16 min. čítanie

Ako na efektívnu logistiku a skladovanie?

Logistika a sklady sú dôležitými oblasťami, na ktoré nesmie zabúdať žiaden podnik. Výrazne ovplyvňujú jeho chod a celkový úspech. Nepremyslená alebo nesprávne zvolená logistika môže viesť k rôznym zbytočným problémom, ktoré vo výsledku spôsobia finančné alebo časové straty. Čo však vlastne tento pojem presne označuje a ako optimalizovať jednotlivé procesy, aby boli čo najefektívnejšie?

Ako na efektívnu logistiku a skladovanie?
Zdroj: Unsplash.com

Čo je logistika?

Logistika je interdisciplinárna veda, ktorá sa zameriava na koordináciu, prepojenie, zosúladenie a optimalizáciu toku materiálov, surovín, produktov a služieb. Zároveň zahŕňa aj nasledujúce aktivity:

 • obstarávanie a riadenie zásob,
 • distribúciu,
 • skladovanie,
 • prepravu,
 • balenie,
 • riadenie rizík.

Európska logistická asociácia ju definuje takto: „Organizovanie, plánovanie, riadenie a realizácia toku tovaru od vývoja a nákupu, cez výrobu až k jeho distribúcii ku konečnému zákazníkovi s cieľom uspokojiť požiadavky trhu pri minimálnych nákladoch a minimálnom kapitálovom využití.“

Hlavnou úlohou logistiky je zaistiť, aby zákazník dostal v správnom čase, na správnom mieste a v správnom množstve tovar alebo službu, o ktorú má záujem. Dôležitá je pre všetky podniky, no pre tie stredné a malé je nevyhnutná, pretože dokáže udržať ich konkurencieschopnosť, efektívne znížiť náklady a zaručiť spokojnosť zákazníkov.

Zaujímavosťou je, že logistika nie je ničím novým. Termín je odvodený od gréckeho „logos“, čo znamená počínanie alebo rozum. Jeho pôvod následne nájdete aj v starofrancúzskom slove „loger“, čiže zaobstarať.

Zdroj: Unsplash.com

Vo všeobecnosti platí, že ľudia riešili premiestňovanie tovarov odjakživa. Prvý zárodok logistiky vo forme podobnej tej, ktorú poznáme dnes, môžeme sledovať pri stavbe egyptských pyramíd a neskôr v rámci vojenských aktivít.

Počas stredoveku sa pojem logistika využíval najmä pri stavbách vojenských opevnení, no stále nemal presné vysvetlenie. K jeho zadefinovaniu došlo až v roku 1885, keď pri otvorení jednej anglickej námornej školy vznikol kurz, ktorý sa touto oblasťou zaoberal podrobnejšie.

Vedeli ste, že… logistika sa do sféry obchodu naplno presunula až na konci druhej svetovej vojny? Podniky ju začali postupne implementovať, pretože si začali uvedomovať, aké významné je správne riadenie tovarov, materiálov či surovín a ako výrazne vplýva na ich zisk.

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Prečo je logistika dôležitá?

Premyslená a dobre nastavená logistika je dôležitá hneď z niekoľkých dôvodov. K nim patria:

 • Prehľadnosť – logistický manažment poskytuje prehľad o celom dodávateľskom reťazci. Oveľa lepšie tak môžete kontrolovať náklady, zisťovať efektivitu procesov, odhaľovať problémy a riziká, plánovať dopyt alebo sa informovať o nových príležitostiach.
 • Zníženie nákladov – logistika dovoľuje spoločnostiam znižovať režijné náklady spojené s prepravou alebo skladovaním. Ušetrené financie môžu následne investovať do iných oblastí, ako je napríklad marketing alebo reklama.
 • Vylepšená skúsenosť zákazníkov – dobrá zákaznícka skúsenosť je podstatným faktorom opakovaného predaja. Ak teda chcete, aby boli vaši klienti spokojní, nestačí im len predávať kvalitné služby. Kľúčové je tiež rýchle a presné doručenie objednávok priamo k nim domov.
 • Predchádzanie stratám – riadenie logistiky pomáha predchádzať stratám hneď niekoľkými spôsobmi. Jedným z nich je prehľad o zásobách, vďaka čomu viete, aký počet výrobkov máte v danom čase k dispozícii. Okrem toho zabezpečením optimálnych skladovacích a prepravných podmienok (napríklad vhodná teplota alebo vlhkosť) zabránite znehodnoteniu a poškodeniu tovaru. Takýmto spôsobom sa vyhnete zbytočným výdavkom.
 • Konkurenčná výhoda – správne a včasné doručenie zásielok je základným prvkom zákazníckej spokojnosti a kľúčom k dobrej povesti značky. Ide o veľkú konkurenčnú výhodu, pretože dôveryhodná spoločnosť, ktorá má kvalitné služby, získa nových zákazníkov oveľa jednoduchšie.

Čo sú sklady a aké typy skladov poznáme?

Skladovanie patrí medzi najvýznamnejšie časti logistického systému. Jej úlohou je zaručiť uskladnenie produktov v čase medzi ich výrobou a spotrebou. Sklady teda slúžia na to, aby preklenuli priestor a čas. Zaisťujú, že hotové produkty budú uložené tak, aby si zachovali svoju kvalitu a boli neustále pripravené na okamžitú expedíciu.

Sklady majú viacero ďalších funkcií. Radia sa sem:

 • Vyrovnávacia funkcia – sklady dokážu vyrovnať potreby v situáciách nevyváženého materiálového toku.
 • Zabezpečovacia funkcia – sklady umožňujú zásobovanie aj v prípade neočakávaných výpadkov v dodávkach.
 • Transformačná funkcia – označuje sa aj ako zušľachťovacia. Niektoré materiály a tovary skladovaním získavajú nové úžitkové vlastnosti. Spadajú sem napríklad vína, syry, drevo alebo ovocie

Zdroj: Unsplash.com

Sklady podľa vlastníctva

Sklady sa dajú deliť podľa viacerých faktorov. Na základe vlastníctva hovoríme o týchto druhoch:

Verejné sklady

Sklad, ktorý podnik alebo organizácia nevlastní. Spadajú sem napríklad všeobecné obchodné sklady, špeciálne komoditné sklady, colné sklady a podobne. Ich výhodou je najmä to, že šetria investičný kapitál a dovoľujú zvyšovať skladovú kapacitu. Ak by vám teda nestačilo miesto, ktoré aktuálne využívate, pokojne ho rozšírte.

Verejné sklady tiež znižujú riziko zastarania a poskytujú rôzne dodatočné služby. Mínusom je to, že sklad nie je váš, musíte zaň platiť pravidelné poplatky a v určitých lokalitách je ponuka skladov obmedzená.

Verejné sklady sú ideálne hlavne pre menšie a stredné firmy, ktoré si nemôžu dovoliť investovať do vlastného súkromného.

Súkromné sklady

Súkromné sklady sú sklady, ktoré sú čisto vaše. K ich najväčším plusom patria:

 • vysoká miera kontroly,
 • možnosť usporiadania skladu presne podľa vašich potrieb,
 • možnosť využiť vlastné ľudské zdroje,
 • po prvotnej investícii sú poplatky minimálne.

Súkromný sklad je výbornou voľbou predovšetkým pre veľké firmy. V niektorých situáciách sa oplatí aj stredne veľkým spoločnostiam, no je podstatné porovnať si mieru výnosnosti a návratnosti.

Nevýhodou súkromných skladov je to, že si vyžadujú vysokú počiatočnú investíciu a že majú fixnú veľkosť. Ak by vám nestačil priestor, ktorý máte, budete musieť investovať do stavby ďalšieho.

SLEDUJTE TENTO OBSAH Ako podcast

Sklady podľa funkcie

Podľa funkcie delíme sklady na:

 • Centrálny – hlavný sklad, v ktorom sa nachádzajú hotové výrobky spoločnosti určené na posielanie do predajných miest alebo pobočiek. Spravidla býva najväčší, čo je dôvod, prečo je potrebné udržať v ňom poriadok a určitý systém.
 • Obchodný – slúži na skladovanie tovaru určeného na predaj. Nachádza sa priamo na predajných miestach alebo je súčasťou centrálneho skladu.
 • Expedičný – slúži na skladovanie produktov, ktoré sú pripravené na expedíciu a predaj.
 • Tranzitný – stretnete sa s ním na miestach prekládky tovaru, čiže napríklad na železničných prekladiskách alebo v prístavoch. Jeho hlavnou úlohou je tovar prijať, následne rozdeliť podľa potrieb a odoslať na prepravu.

Sklady podľa prevedenia

V tomto prípade hovoríme o týchto typoch skladov:

 • Uzatvorené – sklady, ktoré sú uzavreté zo všetkých štyroch strán. Poskytujú najviac súkromia a vysokú úroveň zabezpečenia.
 • Kryté – disponujú jednou až tromi stranami a zastrešením. Na rozdiel od uzatvorených bývajú o niečo viac otvorené.
 • Otvorené – voľný priestor, ktorý vás nijakým spôsobom nelimituje. Využiť ho môžete presne podľa svojich predstáv a potrieb.
 • Výškové – veľké sklady, ktoré majú výšku do 8 metrov.
 • Halové – jednopodlažné sklady, ktorých výška dosahuje približne 5 až 6 metrov.
 • Etážové – sklady sa delia do dvoch a viacerých podlaží.

Čo je riadenie logistiky?

Logistika je oblasť, ktorá zastrešuje veľa činností. Jej riadenie sa sústredí na to, aby všetky správne fungovali a boli plynulé. Pracovníci majú na starosti napríklad sledovanie rizík, ktoré by mohli ohroziť dodanie tovaru, výber vhodného poskytovateľa dopravy a podobne.

Skúsení manažéri taktiež vedia, ako zakročiť, ak dôjde k nejakej kríze. Spravidla majú podrobný plán, vďaka ktorému dokážu minimalizovať škody a zabrániť tomu, aby mali príliš veľký vplyv na celý dodávateľský alebo distribučný reťazec.

Riadenie logistiky v súčasnosti uľahčujú moderné softvéry, ktoré pomáhajú podnikom robiť tie najlepšie a najefektívnejšie rozhodnutia. Mnohé programy vedia tiež automatizovať procesy, ako je napríklad tlač štítkov, zadávanie objednávok alebo zaznamenávanie nových produktov či materiálu. Výrazne tak urýchľujú prácu a znižujú riziko vzniku chyby z nepozornosti.

Zdroj: Unsplash.com

Sedem R logistiky

Medzinárodná organizácia pre profesionálov v oblasti dodávateľského reťazca, logistiky a dopravy Chartered Institute of Logistics and Transport definuje tzv. sedem R logistiky. Tými sú:

 • Right product (správny produkt) – logistika sa zameriava predovšetkým na dodanie produktu, ktorý si zákazník objednal. Kľúčové je objednávky nepomýliť a koncovému užívateľovi dodať presne to, čo videl na webovej stránke.
 • Right quantity (správne množstvo) – ide o významný faktor najmä vtedy, keď predávate nejaké položky, ktoré sa dajú kúpiť samostatne a aj vo väčšom balení. Napríklad zákazník si môže z vášho e-shopu objednať jedno pero alebo balenie po 10 kusov. V sklade je dôležité mať zásoby prehľadne označené, aby ste v rýchlosti neodoslali nesprávnu alternatívu.
 • Right condition (správny stav) – zákazníci očakávajú, že produkt, ktorý si od vás kúpia, bude fungovať tak, ako má a poskytne všetky sľubované vlastnosti. Výrobky by ste preto mali pred odoslaním skontrolovať a overiť si, či nie sú chybné alebo nejako poškodené. Zároveň tiež platí, že ak zákazník náhodou dostal produkt, ktorý nefunguje, mal by mať k dispozícii jednoduchý spôsob vrátenia.
 • Right place (správne miesto) – súčasťou logistiky je doručenie balíkov na správnu adresu, ktorú osoba uviedla do objednávky. Myslite na to, že pomýlenie adries predlžuje dodanie, zvyšuje náklady a poškodzuje vzťahy so zákazníkmi.
 • Right time (správny čas) – zákazníci dnes nechcú čakať na produkty týždeň. Očakávajú, že keď si ich od vás objednajú, budú ich mať doma o jeden či dva dni. S expedíciou balíkov nečakajte a čo najskôr ich odošlite. Popritom skontrolujte, či posielate správny balík, v správnom množstve a na správnu adresu, aby ste dodanie zbytočne nepredlžovali.
 • Right customer (správny zákazník) – zámena objednávok, chyby v adresách alebo iné nešťastné situácie vyjadrujú nedostatok úcty k spotrebiteľovi, nepozornosť voči detailom a nedôveryhodnosť značky. Na tieto veci si dávajte veľký pozor, pretože výrazne ovplyvňujú vašu úspešnosť a to, aký názor budú mať na vás potenciálni aj existujúci zákazníci.
 • Right price (správna cena) – vaše ceny by mali byť dobre premyslené. Ak chcete, aby boli konkurencieschopné, pri ich nastavovaní berte do úvahy cieľovú skupinu, geografickú oblasť a odvetvie, v ktorom fungujete.

Dobrá rada

S cenami sa nebojte pracovať. Podľa životného cyklu produktu, ekonomickej situácie či dopytu ich posúvajte smerom nahor alebo nadol. Pamätajte ale na to, že zmeny by nemali byť príliš drastické. Robte ich radšej postupne a v kratších časových úsekoch.

Základné druhy logistiky

Na logistiku a jej delenie sa môžeme pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Ak ide o jej základné a hlavné druhy, sú to:

Nákupná logistika

Nákupná logistika sa často označuje aj ako obstarávacia alebo vstupná. Ide o proces získavania, prepravy a skladovania surovín, komponentov a zásob, ktoré prúdia do organizácie.

Primárnym cieľom nákupnej logistiky je zabezpečiť, aby potrebné vstupy pre výrobu alebo poskytovanie služieb boli dostupné v správnom množstve, v správnej kvalite a v správnom čase na správnom mieste.

Súčasťou nákupnej logistiky je niekoľko procesov, ktorými sú:

 • Obstarávanie surovín – identifikácia a výber dodávateľov na základe dôkladného prieskumu, dohadovanie spolupráce, podpisovanie zmlúv a zadávanie objednávok.
 • Doprava – plánovanie prepravy surovín od dodávateľov do podniku, výber vhodných spôsobov dopravy, optimalizácia trás a koordinácia s dopravcami. Premyslené riadenie prepravy zaručuje včasné a nákladovo efektívne dodanie materiálov.
 • Riadenie a koordinácia dodávateľov – vytvorenie a udržiavanie dobrých vzťahov s dodávateľmi, monitorovanie výkonu dodávateľov, zabezpečenie dodržiavania harmonogramov a riešenie akýchkoľvek problémov a nezrovnalostí.
 • Skladovanie a riadenie zásob – spadá sem riadenie skladov, kontrola a skladovanie prichádzajúcich surovín. Prepracované riadenie zásob znižuje riziko ich znehodnotenia a zaisťuje, že budú vždy v potrebnom množstve.

Výrobná logistika

Výrobná logistika sa zameriava na riadenie:

 • vnútropodnikového pohybu tovarov a materiálu,
 • pohybu materiálu a výrobkov od dodávateľov do podniku,
 • pohybu výrobkov a polotovarov medzi jednotlivými pracoviskami.

Úlohou výrobnej logistiky je podporiť plynulé výrobné procesy, ktoré výrazne vplývajú na úspešnosť podniku.

Distribučná logistika

Distribučná logistika známa aj ako výstupná sa týka pohybu, skladovania a dodávky hotových výrobkov z organizácie koncovým používateľom. Jej účelom je zaistiť, aby sa tovar efektívne a včas distribuoval určeným príjemcom.

Distribučná logistika zahŕňa procesy ako:

 • Balenie výrobkov – balenie a označovanie hotových výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov a potrebných noriem, a výber balenia, ktorý zabezpečí dostatočnú ochranu tovaru.
 • Riešenie objednávok – spracovanie objednávok prijatých prostredníctvom rôznych kanálov ako sú online platformy, maloobchodné predajne alebo priamy predaj, výber požadovaných položiek zo skladu a ich príprava na odoslanie.
 • Distribúcia tovaru koncovým zákazníkom – riadenie distribučnej siete s cieľom efektívne dodávať produkty koncovým zákazníkom, výber najvhodnejších spôsobov dopravy, optimalizácia trás, koordinácia s dopravcami a logistickými partnermi, podrobné plánovanie, sledovanie zásielok a komunikácia so zákazníkmi.

Zdroj: Unsplash.com

Skladová logistika

Skladová logistika sa zaoberá viacerými oblasťami. K nim sa radí nutnosť vytvorenia skladu, výber spôsobu hospodárenia s tovarom a surovinami, a správne rozdelenie skladových priestorov.

Ďalej do tejto oblasti spadá aj voľba moderných informačných a ďalších systémov, ktoré pomôžu pri skladovaní a zaistia, že o sortimente budete mať vždy aktuálne údaje.

Reverzná logistika

Reverzná logistika predstavuje prepravu tovaru alebo produktov od koncových používateľov do dodávateľského reťazca. Dochádza k nej v prípade výmeny alebo vrátenia produktov. Jej cieľom je maximalizovať návratnosť hodnoty, minimalizovať negatívny dopad spojený s vrátením tovaru a zabezpečiť správnu manipuláciu s ním.

Reverzná logistika sa okrem toho sústredí aj na likvidáciu alebo recykláciu produktov a správu reklamácií a opráv.

Typy logistiky podľa úrovne problému

Podľa úrovne problému hovoríme o troch typoch logistiky:

Makrologistika

Makrologistika je oblasť logistiky, ktorá skúma a riadi komplexné logistické systémy na úrovni makroekonomiky alebo makroprocesov.

Zatiaľ čo mikrologistika sa sústredí na konkrétne operácie a procesy v rámci podniku alebo dodávateľského reťazca, makrologistika sa zaoberá širšími otázkami. Tie môžu byť spojené s národnou logistickou infraštruktúrou, medzinárodnou dopravou a obchodom, logistickými trendmi, ekonomickými dopadmi a podobne.

Makrologistika je podstatným aspektom pre porozumenie a riadenie globálnych logistických problémov a ich vplyvu na ekonomiku a spoločnosť ako celok.

Mikrologistika

Ako sme už načrtli, mikrologistika sa zameriava na konkrétne operácie a procesy v rámci podniku alebo dodávateľského reťazca. Predstavuje odbor, ktorého hlavnou úlohou je plánovanie, organizácia, riadenie a optimalizácia tokov materiálov a informácií.

Metalogistika

Metalogistika rieši problémy firiem alebo odvetví, ktoré prekrývajú aktivitu medzi mikro a makrologistikou. Ide o spoluprácu medzi spoločnosťami, regionálne špecializovanými útvarmi a rôznymi odvetviami.

Vyberáme

Logistika vs riadenie dodávateľského reťazca

V niektorých prípadoch sa logistika podobá na riadenie dodávateľského reťazca. V skutočnosti je ale medzi týmito dvoma oblasťami niekoľko rozdielov.

Logistika sa zaoberá pohybom tovaru z pohľadu jednej firmy. Ide spravidla o interné činnosti, ako je prijímanie materiálu alebo presun hotových produktov zákazníkovi. Na druhej strane dodávateľský reťazec je sieť podnikov zapojených do procesu výroby alebo distribúcie.

V jednoduchosti povedané, kým logistika je záležitosťou jednej spoločnosti, dodávateľský reťazec rieši hneď niekoľko podnikov.

Ako optimalizovať logistickú stratégiu?

Ak chcete, aby bola vaša logistická stratégia úspešná, musíte vedieť, ako ju správne optimalizovať. Urobiť sa tak dá viacerými spôsobmi:

Riadenie zásob

Udržať si prehľad v tom, čo sa nachádza v skladoch, je náročné ako pre malé, tak aj pre veľké podniky. Ak sa chcete vyhnúť chaosu a zvýšeným nákladom, mali by ste popremýšľať nad automatizáciou riadenia zásob. Výberom vhodného softvéru môžete:

 • sledovať pohyb každej položky v reálnom čase,
 • sledovať nadmerné alebo naopak nedostatočné zásoby,
 • automatizovať riadenie obstarávania (napr. prostredníctvom automatických objednávok),
 • lepšie usporiadať svoj sklad podľa dostupnosti zásob,
 • znížiť chyby z nepozornosti.

Vedeli ste, že …

až 65 % maloobchodníkov tvrdí, že bojujú so sledovaním zásob prostredníctvom dodávateľského reťazca? Dokonca 73 % z nich potvrdilo, že nedokáže predpovedať dopyt po zásobách a 87 % považuje nepresné zásoby za väčší faktor straty príjmov ako krádež.

Skladovanie

V rámci skladovania môžete staviť na viaceré riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vyššiu úroveň efektivity. K nim sa radí napríklad kontrola rozloženia skladu. Sledujte, či systém, ktorý využívate, je dostatočne praktický. Popremýšľajte nad tým, či by sa niektoré produkty alebo materiály nedali umiestniť bližšie k sebe, aby ste skrátili čas chôdze personálu.

Dbajte aj na mieru presnosti vychystávania. To znamená, koľko objednávok bolo z celkového počtu správnych a koľko z nich sa vrátilo. Pri produktoch, ktoré sa vrátili, sledujte dôvod a ak by išlo o chybu z vašej strany, snažte sa ju do budúcna minimalizovať.

Zdroj: Unsplash.com

Preprava

Preprava je podstatnou súčasťou celého logistického procesu. Pravidelne ju preto kontrolujte a zistite, kde sú vaše slabé stránky. Ich odstránením ušetríte veľké množstvo financií a zároveň zvýšite zákaznícku spokojnosť.

Dobrá rada: Ak zákazníkom ponúkate vlastnú dopravu (na vlastných vozidlách), zaobstarajte si softvér, ktorý vám pomôže s plánovaním trás. Ideálne je zvoliť taký, ktorý bude brať do úvahy aj premávku v reálnom čase, aby vám mohol skutočne ušetriť čas, energiu aj financie.

Balenie

Skontrolujte, či výrobky náhodou nebalíte do príliš veľkých škatúľ, ktoré zaberajú veľa miesta a do ktorých musíte investovať výrazne viac ako do tých menších. Nehovoriac o tom, že vhodne zvolené balenie je bezpečnejšie, pretože sa výrobok v ňom nepresúva z miesta na miesto.

Dodávka

V rámci dodávky by ste mali sledovať predovšetkým mieru presnosti objednávky. Odoslanie nesprávnych balíkov zákazníkom zníži úroveň ich spokojnosti aj vašu dôveryhodnosť. Plus, bude vás stáť veľa peňazí.

Dodávanie tovaru kontrolujte a analyzujte. Zistite, kde vznikajú najväčšie chyby a ako by ste ich mohli odstrániť.

Logistický partner

Väčšina spoločností dnes využíva verejné sklady alebo dopravu od externých spoločností. Takáto alternatíva je praktickejšia, pretože si nevyžaduje príliš veľké počiatočné náklady. Plus externá firma rieši mnohé povinnosti, ktoré by ste inak mali na pleciach vy. K nim patria napríklad nábor a školenie zamestnancov, kúpa vozidiel a podobne.

Aby však boli vaši zákazníci spokojní, musíte si zvoliť logistického partnera, ktorý má dostatok skúseností a poskytne vám tie najlepšie služby.

Spoluprácu s logistickým partnerom pravidelne vyhodnocujte. Ak sa objavia nejaké slabé stránky, konzultujte ich s ním a snažte sa nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať obom stranám.

Vyškolení pracovníci

Jednotlivé činnosti spadajúce pod logistiku budú fungovať len vtedy, keď budete mať profesionálny personál. Ten bude vedieť, ako správne pracovať so zásobami, ako ich triediť a čo robiť v prípade rôznych kríz.

Dbajte na to, že oblasť logistiky sa neustále rozširuje a prináša zaujímavé možnosti. Zamestnancom preto plánujte pravidelné školenia a semináre, aby sa naučili pracovať s novými softvérmi a prispôsobili sa novým trendom.

Dostatok voľného miesta

Sklad by ste mali mať naplnený na 80 až 85 %. Zásoby budete vďaka tomu môcť reorganizovať a poprekladať, keď prídu väčšie dodávky. Prípadne budete mať miesto, ak zo skladu náhodou nestihnú odísť staršie tovary a vy budete prijímať už nové.

Rada odborníka

Je úplne v poriadku, ak sa raz za čas stane, že sklad naplníte takmer na 100 %. Nemalo by však ísť o bežný jav.

Systémy na skladovanie

Máte v sklade zariadenie a skladovacie systémy podporujúce poriadok a organizáciu? K tým základným, ktoré by vám nemali chýbať, sa radia:

 • Paletové regály – základný typ vybavenia, ktorý sa používa na skladovanie paliet. Regály sú pevné a tvoria ich nosníky.
 • Klasické skladové regály – majú univerzálne použitie. Zvyčajne sa v nich skladuje menší tovar, ktorý sa nenakladá na palety.
 • Debny a prepravky – slúžia na skladovanie a presun menšieho tovaru. Sú vysoko praktické, pretože nimi viete organizovať rôzne druhy tovaru a materiálu.
 • Skrinky so zásuvkami – slúžia na menší druh tovaru. Podobne ako debny ho vedia triediť a zaručiť efektívnu organizáciu.
 • Ďalšie zariadenie – populárne sú aj stojany, skrine či drôtené koše.

Zdroj: Unsplash.com

Trendy v logistike

Súčasťou optimalizácie logistiky je aj sledovanie najnovších trendov a ich implementácia do praxe. Mnohé nové softvéry alebo systémy so sebou prinášajú desiatky výhod. Vedia napríklad uľahčiť spôsob práce, automatizovať viaceré úkony a znižovať riziko vzniku ľudskej chyby.

Implementácia nových trendov vám pomôže aj v boji proti konkurencii. Plynulá logistika podporuje dôveryhodnosť značky a spokojnosť spotrebiteľov. To má priamy vplyv na ich opakovaný nákup či zanechanie pozitívnej recenzie, vďaka ktorej ľahko získate nových zákazníkov.

Zdieľať článok
Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Neprijatie vlastného tela ovplyvňuje nákupné správanie Čechov
3 min. čítanie

Neprijatie vlastného tela ovplyvňuje nákupné správanie Čechov

Hoci módne trendy do určitej miery formujú módne preferencie spotrebiteľov, najnovší výskum GLAMI Fashion (Re)search ukazuje, že pri nákupe oblečenia stále prevládajú stereotypy, a to ako z hľadiska štandardov krásy a postavy, tak aj veku. V dôsledku toho tretina Čechov radšej vynecháva letné aktivity, aby neodhalila svoje telo, a tretina Čechov nad 55 rokov pociťuje […]

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+