16 min. čítanie

Digital a online marketing: Čím sú charakteristické?

Online, resp. internetový marketing je široký pojem, ktorý označuje viaceré úkony cielené na propagáciu značky a komunikáciu so zákazníkmi. Mnohí si ho často mýlia s digitálnym marketingom, prípadne toto pomenovanie používajú ako jeho synonymum, čo však nie je správne. Čo všetko je súčasťou online marketingu a aký rozdiel je medzi ním a tým digitálnym?

Digital a online marketing: Čím sú charakteristické?
Zdroj: Unsplash.com

Čo je online marketing?

Online marketing je pojem, ktorý zahŕňa všetky formy marketingu realizované prostredníctvom internetu a online kanálov. Využíva sa predovšetkým na propagáciu a šírenie reklám, budovanie značky a komunikáciu so zákazníkmi.

Detailne premyslený a vhodne nastavený online marketing umožňuje značkám osloviť svoju cieľovú skupinu a podporiť tak predaj svojich produktov a služieb. Výsledky jednotlivých kampaní je pritom možné sledovať v reálnom čase, vďaka čomu na ne môžete okamžite reagovať.

Online marketing je skvelou voľbou ako osloviť zákazníkov. Okrem toho, že prináša veľa príležitostí, pretože internet využívajú miliardy ľudí po celom svete, je taktiež dostupnejší ako iné spôsoby propagácie (napríklad prostredníctvom televízie). Jednoduchšie marketingové kampane si tak dnes môžu dovoliť aj menšie značky s obmedzeným rozpočtom.

Na začiatku je najdôležitejšie byť zvedavý. Netreba sa fixovať na jednu oblasť, ideálne je si prejsť rôznymi pozíciami na veľmi rozdielnych oddeleniach a následne si premyslieť, čo bude najvhodnejšie a najzaujímavejšie. Aktuálne sa dosť používa T-princíp vedomostí. Vedieť o veľa oblastiach digitálneho marketingu aspoň niečo, chápať, ako jednotlivé veci spolu fungujú a následne sa stať expertom na jednu oblasť. Nemusíte byť expert na všetky oblasti, ale na základe znalostí z iných odborov viete identifikovať problémy, ktoré nesúvisia iba s vašou expertízou a vyhľadať pomoc od fundovanejších odborníkov.

Adrián Repa
Head of Performance Marketing @ MONDAYS

Aký je rozdiel medzi digitálnym a online marketingom?

Rozdiel medzi online a digitálnym marketingom je často nejasný. Dôvodom je najmä skutočnosť, že mnohí si tieto pojmy zamieňajú alebo ich používajú ako synonymá. To však nie je správne. Každý zo spomenutých typov marketingu znamená niečo iné.

 • Digitálny marketing – širší pojem označujúci všetky formy marketingu, ktoré využívajú digitálne technológie na propagáciu služieb a tovarov. To znamená, že spolu s online kanálmi, ako sú sociálne siete, webové stránky, PPC reklamy alebo newslettre sa zameriava aj na televíziu, rádio a ďalšie digitálne nástroje.
 • Online marketing – ide o konkrétnejšie označenie marketingu realizovaného výhradne online, čiže prostredníctvom internetu. V súčasnosti je veľmi obľúbený a vhodný ako pre veľké značky, tak aj pre menších jednotlivcov.

Zdroj: Unsplash.com

Online vs offline marketing

V spojitosti s online marketingom sa môžete stretnúť ešte so slovným spojením offline marketing. Ten označuje formu marketingu, ktorá sa vykonáva mimo internetu. Na propagáciu značky alebo produktov využíva tradičné kanály a metódy, ako sú napríklad rozhlas, televízia, tlač, billboardy či podujatia (veľtrhy, konferencie a pod.).

Offline marketing je v porovnaní s tým online často finančne náročný. Využívajú ho preto skôr veľké firmy a spoločnosti, ktoré generujú vysoké zisky.

Rada odborníka

Aj napriek tomu, že online marketing je čoraz populárnejší, ten offline stále zohráva dôležitú rolu v celkovej marketingovej stratégii. Efektívne cieli napríklad na skupiny ľudí, ktoré majú obmedzený prístup k internetu alebo ho využívajú v minimálnom množstve.

Kľúčové pri digitálnom marketingu je ako sledovať trendy, tak schopnosť prinášať pridanú hodnotu a robiť veci inak. Digitálny marketing je postavený predovšetkým na pilieroch originality. Kto si ňou dokáže uchmatnúť v chaotickom preplnenom online svete pozornosť, vyhral. O to hlasnejšie vás vyzývam byť nápaditý, iný, nie prvoplánový. Digitálny marketing má ale veľa premenných – je potrebné dodržiavať všetky technické náležitosti a pravidlá, ktorými sa digitál riadi. Aj preto vždy odporúčam obrátiť sa na špecialistov, s ktorými ušetríte nielen množstvo času, ale aj peňazí (aj keď si možno práve teraz myslíte presný opak).

Tak, ako v každej oblasti, aj tu je dôležité mať všeobecný rozhľad a rozumieť každej časti aspoň na základnej úrovni. Až v druhom kroku navnímať, k čomu v digitále inklinujem, mám na to aj predpoklady a tam sa ponoriť hlbšie. Vďaka tomu budete pri práci v tíme lepšie rozumieť svojim kolegom, ktorí majú na starosti ostatné časti „skladačky“ a vzájomne sa budete dopĺňať, čím dosiahnete lepší výsledok, často za kratší čas. Ak aj budete pracovať samostatne, budete vedieť napísať lepšie zadanie na jednotlivé časti projektu a tiež si vyhodnotiť výsledky svojich kampaní.

Tomáš Bugáň
Riaditeľ digitálnej agentúry BugesWeb.sk

Aké sú najväčšie výhody online marketingu?

Online marketing množstvo výhod, medzi ktoré patria:

Veľký dosah

Online marketing vám umožňuje komunikovať so zákazníkmi na celosvetovej úrovni, čo je veľkou výhodou najmä v prípade, že svoje produkty posielate do zahraničia. Automaticky tak získavate prístup k miliónom potenciálnych zákazníkov, na ktorých by ste prostredníctvom tradičných kanálov nemohli cieliť.

Presné cielenie

Pri tradičnom offline marketingu nemáte takmer žiadnu kontrolu nad tým, kto uvidí váš obsah. A to ani vtedy, keď si zaplatíte reklamu v špecializovanom časopise alebo na nejakej televíznej stanici.

Naopak, pri nastavovaní online kampaní si viete presne vybrať, na koho budete cieliť. Cieľovú skupinu si môžete vytvoriť na základe veku, pohlavia, demografie, nákupného správania, hodnôt a mnohých ďalších faktorov. Budete mať tak istotu, že reklamu uvidia presne tie osoby, ktoré by mohli mať o vaše produkty záujem, vďaka čomu získate oveľa lepšie výsledky.

Základná vec, o ktorú by sa mal každý ašpirujúci odborník v digitále usilovať, je tvarovanie svojich znalostí do písmena „T“. Nájdite si jednu oblasť, kde budete mať skutočne hĺbkovú znalosť, ale nezabúdajte svoje znalosti rozvíjať aj do šírky. Sú to práve prepojenie s ostatnými oblasťami, ktoré vám umožnia pochopiť vaše (a firemné) ciele, získať strategický nadhľad a lepšie prispôsobiť svoju prácu tomu, čo je potrebné.

Vojtěch Fiala
Head of SEO @ Pilulka

Merateľnosť

Online marketing je veľmi jednoducho merateľný. Jednotlivé kampane môžete analyzovať na základe mnohých parametrov a faktorov vrátane konverzií, návštevnosti stránok, kliknutí alebo zdieľania obsahu.

Podľa výsledkov kampaní získate dôležité informácie o tom, čo na zákazníkov funguje a naopak, čo nefunguje a netreba to ďalej robiť. Efektívne tak ušetríte čas aj financie.

Zvýšená angažovanosť

Tradičné marketingové metódy umožňujú iba jednosmernú komunikáciu. To znamená, že po tom, ako prostredníctvom televízie, tlače alebo rádia poskytnete zákazníkom nejaké informácie, interakcia skončí. Neviete tak, aký názor má druhá strana na produkt alebo službu.

Spätná väzba je v rámci marketingu kľúčová. Viete pomocou nej zistiť, ako s kampaňou zákazníci interagujú a aké pocity z nej majú. Na základe týchto údajov ju následne môžete upravovať a prispôsobovať.

Feedback je následne potrebný aj pri tvorbe ďalších reklám alebo obsahu. Existujúcich aj potenciálnych zákazníkov podľa neho lepšie spoznáte a budete vedieť, čo a akým spôsobom sa im oplatí ponúknuť.

Rada odborníka

Obojstranná komunikácia je v online marketingu skvelá aj v tom, že vám umožňuje odpovedať na otázky od zákazníkov, ktoré položia napríklad prostredníctvom sociálnych sietí. Takýmto spôsobom im pomôžete s výberom produktu alebo vyriešite iný problém a podporíte predaj.

Nižšie náklady

Cena online marketingu sa počíta na základe mnohých faktorov vrátane typu kampane, veľkosti firmy a jej rozpočtu, človeka alebo spoločnosti, ktorá vám bude marketing robiť a podobne. Vo všeobecnosti je však nižšia ako suma, ktorú by ste zaplatili za reklamný spot v televízii alebo v rádiu.

Ak content marketing nefunguje správne, tlačiť peniaze do iných marketingových kanálov sa trochu míňa účinku. Nesnažte sa predať produkt za každú cenu. Najprv zákazníka pochopte, zaujmite a udržte si jeho záujem. Vďaka hodnotnému a rozpoznateľnému obsahu, pri ktorom si zákazník povie: „Veď ja ich poznám!“, to docielite. Aj napriek silnej konkurencii. Takže za mňa je digitálnou esenciou na nič sa nehrať, byť autentický, konzistentný a prinášať hodnotu. 🙂

Anton Drozda
Managing director
Vyberáme

Zdroj: Unsplash.com

Vysoká dostupnosť

Internet nikdy nespí. Ľudia sú na ňom aktívni cez deň aj počas noci, kedy prezerajú webové stránky a sociálne siete. Online marketing túto skutočnosť využíva vo svoj prospech a zákazníkom zobrazuje relevantné reklamy nehľadiac na čas alebo dátum.

Individuálny prístup

Predávate produkty, ktoré sú vhodné pre rôzne typy zákazníkov, napríklad pre mladších aj starších? Online marketing vám dovoľuje prispôsobiť reklamnú kampaň každej cieľovej skupine a poskytnúť jej tak individuálny prístup.

Personalizácia a individuálny prístup vedú k lepšiemu zážitku pre zákazníka a k určitému pocitu spojenia so značkou. Reklamné kampane, ktoré vyzdvihujú hodnoty nejakej generácie alebo jedného z pohlaví môžu spôsobiť, že osoba si na firmu vytvorí pozitívny názor a stane sa verným zákazníkom.

Pre začiatok v digitále a v online marketingu je vždy dobré si naštudovať momentálne trendy, ktoré hýbu svetom digitálu a online a popritom skúšať aj nové veci. Niekoľkokrát sa mi osvedčilo, že ak niečo fungovalo pre jednu firmu, neznamená to, že to bude fungovať aj pre druhú, podobnú firmu. Ak si nie ste istý krokmi v digitálnom či online marketingu, je super si ich zvalidovať od skúsenejších kolegov a nechať si poradiť, nech nerobíte zbytočné chyby. A potom, samozrejme, neustále vzdelávanie sa.

Zuzana Hasko
CMO @ Trustmatic I Director of Marketing @ Certn

Flexibilita

Online marketing je veľmi flexibilný a umožňuje vykonať rýchle úpravy alebo optimalizácie už spustených či plánovaných kampaní na základe výsledkov a spätnej väzby. Táto skutočnosť je veľkým plusom, ktorý tradičný offline marketing nemá, kvôli čomu sa jeho efektivita výrazne znižuje.

Flexibilita je v súčasnosti kľúčová aj kvôli rýchlo sa meniacim trendom. Marketéri na ne môžu bez problémov reagovať a zakomponovať ich do bežiacich alebo budúcich kampaní či obsahu.

Možnosť testovania

Online marketing ponúka možnosť testovať rôzne stratégie a kreatívne prístupy s minimálnymi nákladmi. Populárne je napríklad A/B testovanie, pomocou ktorého môžete porovnať výkon rôznych verzií reklamných alebo webových obsahov.

Vylepšená miera konverzie

Konverzia je dosiahnutie určitého cieľa návštevníkom webu alebo potenciálnym zákazníkom. Týmto cieľom môže byť kliknutie na web, prihlásenie sa na odber newslettera alebo uskutočnenie nákupu. Miera konverzie teda predstavuje percento zákazníkov, ktorí vykonajú požadovanú akciu.

Vo všeobecnosti platí, že čím je miera konverzie vyššia, tým je vaše marketingové úsilie úspešnejšie.

Podľa spoločnosti Adobe dosahujú tradičné marketingové metódy zvyčajne len 1,7 % mieru konverzie, čo je v porovnaní so sumou, ktorú za ne musíte zaplatiť, veľmi málo.

Dobrou správou však je, že online marketing je na tom oveľa lepšie. Priemerná miera konverzie predstavuje 9,9 %, čo je takmer o šesťkrát viac. Nehovoriac o tom, že doň nemusíte investovať tak vysoké sumy. Vo výsledku vďaka nemu môžete ušetriť a zároveň získať oveľa viac zákazníkov.

V digitálnom marketingu je mnoho dôležitých oblastí a nie je to len o jednom zásadnom faktore. V súčasnej dobe by som však vyzdvihol predovšetkým dôležitosť získavania first-party dát. V kontexte súčasných zmien v digitálnom marketingu, ako je napríklad postupné ukončenie používania cookies alebo DMA, sa stávajú first-party dáta strategicky dôležitým prvkom pre značky. Nie je to len o mechanike zberu dát; skutočnú hodnotu predstavuje až ich efektívne využitie. Kľúčové preto bude vytváranie a implementácia strategií, ktoré umožnia dáta využiť v prospech značky. Toto zahŕňa prácu s CRM platformami a ďalšími nástrojmi.

Peter Habánek
Marketing Strategist v Bragama

Zdroj: Unsplash.com

Virálnosť

Marketéri dokážu v rámci online marketingu vytvoriť kvalitný, zábavný a zaujímavý obsah, ktorý budú zdieľať mnohí používatelia. Takýmto spôsobom sa môže stať virálnym a rozšíriť povedomie o vašej značke raketovým tempom. A to bez toho, aby ste si platili propagáciu.

Rôzne formáty

Tradičný marketing vám umožňuje využiť veľmi obmedzený počet obsahov. V tlači sú to obrázky, v televízii video a v rozhlase zvuk. V online priestore však spomenuté formáty dopĺňajú aj bannery, GIF-y, zaujímavé grafiky, krátke a výstižné videá a veľa ďalšieho. Bez akýchkoľvek problémov tak viete zaujať všetky vekové kategórie – od tínedžerov až po seniorov.

Z pohľadu vývojárov je rozdiel hlavne v zameraní a rozsahu. Online marketing je subset digitálu. Online marketing zahŕňa tvorbu a údržbu webových stránok, vývoj e-mailových marketingových kampaní a optimalizáciu webového obsahu pre vyhľadávače. Vývojári sa môžu zamerať na kódovanie a údržbu online platforiem a nástrojov potrebných na realizáciu online marketingových kampaní, pričom zabezpečujú ich používateľskú prívetivosť, rýchlosť a optimalizáciu pre rôzne zariadenia a prehliadače. V digitále je potrebné mať väčšie znalosti, nakoľko sem spadá vývoj mobilných aplikácii, smart TV aplikácií, prípadne ďalšie digitálne kanály. Je potrebné pracovať s rôznymi APInami a integrovať ich.

Vojtěch Fiala
Head of SEO @ Pilulka

Čo všetko spadá pod online marketing?

Online marketing tvorí viacero činností a aktivít, ktoré by ste pre získanie tých najlepších výsledkov mali navzájom kombinovať. K tým hlavným patria:

SEO

Search Engine Optimization, skrátene SEO, je proces optimalizácie webovej stránky s cieľom zlepšiť jej postavenie vo výsledkoch vyhľadávania. K jeho úlohám sa okrem toho radí aj získanie organickej a neplatenej návštevnosti z vyhľadávačov, ako je napríklad Google, Bing, Yahoo a podobne.

SEO sa skladá z niekoľkých aktivít, techník a postupov, ktoré sa aplikujú na obsah webových stránok. Ten vďaka nim zlepšujete a zvyšujete jeho relevantnosť, čo vedie k vyšším pozíciám v Google.

A ktoré techniky a postupy sa v SEO používajú najčastejšie?

 • Kľúčové slová – ak chcete, aby sa váš obsah zobrazoval čo najvyššie, nezabudnite si pred jeho tvorbou naštudovať relevantné kľúčové slová, ktoré v ňom použijete. Tie najdôležitejšie uveďte aj v titulku, meta popisoch a popisoch obrázkov. Správne zvolené kľúčové slová pomáhajú vyhľadávačom určiť tému obsahu a podľa ďalších parametrov vyhodnotiť, na akom mieste zobrazia váš web.
 • Štruktúra obsahu – článok, popis produktu alebo akýkoľvek iný text nachádzajúci sa na webe by mal byť ľahko čitateľný a dobre štruktúrovaný. Zároveň by mal zákazníkom odpovedať na otázky alebo riešiť problémy, ktoré sľubuje v nadpise alebo úvode. Zákazníci vďaka tomu zostanú na webe dlhšie, čo vyhľadávaču naznačí, že váš obsah je relevantný a môže viesť k tomu, že sa zobrazí vyššie.
 • Technická optimalizácia obsahu – na umiestnenie webu vo vyhľadávaní majú vplyv aj technické faktory, ako napríklad responzivita (prispôsobiteľnosť webu menším obrazovkám mobilov alebo tabletov), dizajn a rýchlosť načítania. Posledný parameter je dokonca kľúčový aj pre vytvorenie dôveryhodného vzťahu so zákazníkmi. Bežní používatelia internetu totižto považujú rýchle weby za bezpečné a radi na nich zostanú. Naopak, tie stránky, ktorým trvá načítanie príliš dlho, takmer okamžite opúšťajú.
 • Linkbuilding – získavanie kvalitných spätných odkazov z relevantných webových stránok vie podporiť vašu dôveryhodnosť a autoritu. Web sa preto môže zobrazovať na popredných miestach vo vyhľadávači.
 • Analýza a sledovanie výsledkov – dôležitou súčasťou SEO je tiež pravidelná analýza výkonu webovej stránky prostredníctvom nástrojov ako Google Analytics alebo Google Search Console. Pomocou nich viete zistiť, akú návštevnosť ste zaznamenali za posledný týždeň, mesiac alebo polrok, aká je miera konverzie alebo akú máte aktuálnu pozíciu vo vyhľadávačoch. Všetky tieto informácie môžete neskôr využiť pri tvorbe optimalizovaného obsahu alebo reklamných kampaní.

V odvetví digitálneho marketingu považujem za nevyhnutné naučiť sa pracovať s analytickými nástrojmi (napr. Google Analytics), aby ste mohli vyhodnocovať výkony kampaní a pochopiť dáta, ktoré poskytujú. Spolu s týmto krokom sa odporúčam venovať aj A/B testovaniu, aby ste zistili, čo funguje pre vašu značku a vašu cieľovú skupinu.

Tomáš Novák
SEO konzultant & CMO v Marketing Miner
Vyberáme

V spojitosti so SEO je nutné povedať, že ide o komplikovanú a náročnú oblasť, na ktorej značky a spoločnosti pracujú kontinuálne. To, že sa im podarí dostať sa do TOP výsledkov ešte neznamená, že to tak bude navždy. Trendy vo vyhľadávaní sa menia na dennej báze a výrazne ovplyvňujú to, na akom mieste sa web objaví. Ide teda o neustály kolobeh vylepšovania starého a tvorby nového optimalizovaného obsahu.

Vedeli ste, že… podľa údajov od spoločnosti Google dokáže už jednosekundové zlepšenie rýchlosti webu zvýšiť konverzie u používateľov telefónov o 27 %? Na druhej strane, spomalené načítanie, ktoré trvá viac ako 3 sekundy, vie odradiť až 40 % ľudí, čo má následne negatívny vplyv na predaj aj samotné SEO.

E-mail marketing

Medzi základné formy online marketingu patrí aj e-mail marketing, pomocou ktorého môžete s potenciálnymi alebo existujúcimi zákazníkmi komunikovať formou e-mailov.

Pomocou e-mail marketingu viete:

 • posilňovať vernosť zákazníka,
 • podporovať opakované nákupy,
 • získavať nových klientov.

Zdroj: Unsplash.com

Na základe vášho cieľa si musíte vybrať správny typ e-mailov. K dispozícii je ich rovno niekoľko:

 • Newslettery – pravidelné reklamné e-maily, ktoré zákazníkov informujú o novinkách, akciách a ďalších aktualitách. Zvyčajne sa posielajú v pravidelných časových intervaloch, ako napríklad dvakrát do týždňa, štyrikrát do mesiaca a podobne.
 • Pripomienkové e-maily – zasielajú sa zákazníkom, ktorí po registrácii neoverili svoju e-mailovú adresu alebo opustili košík bez dokončenia objednávky. Bývajú jasné a stručné.
 • Uvítacie e-maily – určené sú pre nových zákazníkov. Väčšinou poskytujú bližšie informácie o značke alebo zľavové kódy.
 • E-maily na spätnú väzbu – posielajú sa po tom, ako zákazník spraví nákup. Môžete podľa nich zistiť, čo mu pri objednávaní produktov vadilo alebo chýbalo a naopak, čo sa mu páčilo.

Pri e-mail marketingu si dávajte pozor na to, aby ste zákazníka zbytočne nespamovali. Príliš veľa reklamných e-mailov bude viesť k tomu, že ľudia o ne stratia záujem a odhlásia sa z ich odberu.

Ďalej dbajte aj na aktuálne zákony. Ak chcete zákazníkom posielať newslettre, ktoré priamo nesúvisia s tovarom, ktorý ste im v minulosti dodali, budete od nich potrebovať súhlas. Ten môžete získať napríklad odoslaním e-mailu s potvrdzovacím odkazom, na ktorý osoba klikne.

Tip: Nezabúdajte, že podľa zákona musí každý newsletter obsahovať možnosť odhlásiť sa z jeho odberu.

PPC reklama

Pay-Per-Click reklama, známa aj pod skratkou PPC, je dnes jednou z najobľúbenejších v online priestore. Charakteristická je tým, že inzerent platí za kliknutie na reklamu, nie za jej zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania alebo na weboch.

PPC reklamu viete pomerne presne zacieliť na určitú skupinu zákazníkov. Zároveň sa tiež dá pomerne rýchlo spustiť a v prípade potrieb upraviť. K plusom PPC reklám sa radí aj to, že počas toho, ako sú aktívne a po ich skončení máte k dispozícii podrobné štatistiky, napríklad o počte kliknutí.

Nebojte sa ísť do hĺbky. Pokročilá práca s MS Excel/Google Sheets v kombinácii zo základmi kódmi cez HTML & CSS a základy JavaScriptu sa dajú naučiť pomerne rýchlo a nie je to také komplikované, ako sa môže zdať. Výhody, ktoré vám to v ďalšej práci prinesie – či už v podobe efektivity, automatizácie, alebo možnosti rozumieť, ako niektoré veci fungujú viac do hĺbky, vám dajú veľmi dobrý základ na ďalší rozvoj.

Filip Škultéty
CEO v spoločnosti Glidy

Keď sa pre PPC reklamu rozhodnete, môžete si vybrať z viacerých typov:

 • Reklamy vo vyhľadávaní – zobrazujú sa na prvých priečkach vo vyhľadávačoch, ako je napríklad Google. Na prvý pohľad vyzerajú ako bežné, organické výsledky len s tým rozdielom, že je pri nich údaj „Sponzorované“. Pri tvorbe takejto PPC reklamy myslite na niekoľko technických kritérií. Tými sú výber vhodných kľúčových slov a spracovanie pútavého nadpisu a zaujímavého textu, ktorý priláka pozornosť.
 • Bannerové reklamy – grafický typ PPC reklamy, ktorý sa zobrazuje na webových stránkach, magazínoch a blogoch. Môže ho tvoriť zaujímavá grafika, fotka alebo video doplnené o výstižný a úderný text.
 • Google nákupy – vaša reklama sa zobrazuje vo vrchnej časti vyhľadávania vo forme produktového obrázka, názvu produktu a ceny. Potenciálni zákazníci tak môžu vašu ponuku porovnať hneď s ponukou konkurencie bez toho, aby jeden z e-shopov vôbec navštívili.
 • Video reklamy – reklamné kampane, ktoré sa zobrazujú vo forme videí, napríklad na Youtube alebo priamo v obsahu na bežných weboch. Kratšie reklamy sa zvyčajne nedajú preskočiť. Tie dlhšie áno, pričom inzerent platí len za zhliadnutie celej reklamy.
 • Reklamy na sociálnych sieťach – PPC reklamy sa dajú využívať aj na sociálnych sieťach. Tu môžu mať podobu fotky, grafiky alebo krátkeho videa. Ich výhodou je veľmi presné zacielenie a pomerne jednoduché nastavenie.
Vyberáme

Zdroj: Unsplash.com

Sociálne siete

Sociálne siete sú populárnym kanálom, ktorý na online marketing využívajú väčšie aj menšie spoločnosti. K ich výhodám patria:

 • Desiatky rôznych platforiem – na výber máte nepreberné množstvo platforiem od klasiky vo forme Facebooku, Instagramu a Youtube až po novšie alternatívy, ktoré využívajú hlavne mladšie generácie, ako je napríklad TikTok. Každá sociálna sieť je charakteristická iným spôsobom používania a typom obsahu. Preto sa s ňou dopredu zoznámte a zistite, aké reklamy by v rámci nej mohli byť úspešné.
 • Jednoduché vytvorenie reklamnej kampane – keď viete, aký je obsah na sociálnej sieti populárny, tvorba reklamnej kampane nebude vôbec náročná. Rovnako ako tvorba cieľovej skupiny, zacielenie na ňu a výber ďalších parametrov.
 • Nízke náklady – reklama na sociálnych sieťach je vhodná aj pre menšie spoločnosti a jednotlivcov, ktorí nemajú veľký rozpočet. Pomerne dobré výsledky z nej môžete získať aj za nižšiu sumu.
 • Veľké množstvo používateľov – sociálne siete využívajú každý deň miliardy ľudí po celom svete. Predstavujú tak výborné miesto na prezentovanie vašich produktov alebo služieb.
 • Možnosť komunikácie so zákazníkmi – sociálne siete vám umožňujú komunikovať so svojimi zákazníkmi a odpovedať tak na ich otázky alebo spätnú väzbu. Vďaka tomu viete rýchlo a jednoducho riešiť rôzne problémy alebo zabrániť tomu, aby kvôli nejakej nejasnosti mali negatívny názor na vašu značku.

Obsahový marketing

Obsahový marketing je všeobecné pomenovanie pre stratégiu online marketingu, ktorá sa zaoberá tvorbou a distribúciou kvalitného a relevantného obsahu. Jej cieľom je osloviť určitú skupinu zákazníkov a motivovať ju k nákupu.

Kvalitný obsah môže potenciálnym zákazníkom taktiež pomôcť vyriešiť rôzne problémy alebo poskytnúť im praktické rady a tipy.

Obsahový marketing je úzko spojený so SEO. Popisy produktov, články alebo iné texty by mali byť optimalizované, aby sa vo vyhľadávačoch zobrazovali na vyšších priečkach a vedeli zákazníkom predať váš produkt alebo službu.

Súčasťou obsahového marketingu je viacero typov obsahov, medzi ktoré patria:

Blogy a magazíny

Základný typ obsahu, ktorý môžete tvoriť a následne uverejňovať na svojej webovej stránke. Optimalizované texty vedia pritiahnuť nových návštevníkov, z ktorých sa následne môžu stať zákazníci.

Pri písaní blogových alebo magazínových článkov je nutné myslieť na to, že ich tvoríte pre ľudí, ktorým chcete odovzdať nejaké informácie. Nemôže ísť preto len o texty plné kľúčových slov bez pridanej hodnoty. Po prečítaní niekoľkých odsekov takéhoto obsahu človek web okamžite opustí a prejde ku konkurencii, u ktorej s veľkou pravdepodobnosťou aj nakúpi.

Zásadné je používať mozog – esenciou digitálu sú premyslené kroky, kde nemárnite čas a peniaze. Je veľmi jednoduché využiť univerzálny nástroj, osvedčený návod alebo AI generátor. To ale neprináša výsledky, aké chceme. Každý biznis je iný, každý tím, CEO alebo freelancer tiež. Vďaka tomu je biznisová stratégia a marketing a celý digitál kombináciou 4 vecí: 1. psychológia ľudského správania, 2. základné marketingové princípy, 3. nástroje (aplikácie, softvéry, sociálne siete,…), 4. trendy. Výsledkom takého premýšľania je stratégia, ktorá funguje a prináša dlhodobé výsledky . Preto najskôr premyslite, kto je váš klient, aké sú vaše hodnoty, možnosti marketingu i celého biznisu. A potom choďte do akcie!

Lucie Dědková
marketér, business stratég, mentor pro freelance podnikání

E-knihy

Výborný typ obsahu, ktorým môžete zákazníkov namotivovať k tomu, aby sa napríklad prihlásili na odber newslettera. E-knihy nemusia byť dlhé, no mali by byť zaujímavo spracované. Ideálne doplnené o grafiku alebo rôzne grafické prvky, ktoré rozbijú príliš hutný text.

E-knihy by okrem toho mali tiež informovať o téme spojenej s vašimi produktmi alebo službami a ich súčasťou by malo byť zopár praktických rád.

Zdroj: Unsplash.com

Sprievodcovia

Sprievodcovia sú podobní ako e-knihy s tým rozdielom, že sa spravidla zameriavajú len na poskytnutie nejakých návodov, rád alebo tipov. K dispozícii môžu byť priamo na webovej stránke, prípadne ich môžete zákazníkom zasielať po tom, ako sa prihlásia na odber newslettera.

Podcasty

Podcasty sa za posledné roky stali veľmi obľúbenými, preto by bola škoda, ak by ste ich nevyužili vo svoj prospech. Je však dôležité nájsť vhodné témy, ktoré budú ľudí baviť a budú mať nejakú pridanú hodnotu.

Influencer marketing

Influencer marketing využíva vplyvné a známe osoby, ktoré majú väčší počet sledovateľov na sociálnych sieťach, na propagáciu produktov a služieb. V porovnaní s inými metódami má mnohokrát veľký úspech najmä vďaka vysokej miere dôvery medzi influencerom a fanúšikom.

Netreba však zabúdať na to, že na úspech spolupráce má veľký vplyv to, akého influencera si vyberiete. Nie všetci budú vhodní na propagáciu vašich produktov. Vždy preto dobre zvážte, akú cieľovú skupinu chcete osloviť a akú oblasť túžite pokryť.

Cena influencer marketingu môže byť vyššia ako bežná reklama na sociálnych sieťach. A to hlavne vtedy, keď budete chcieť využiť služby influencera, ktorý má stovky tisíc sledujúcich.

Rada odborníka

Na spoluprácu si nemusíte vyberať len tých najväčších influencerov. Mnohým menším a stredne veľkým firmám postačia aj influenceri s počtom sledovateľov od 10 000 do 50 000. Ich publikum je spravidla lojálnejšie ako publikum veľmi známych osôb. Vedia ho preto jednoducho presvedčiť ku kúpe.

Najčastejšie chyby v online marketingu

V online marketingu môžete spraviť rôzne chyby. K tým najväčším patria:

Absencia analýzy kľúčových slov

Keď chcete robiť obsah, ktorý bude relevantný pre zákazníkov aj vyhľadávače, musíte si najprv spraviť analýzu kľúčových slov. Bez nej nebudete vedieť, aké témy sú v danom momente vyhľadávané a mohli by vám priniesť nových návštevníkov.

Jednoduchšiu analýzu kľúčových slov si môžete urobiť aj sami pomocou voľne dostupných a bezplatných nástrojov. Hlbšie a detailnejšie informácie vám však poskytne len marketér, ktorý má v tejto oblasti dostatok skúseností.

Ako kľúčovú vec by som určite odporúčal nezastaviť sa. Je potrebné sledovať trendy a dianie v tejto oblasti. Mám totiž pocit, že naše odvetvie je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich. Už iba keď sa pozriete, ako sa robil online marketing pred 2 rokmi a ako sa robí teraz. Všade AI, najrôznejšie aplikácie na zlepšenie a zefektívnenie. Človeku sa z toho točí hlava. Chce to veľa energie a elánu.

Tomáš Zadák
CEO at Ler.studio

Zdroj: Unsplash.com

Chýbajúca stratégia

Ak nemáte plán a stratégiu, len ťažko dosiahnete všetky stanovené ciele. Ako prvé si preto premyslite, akými metódami by ste sa mohli dostať k požadovaným výsledkom a následne ich porovnajte. Zistite, ktoré z nich sú realistické a mohli by ste ich použiť v praxi.

V každej firme je zásadné mať už nejaký vytvorený onboardingový proces, ktorý pomôže nováčikovi zaučiť sa do danej pozície. Či už ide o marketing, alebo čokoľvek iné. Druhá vec by bola vzdelanie. Online materiálov je naozaj veľa a je aj kopec offline akcií zameraných na marketing. Prípadne ak je to človek úplne nepobozkaný online marketingom, poslal by som ho na Digisemester.

Jaroslav Janíček
Online podnikatel

Nedostatok online kanálov

Používate na komunikáciu so zákazníkmi len webovú stránku alebo jednu sociálnu sieť? V dnešnej dobe to nestačí. Zákazníci od vás očakávajú, že budete aktívni minimálne na dvoch alebo troch rôznych platformách. Ideálne na Facebooku, Instagrame a Youtube.

Vyberáme

Ignorovanie trendov

Online marketing je dynamická a neustále sa vyvíjajúce oblasť. Ak chcete, aby bol váš obsah dobrý a spĺňal všetky potrebné parametre, musíte s ňou držať krok. Sledujte najnovšie zmeny, ktoré si na pravidelnej báze pripravujú sociálne siete a Google, vzdelávajte sa a skúšajte stále niečo nové. Len tak zabránite tomu, že zákazníkov prestanete po čase baviť.

Keď sa niekto ešte len začal zaúčať, odporúčal by som zmeniť odbor – myslite na budúcnosť, AI má už teraz veľký vplyv na celý segment. Všetko speje k vyššej miere efektivity, a tým aj zlacňovaniu ceny práce. Asi bude tiež menej príležitostí. Ak bol doteraz marketing prehliadaným oddelením, u ktorého všetci vidia len míňanie, do budúcna bude tlak na pomer cena/výkon ešte väčší. AI sa postará nielen o optimalizáciu PPC, ale aj návrh a tvorbu kreatívy. Najväčšie kampane nie sú nijako originálne, pretože musia zasahovať masy; a to AI zvládne vygenerovať ako nič a hlavne okamžite. Pozerajte sa na marketing ako na obchod a učte sa mäkké zručnosti, buďte niečím unikátny. Markeťáci bez pridanej hodnoty nahradí robot.

Jiří Zahrádka
Marketing Interim Manager
Zdieľať článok
Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Neprijatie vlastného tela ovplyvňuje nákupné správanie Čechov
3 min. čítanie

Neprijatie vlastného tela ovplyvňuje nákupné správanie Čechov

Hoci módne trendy do určitej miery formujú módne preferencie spotrebiteľov, najnovší výskum GLAMI Fashion (Re)search ukazuje, že pri nákupe oblečenia stále prevládajú stereotypy, a to ako z hľadiska štandardov krásy a postavy, tak aj veku. V dôsledku toho tretina Čechov radšej vynecháva letné aktivity, aby neodhalila svoje telo, a tretina Čechov nad 55 rokov pociťuje […]

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+