsahu internetových stránok bez nutnosti ovládania programovacích jazykov. Sú prístupné cez administračné rozhranie CMS, kde je možné pridávať, editovať a upravovať rozsah. Výhodou je, že aj neprogramátori môžu […]

Viac info

Content marketing

Content marketing, alebo teda obsahový marketing je forma marketingu pri ktorej sa vytvára hodnotný obsah, ktorý pomáha svojho čitateľa, teda zákazníka, obohacovať a vzdelávať. Je to dlhšia forma marketingu, ktorá sa snaží vytvárať najmä hodnotný obsah, ktorý je relevantný pre prijímateľa a jeho zámerom je dosiahnuť to, aby mu toto konanie v konečnom dôsledku prinieslo […]

Viac info

Cookie

Súbory cookies sú záznamy, ktoré si webový prehliadač ukladá po prekliku z affiliate linku. Práve na tejto báze funguje affiliate marketing. Po kliknutí na odkaz sa vytvorí súbor cookie, ktorý sa uloží v prehliadači, štandardne na 30 dní. Po uplynutí tejto doby sa automaticky vymažú a provízia už publisherovi neprislúcha. Súbory cookies sú údaje publishera, […]

Viac info

Copywriting

Copywriting je tvorba zaujímavých a pútavých komerčných textov, ktoré sú určené na predávanie rôznych produktov a služieb. Tejto činnosti sa venuje copywriter, ktorý by mal byť schopný napísať funkčný text a brať ohľad aj na SEO optimalizáciu či správne použitie kľúčových slov. Copywriting je dôležitý v tom, že má prezentovať produkt, či službu tak, aby […]

Viac info

CPA

Skratka CPA znamená cost per action, teda cena za akciu. Je to platba za konverziu, ktorú zaplatí inzerent, ak na jeho stránke návštevník urobí konverziu, teda napríklad ak nakúpi v jeho eshope. Je to spôsob online marketingu, pri ktorom inzerent platí publisherovi len za to, koľko zákazníkov vykoná určenú akciu, teda napríklad nákup. Takýto typ […]

Viac info

CPC

CPC teda Cost per click – cena za preklik je súčasťou internetového marketingu a označuje to, koľko zaplatí inzerent publisherovi za kliknutie na jeho reklamu. Tento pojem veľmi úzko súvisí s pojmom PPC, teda Pay per click. Kým CPC je samotná cena za jedno kliknutie, PPC je systém fungovania takéhoto typu reklamy.

Viac info

CPI

CPI, cost per impresion, teda cena za impresiu. Tento pojem sa spája s online trafficom a internetovou reklamou. Označuje cenu, ktorú zaplatí inzerent za každé zobrazenie jeho reklamy užívateľovi internetu. Podobný termín, ktorý sa spája s cenou za impresiu je CPM, cost per mille, čo je cena za tisíc zobrazení. Tieto termíny sa používajú na […]

Viac info

CPO

CPO – Cost per order, čo znamená cena za objednávku, je termín, ktorý označuje náklady na objednávku kampane, alebo internetovej reklamy. Táto cena sa vypočíta delením nákladov na reklamu počtom úspešných objednávok. Účelom tohto výpočtu je zistenie toho, aké náklady sú potrebné na to, aby bola získaná objednávka. Ak je hlavným účelom tejto formy marketingu […]

Viac info

CRO

CRO predstavuje pojem Conversion rate optimization v preklade optimalizácia miery konverzie. Tento pojem predstavuje rôzne činnosti, ktoré súvisia s optimalizáciou webu tak, aby sa zvyšovala miera konverzie. Tieto úpravy súvisia s užívateľským zážitkom, teda sa snažia, aby bol web užívateľsky prijateľnejší a úspešnejší. Súvisí aj s testovaním webov, napríklad A/B testovanie, ktoré skúma to, aká […]

Viac info

Cross selling

Cross selling, teda v preklade krížový predaj je jednou z predajných taktík, ktoré ponúkajú už existujúcim zákazníkom ďalšie produkty, alebo služby. Up selling je podobnou taktikou, ktorá má ale za cieľ ponúknuť drahší výrobok. Pri cross sellingu to nemusí byť drahší výrobok, ale napríklad príslušenstvo. Teda zákazník si kúpi napríklad mobil a predajca mu k […]

Viac info

CTA

CTA, call to action, teda výzva k akcií je prvok, ktorý má motivovať nakupujúceho ku konverzií. Táto výzva by mala smerovať ľudí k prevedeniu akcie, teda napríklad k nákupu daného produktu, po tom, čo stlačia tlačidlo vložiť do košíka. Môžu to byť rôzne akcie, ako napríklad stiahnutie obsahu, registrácia alebo zdieľanie.

Viac info
G

Gamification

Gamifikácia je proces, ktorý využíva v marketingu rôzne prvky, alebo princípy, ktoré sa spájajú s hrami. Môžu to byť napríklad rôzne vernostné programy, kedy za istú akciu, teda napríklad za nákup môže zákazník dostať body. Po dosiahnutí určitého množstva bodov sa môže dostať na úroveň, pri ktorej získava určitú odmenu. Gamifikácia zvyšuje motiváciu zákazníka napríklad […]

Viac info

GDPR

Skratka GDPR, ktorá v sebe skrýva výraz General Data Protection Regulation, čo v preklade znamená všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Je to nariadenie, ktoré sa týka ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov. Jeho úlohou je zvýšiť ochranu osobných údajov občanov Európskej únie. Toto nariadenie sa dotýka všetkých subjektov, ktoré prichádzajú do […]

Viac info

Ghostwriter

So slovami ghostwriter alebo ghostwriting sa v poslednej dobe stretávame stále častejšie. Čo vlastne označujú? Profesionál bez podpisu Ghostwriter je človek, ktorý vám dokáže napísať profesionálne texty bez toho, aby bol pod nimi podpísaný. Ide o profesionálneho spisovateľa, redaktora alebo copywritera. Jeho služby viete využiť napríklad pri písaní knihy či článku na svoj blog. V […]

Viac info

Google Adsense

Google Adsense je program, ktorý umožňuje publisherom umiestňovať reklamy na webové stránky, ktoré nie sú súčasťou Googlu. Majitelia webových stránok sa môžu zaregistrovať na platforme Adsense a umiestňovať na svoju stránku reklamy, ktoré sú k dispozícií v Google Adwords. Za tieto reklamy získavajú provízie, a to buď na základe klikov, alebo impresií. Znamená to teda, […]

Viac info

Google Adwords

Google Adwords je najväčšia reklamná platforma na svete. Patrí spoločnosti Google, pre ktorú je jedným z primárnych zdrojov príjmu. Funguje na princípe platby za kliknutie. Táto služba obsluhuje reklamy ako vo vyhľadávaní, tak aj v obsahovej sieti Google Adsense. Inzerenti platia za zobrazenie krátkej reklamy, ponuky služieb, alebo produktov v rámci reklamnej siete Google. Podľa […]

Viac info

Google Analytics

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý je určený na sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti internetových stránok a správania sa návštevníkov. Ponúka aj komplexnejšiu analýzu webu, ako napríklad výkonnosť online kampaní a návratnosť investícií do reklamy. Funguje tak, že si užívateľ nasadí na stránku meracie kódy, ktoré sledujú pohyby a aktivitu na internetovej stránke. Podľa nameraných údajov […]

Viac info

Google Keyword tool

Google Keyword tool je nástroj spoločnosti Google, ktorý pomáha pri zisťovaní dôležitosti kľúčových slov. Dôležité je to kvôli reklamným kampaniam, SEO a SEM.

Viac info

Google Panda

Google Panda je algoritmus spoločnosti Google, ktorý obsahuje množstvo vyhľadávacích mechanizmov. Jeho hlavnou úlohou je rozlíšiť relevantnosť stránky a vyradiť z vyhľadávania tie stránky, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Google Panda odstavuje z vyhľadávania stránky, ktoré sú nekvalitné, nemajú žiadny obsah, alebo majú množstvo duplicít. Podľa množstva faktorov prisudzuje internetovým stránkam hodnotenie, podľa ktorého sa potom […]

Viac info

Google Sandbox

Google Sandbox je mechanizmus, ktorý ochraňuje Google vyhľadávanie pred nevyžiadaným SEO spamom. Internetové stránky sa sem môžu dostať väčšinou pri používaní zakázaných black hat SEO praktík. Často sa sem môžu dostať aj nové stránky, ktoré si ešte budujú hodnotný a relevantný obsah a rôzne odkazy. Google Sandbox je Google nástrojom, ktorý sa snaží najmä rozoznať, […]

Viac info

Google Tag Manager

Google Tag Manager je riešenie na správu značiek tzv. tagov, ktoré funguje ako sprostredkovateľ medzi webovou stránkou a nástrojmi na sledovanie tretích strán. Stačí, ak do GTM pridáte svoje trackovacie kódy a potom nakonfigurujete pravidlá, kedy sa majú spustiť (pri načítaní stránky, kliknutí, odoslaní formulára atď.). GTM zjednodušene Google Tag Manager patrí medzi základné analytické […]

Viac info

Google Translate

Hľadáte najuniverzálnejší a najpoužívanejší prekladací nástroj, ktorý je na internete zadarmo? Je to Google prekladač a je dostupný pre všetkých používateľov. 

Viac info

Google Trends

Google Trends je nástroj, ktorý sleduje a porovnáva vyhľadávanie kľúčových slov. V reálnom čase si môžete pozrieť, aké kľúčové slová si práve používatelia vyhľadávajú. Podľa týchto poznatkov sa dá naplánovať si ďalšia marketingová stratégia. Podľa tohto nástroja je možné odhadnúť, po akých produktoch a aktivitách bude v najbližšom období záujem.

Viac info

Guerilla marketing

Guerilla marketing označuje zaujímavú marketingovú stratégiu vhodnú pre menšie firmy. Dôvodom je, že využíva rôzne spôsoby a metódy. Prostredníctvom nich maximalizujete dosah a efekt reklamy aj s nižšími nákladmi. Najdôležitejší je moment prekvapenia V zahraničí je Guerilla marketing rozšírený, u nás zatiaľ menej. Mnohé spoločnosti si však uvedomujú jeho silu. Pre tento spôsob marketingu je […]

Viac info
H

Hoax

Slovo hoax označuje žart, alebo podvod, ktorý sa šíri emailom, alebo sociálnymi sieťami. Môže to byť napríklad email so šokujúcou správou, alebo oznámením, a s požiadavkou, aby bol odoslaný čo najväčšiemu počtu ľudí. Môžu obsahovať aj napríklad nebezpečné rady, alebo prosby o pomoc v núdzi. Text takejto správy zvykne byť písaný s gramatickými chybami, alebo […]

Viac info

Hoax

V súčasnom kontexte sociálnych sietí ľudia za hoax považujú informácie, s ktorými sa buď nestotožňujú, alebo ktoré odporujú ich videniu sveta. Svet nie je čiernobiely, ty máš svoj názor, ja mám svoj názor, pravda je relatívna a podobné frázy nás chcú presvedčiť, že nemôžeme spoľahlivo určiť pravosť a pravdivosť informácií.

Viac info

Homepage

Na Slovensku sa termín homepage zvyčajne používa vo význame na označenie domovskej stránky. Je to úvodná stránka vášho webu a zároveň prvá stránka, ktorú návštevník vášho webu uvidí. V zásade neexistujú žiadne presné pravidlá na vytvorenie dobrej domovskej stránky. Mali by ste však dodržiavať niekoľko základných aspektov.

Viac info

Hosting

Hosting je služba, ktorá poskytuje priestor na serveri určený webovým stránkam. Všetky internetové stránky sú určené na serveroch, ktoré majú na starosti poskytovatelia Webhostingu. Zodpovedajú za množstvo dôležitých parametrov, ktoré ovplyvňujú funkčnosť webu. Patrí k nim napríklad to, ako rýchlo sa daný web načítava, reaguje. Hosting poskytuje prepojenie medzi doménou, jej obsahom, ktorý je uložený […]

Viac info
I

Impresia s click-rate (CTR)

Impresia je zobrazenie reklamy. Toto zobrazenie sa využíva najmä pri bannerovej reklame, kde sa platí práve za počet impresií. Click-rate (CTR) je počet, ktorý sa udáva v percentách a vyjadruje to, koľko z návštevníkov kliklo na banner. Môžu to byť klasické bannerové reklamy na stránkach, alebo aj emailové kampane. Čím je vyššia miera prekliku, tým […]

Viac info

Inbound marketing

Inbound marketing je forma marketingu, ktorá sa snaží zaujať zákazníka nevtieravým spôsobom. Zákazník sa snaží aktívne nájsť produkt, alebo službu na internete a predajca by mal vytvoriť obsah tak, aby bol pre zákazníka prospešný a užitočný. Práve tento spôsob, že zákazník nájde praktickú a užitočnú stránku, ho môže motivovať, aby nakúpil. Je opakom klasickej platenej […]

Viac info

Influencer

Slovo influencer je odvodené z anglického slova influence – teda vplyv. Osoba influencera je teda človek, ktorý má isté publikum, ktoré môže ovplyvňovať, napríklad svojimi názormi, alebo oblečením, či správaním. Sú to najmä verejne známe osobnosti, ktoré môžu ľudia poznať napríklad z televízie, alebo z verejného života. Rozšírenejší sú ale takí influenceri, ktorí svoju slávu […]

Viac info

Infografika

Zaujať pozornosť ľudí je v dnešnej dobe čoraz ťažšie. Jedným z efektívnych prostriedkov, ako na to, je infografika. Ide o obrázok, v ktorom rozoberáte určité informácie. Môže ísť o jednoduchšie alebo ťažšie témy, návody, triky či rady. Ľudia ju majú radi Ľudia majú infografiky veľmi radi. V príjemne spracovanom obrázku nájdu vždy zaujímavé informácie. Dokonca, […]

Viac info
K

Keyword stuffing  

Keyword stuffing, teda prepchávanie kľúčovými slovami je termín označujúci SEO techniku, ktorá je jednou z black hat techník. Týmto pojmom sa vyjadruje, ak je na stránke príliš veľké množstvo kľúčových slov. Tieto kľúčové slová sú väčšinou skryté pred čitateľom, môžu sa nachádzať napríklad za obrázkami, alebo majú rovnakú farbu ako pozadie, s ktorým splývajú. Internetové […]

Viac info

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú slová, alebo frázy, ktoré najviac vystihujú obsah a charakter danej stránky. Sú spájané s rôznymi oblasťami, ktoré si užívatelia na internete vyhľadávajú. Pomocou nich vieme priviesť potencionánych zákazníkov na svoje stránky. Používajú sa v rámci optimalizácie SEO a pri PPC kampaniach.

Viac info

Kontextová reklama

Kontextová reklama je internetová reklama, ktorá sa užívateľovi zobrazuje na základe kľúčových slov. Tie sa zhodujú s obsahom webovej stránky, teda s jej kontextom. Teda ak si užívateľ vyhľadáva informácie napríklad o športe a prejde na webovú stránku, ktorá sa venuje podobnej tematike, tak sa mu zobrazia reklamy, ktoré sa práve tejto oblasti týkajú. Práve […]

Viac info

Konverzia a miera konverzie

Konverzia je cieľ, ktorý si stránka určí pre svojich návštevníkov. Určiť si môže čokoľvek, napríklad nákup, vyplnenie formulára, prihlásenie k odberu noviniek, stiahnutie súboru či poslanie emailu. Miera konverzie vyjadruje to, koľko zo sto návštevníkov urobilo konverziu. Čím vyšší je konverzný pomer, tým viac je eshop úspešný. Miera konverzie teda určuje úspešnosť eshopu na základe […]

Viac info
L

Landing page

Landing page, alebo „dopadová stránka“ označuje internetovú stránku, na ktorú je človek presmerovaný po kliknutí na banner, newsletter, alebo po vyhľadaní kľúčového slova. Znamená to teda, že ak na banneri sú kabelky nejakej značky, tak po kliknutí na odkaz by mal byť záujemca presmerovaný na stránku, kde tieto kabelky nájde. Chybou môže byť, ak je […]

Viac info

Lead

Výraz lead v marketingovej oblasti označuje najmä získanie zákazníka. Je to tiež jedným z druhov konverzie. Leadom označujeme zákazníka, ktorý prejavil záujem o náš produkt, alebo službu. Takíto zákazníci sú základom úspešného marketingu a niektoré spoločnosti za týchto zákazníkov aj platia. Výraz lead má súvis aj s Lead Generation marketingom, ktorého primárnou úlohou je takýchto […]

Viac info

Link farma

Pojmom Link farma sa označujú stránky, ktoré sú tvorené veľkým množstvom ďalších stránok, prepojenými rôznymi ďalšími odkazmi. Ich jediným účelom je pridávať link jucie ostatným internetovým stránkam. Pomocou týchto link fariem môžu weby získať vyšší page rank. Je to jedna z black hat SEO techník, ktoré sa radia medzi zakázané, preto za ne môže hroziť […]

Viac info

Link juice  

Link juice sa spája so SEO vyhľadávaním a označuje to, akú hodnotu spätných linkov si medzi sebou stránky vymieňajú. Môže to byť pomocou rôznych backlinkov, alebo aj interných odkazov na iné weby. Čím je viac kvalitných odkazov na stránke, tým vyššie hodnotenie má stránka a teda je vyššie umiestnená v SERP. Pri link juice je […]

Viac info

Linkbaiting

– Linkbaiting je technika, ktorá má za účel zvýšiť množstvo spätných odkazov na web a teda zvyšuje jeho viditeľnosť. Funguje na takom princípe, že na stránkach sa uverejňuje rôzny zaujímavý, pútavý obsah, ktorý sa potom zdieľa na ostatných stránkach. Tieto stránky potom privádzajú organický traffic a tým pádom pomáhajú stránkam vo vyhľadávačoch. Na rozdiel od […]

Viac info

Linkbuilding

Dôležitou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače (SEO) je linkbuilding. Je to vyhľadávanie spätných odkazov, čo je jedným z off-page faktorov. Ak Google zistí, že na vás niekto odkazuje, tak vás vo vyhľadávaní posunie na lepšie pozície. Je to preto, lebo si myslí, že máte zaujímavý obsah a vaša stránka je užitočná pre používateľov. Primárna funkcia linkbuildingu […]

Viac info

Long tail

Označenie Long tail sa používa najmä v PPC a SEO reklame, na označenie menej vyhľadávaných slov, alebo fráz so špecifickejším významom. Sú omnoho menej vyhľadávané ako najpoužívanejšie slová, na ktoré sú stránky optimalizované, najmä pre ich špecifickosť. Ich výhoda môže spočívať v tom, že ľudia, ktorí ich vyhľadávajú presne vedia čo chcú, a práve preto […]

Viac info

Lorem Ipsum

Vysvetľovať marketérom tento pojem je asi ako hovoriť šoférom k čomu slúži volant 🙂 (to okrúhle zariadenie pred sedadlom vodiča, ktoré sa krúti doľava a doprava). Stále však existuje dostatok ľudí, ktorí chcú vedieť odkiaľ sa tento pseudo jazyk vzal a aký je jeho účel. Nech sa páči.

Viac info
M

Marketing

Marketing je proces, prostredníctvom ktorého sa uspokojujú potreby zákazníka tak, aby bol daný obchod výhodný pre obe strany, ako pre kupujúceho, tak aj pre predávajúceho. Zahŕňa aj identifikáciu, alebo ovplyvňovanie dopytu a ponuky tovarov a služieb na trhu. Jeho fungovanie závisí od trhu a od reklamy, ktorá je jeho súčasťou. Snaží sa ponúknuť riešenie problému […]

Viac info

Microsite

Microsite je webový projekt, ktorý má väčšinou len malý rozsah a môže mať obmedzené trvanie. Je pripravený špeciálne pre konkrétnu tému, a je formou marketingovej stratégie na podporu iných, väčších projektov, alebo kampaní. Môže slúžiť na propagáciu konkrétneho produktu, služby, alebo kampane eshopu. Buduje sa v rámci SEO, linkbuildingu alebo ako prirodzený zdroj návštevnosti. Značky […]

Viac info

Miera opustenia stránky (Bounce rate)

Bounce rate, teda Miera opustenia stránky predstavuje množstvo návštevníkov, ktorí stránku opustili hneď po tom, čo ju navštívili. Ak sa návštevník nepreklikne na ďalší obsah, znamená to, že na stránke je chybný obsah. Aby si človek prezrel stránku, tak ho musí zaujať. Preto je lepšie, čím je miera opustenia stránky nižšia. Podľa toho môžeme upravovať […]

Viac info

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa zaoberá vzťahmi Slovenska a diplomatickými otázkami, ktoré sa vzťahujú na zahraničnú politiku Slovenska. V roku 2020 vedie ministerstvo Ivan Korčok. Oficiálna webstránka: mzv.sk Facebook: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Kontakt: Hlboká cesta 2 (mapka) 833 36 Bratislava 37 Konzulárny odbor: Pražská 7, Bratislava Telefón: […]

Viac info
P

Page Rank

Page rank je algoritmus, ktorý používa Google na to, aby tak priradil každej stránke hodnotenie, podľa ktorého sa potom objavujú tieto stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Robí tak podľa mnohých kritérií, napríklad podľa významu, kvality, alebo podľa množstva spätných linkov, ktoré vedú na dané stránky. Tieto čísla teda určujú hodnotu, popularitu a dôležitosť danej stránky. Ak […]

Viac info

Penalizácia webu

Penalizácia webu je termín, ktorý sa spája najmä so SEO vyhľadávaním. Webové stránky môžu byť penalizované najmä v tom prípade, ak používajú rôzne zakázané black hat SEO techniky. Robia to hlavne z toho dôvodu, aby posilnili svoje miesto vo vyhľadávačoch a teda pritiahli návštevnosť na svoje stránky. Penalizované môžu byť rôznymi spôsobmi, napríklad tým, že […]

Viac info

Perex

Ak ste sa niekedy stretli s označením perex, pravdepodobne to bolo v súvislosti s článkom. Slovo perex označuje úvodnú, hrubo vytlačenú časť textu. Tá sa nachádza v takmer všetkých článkoch a jej úlohou je určitým spôsobom upútať čitateľa. Okrem hrubého písma sa na jeho vyznačenie občas využíva kurzíva. Perex musí byť výstižný Aby perex zaujal, […]

Viac info

Persona

Persona je modelová osoba, ktorá predstavuje základné vlastnosti a charakteristiky skupiny potencionálnych zákazníkov. Pomocou tohto spôsobu vytvorenia fiktívnej osoby môže predávajúci lepšie pochopiť svojho zákazníka a tým pádom mu vie lepšie prispôsobiť svoj produkt, službu a marketingovú stratégiu. Často sa tieto osoby opisujú až do úplných detailov, to znamená, že okrem základných charakteristík ako sú […]

Viac info

PLA PPC inzeráty

PLA teda product listing ads sú reklamy, ktoré obsahujú informácie o ponúkaných produktoch. Zobrazujú sa vo vyhľadávačoch pri hľadaní kľúčových slov spojenými s ponúkanými produktmi. V týchto reklamách sú aktuálne produkty, pokiaľ je aktualizovaný feed.

Viac info

Plug-in

Plug-iny, alebo zásuvné moduly, slúžia na rozširovanie a pridávanie nových vylepšení a rôznych funkcionalít na stránky. Sú súčasťou viacerých systémov, ktoré ponúkajú stránkam rôzne nové rozšírenia, prinášajúce množstvo nových funkcií. Nepracujú samostatne, na ich využívanie je potrebné mať už vytvorenú stránku, do ktorej ich môžete pridávať. Napríklad v službe WordPress si nimi viete upraviť celú […]

Viac info

Pop-up

Pop-up je forma reklamy, ktorá sa objavuje pred obsahom na stránke vo forme reklamného banneru, alebo nového okna v prehliadači.

Viac info

Positioning

Skratka PPC, teda Pay per click, čo v preklade znamená platba za preklik je typ reklamy, pri ktorej sa platí za kliknutie na reklamu, bannerovú, alebo kontextovú. Inzerent teda publisherovi neplatí za zobrazenie reklamy, ale len ak sa používateľ preklikne na stránku. Reklamy teda môžu byť cielené aj platené omnoho efektívnejšie. Hlavne preto, že sa […]

Viac info

PPC

Skratka PPC, teda Pay per click, čo v preklade znamená platba za preklik je typ reklamy, pri ktorej sa platí za kliknutie na reklamu, bannerovú, alebo kontextovú. Inzerent teda publisherovi neplatí za zobrazenie reklamy, ale len ak sa používateľ preklikne na stránku. Reklamy teda môžu byť cielené aj platené omnoho efektívnejšie. Hlavne preto, že sa […]

Viac info

Prípadová štúdia

Prípadové štúdie v marketingu sa využívajú ako zdroj informácií. Tieto štúdie sledujú vývoj a výsledky určenej činnosti, ktoré potom slúžia ako zdroj pre orientáciu v problematike. Pomáhajú pri vytváraní ďalších podobných projektov, pretože na základe týchto štúdií sa dá vyvarovať chybám, prípadne pokračovať v tom, čo funguje.

Viac info

Pull marketing

Pull marketing je marketingová stratégia, kde si značka chce pritiahnuť zákazníka namiesto toho, aby mu svoje produkty vnucovala. Svoju stratégiu si zakladá na tom, aby ponúkla riešenie problému zákazníka. Je teda opakom push marketingu, ktorý sa snaží svoje produkty a služby tlačiť zákazníkovi. Takáto taktika sa snaží vybudovať u zákazníkov lojálnosť k značke, ktorí sa […]

Viac info

Push marketing

Push marketing je taká marketingová taktika, pri ktorej sa značka snaží svoje produkty a služby priamo predstaviť zákazníkom. Môže byť vo forme klasickej bannerovej reklamy, ale aj v prípade, že obchody ponúkajú zľavnené produkty priamo zákazníkom. Je opakom pull marketingu, a viac sa snaží priniesť svoje produkty priamo k potencionálnemu zákazníkovi.

Viac info
R

Reklama

Reklama je forma propagácie, ktorá má za úlohu predstaviť a dostať do povedomia nejaký tovar, alebo službu. Táto komunikácia so zákazníkmi je zväčša platená a môže mať rôzne formy. Môžu to byť napríklad reklamné bilboardy, alebo letáky, či rôzne reklamné plochy, no ich prebytok môže vyvolať tzv. reklamný smog. Na internete to môže byť napríklad […]

Viac info

Reklamná kampaň S4GAN od Telekom

Kampaň S4GAN, ktorú priniesol slovenský operátor Telekom prebiehala v priebehu roka 2015. Pracovala na nej agentúra MUW Saatchi&Saatchi. Cieľom komunikácie naprieč všetkými platformami boli výhody 4G internetu. Preto sa pri komunikácii zvolilo slovo S4GAN, ktoré opticky podporuje práve 4G technológiu a jej označenie. Kampaň, aj napriek úspechu a efektivite, nezískala ocenenie EFFIE. „Veľmi dobrý nápad, výborná exekúcia. Mne […]

Viac info

Remarketing

Remarketing, alebo retargeting je nástroj, ako opäť osloviť užívateľov, ktorí už navštívili eshop, ale opustili ho bez konverzie. Sú veľmi dôležité a tiež aj efektívne. Po opustení eshopu zákazníkom sa im v rámci reklamnej siete zobrazuje reklama s produktom, o ktorý mal daný zákazník záujem. Pomocou vysokej relevancie reklamy je možno s vysokou presnosťou zacieliť […]

Viac info

ROI

Skratka ROI znamená return on investment, čo je v preklade návratnosť investície. Vyjadruje pomer medzi zarobenými a investovanými peniazmi. Predstavuje zisk a návratnosť investície a to, či sa daná investícia vyplatí.

Viac info

RTB

RTB, alebo Real time bidding je technológia, ktorá umožňuje inzerentovi v reálnom čase nakupovať reklamný priestor pre bannery prostredníctvom aukcie. V tomto prípade sa neplatí za miesto pre reklamu, ale za impresie, teda zobrazenia reklamy konkrétnym ľuďom. Inzerent si môže sám vybrať, kde sa reklama zobrazí, a môže zobrazenia lepšie korigovať. Má na to k […]

Viac info
S

See – Think – Do – Care model

V rámci online marketingu sa môžete stretnúť s niekoľkými praktickými modelmi. Medzi ne sa radí aj See – Think – Do – Care známy pod skratkou STDC. Ide o model zobrazujúci nákupné fázy zákazníka, vďaka čomu vie firme pomôcť v mnohých smeroch. See V prvej fáze sa ľudia ešte nenazývajú zákazníkmi. Je to preto, lebo […]

Viac info

SEM

SEM alebo Search engine marketing je jedna z foriem propagácie a zviditeľnenia webu. Zaoberá sa získavaním návštevnosti a efektivitou stránok. Využíva sa na to SEO optimalizácia, ktorá upravuje výsledky vo vyhľadávačoch tak, aby boli na vyššej priečke vo vyhľadávaní a PPC reklama. Využíva reklamnú platformu Google Adwords, kde sa podľa vybraných kľúčových slov platí za […]

Viac info

SEO

Pod skratkou SEO sa skrýva výraz Search Engine Optimization, čiže Optimalizácia pre vyhľadávače. Je to proces, ktorý ovplyvňuje to, ako sa zvolená webová stránka objavuje v organickom vyhľadávaní v internetových prehliadačoch. Funguje na základe viacerých faktorov, ktoré sa delia na on-page a off-page. Tie on-page môžu byť napríklad použitie správnych kľúčových slov v obsahu stránky, […]

Viac info

SEO relevancia

SEO relevancia označuje to, či je webová stránka dostatočné relevantná na to, aby na ňu bol vložený vhodný odkaz. Táto relevancia je dôležitá pri linkbuildingu, teda či majú odkazy súvis s obsahom stránky.

Viac info

SERP

SERP znamená Search engine result page. Je to stránka s výsledkami, ktoré sa zobrazia po zadaní slov do vyhľadávača. Obsahuje ako prirodzené, teda organické obsahy, tak aj platenú PPC reklamu. Môže obsahovať rôzne odkazy, videá, či obrázky.

Viac info

Short tail

Slovné spojenie short tail sa najčastejšie využíva v rámci SEO. Stretnúť sa s ním môžete aj v iných prípadoch. Napríklad pri tvorbe PPC reklám. Označuje vysoko konkurenčné a často vyhľadávané slová alebo frázy. Spravidla sú tvorené 1 až 3 slovami. Short tail sú všeobecné Na rozdiel od long tail výrazov, short taily nie sú tak […]

Viac info

Side bar

Side bar, alebo bočný panel je bočná, teda ľavá, alebo pravá časť stránky. V týchto miestach sa najčastejšie objavuje bannerová reklama, alebo navigačné menu, prípadne odkazy na sociálne siete.

Viac info

Slovensko-americký podnikateľský fond (SAEF)

SAEF, ako Slovensko-americký podnikateľský fond založili Kongres U.S.A na podporu malého a stredného podnikaniana Slovensku. Fond pracoval ako investor s rizikovým kapitálom priamo z rozpočtu U.S.A. Podporovali a rozbiehali malé firmy či už priamou investíciou, alebo klasickým úverom. SAEF Pôsobil mimo štátnej štruktúry a poskytoval mimo finančných prostriedkov aj silné know-how a poradenstvo. Cieľom bolo podprovať […]

Viac info

SPAM

SPAM je nevyžiadaný, hromadne rozosielaný obsah, ktorý dostane návštevník do emailovej schránky. Jeho obsahom môže byť často reklama, alebo rôzne ponuky, či klamlivé správy. Nachádzame ho v súčasnosti aj na sociálnych sieťach a rôznych diskusných fórach. Existuje aj ochrana proti spamu, ktorá je ale veľmi komplikovaná, pretože nie vždy sa dá určiť, či je daný […]

Viac info

Spam

Čo sa vám vybaví pri slove spam? Zázračné tabletky z internetových lekární, výhra v záhadnej lotérií, žiadosti o peniaze od “princov” z iných krajín, alebo snáď jedlo Spam? Každý piatok prinášame krátku exegézu často používaných pojmov. Dnes si vysvetlíme definíciu výrazu spam.

Viac info

Spyware

Hoci to znie ako technológia z filmov Jamesa Bonda, spyware je až príliš reálny. Spyware je akýkoľvek softvér, ktorý sa nainštaluje do vášho počítača a začne tajne sledovať vaše správanie online bez vášho vedomia alebo povolenia. 

Viac info

SWOT analýza

SWOT analýza je strategickým marketingovým nástrojom, ktorý označuje komplexnú vnútornú aj vonkajšiu analýzu projektu, alebo prostredia organizácie. Zameriava sa na silné a slabé stránky, ktoré vychádzajú z interného prostredia a príležitosti a hrozby, ktoré vychádzajú z externého prostredia. Mala by nasledovať po definovaní si jasného cieľa, inak môže byť zbytočná, ale ak je táto analýza […]

Viac info
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+