10 min. čítanie

Online marketingové nástroje – Máme zaujímavý tip!

Online marketing ponúka množstvo nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť so zviditeľnením našej firmy či organizácie. Avšak v množstve týchto nástrojov je veľmi ľahké sa stratiť, či vydať sa nesprávnym smerom. To nám v konečnom dôsledku môže priniesť vysoké náklady, či už vo forme našej práce (času) alebo platenej práce agentúry, avšak minimálny efekt. Aj 100€ môže byť prínosná investícia, ale aj 10 000€ môže byť vyhodených von oknom bez želaného efektu. Zistíme spoločne, ako na to.

Jozef Búry Jozef Búry
CEO v Zelený Pes
Online marketingové nástroje – Máme zaujímavý tip!

Online stratégia

Online stratégiou by sme mali začať. Vďaka nej budeme vedieť:

 • Koho a prečo oslovujeme,
 • aké má potreby,
 • kde sa v online priestore pohybuje,
 • čo ho zaujíma,
 • v akej forme a formáte potrebuje dané informácie získať,
 • ktoré nástroje by sme mali na jeho oslovenie použiť.

Zároveň nám pomôže v tom, akým spôsobom jednotlivé nástroje čo najefektívnejšie používať, aby sa navzájom podporovali, nepôsobili v našej propagácii autonómne a využili sme ich vzájomnú synergiu.

 

Poznáte MARKETINGOVÉ nástroje od Mangools? Odporúčame vyskúšať ich. Pýtaš sa prečo?

 • Ponúkajú kvalitné SEO nástroje za výhodnú cenu
 • Jednoduché ovládanie a príjemné UX
 • Kvalitný support
 • Ide o slovenský projekt 🙂
Zobraziť viac informácií

 

Efektívny online marketingový koncept

Online nástrojov je obrovské množstvo. Pre čo najefektívnejšiu propagáciu sme zostavili súbor niekoľkých možných nástrojov (kanálov), ktoré dokážu komplexne pokryť potreby online propagácie takmer akejkoľvek firmy či organizácie naprieč odvetviami.

Najlepšie na tom je, že sú veľmi dobre škálovateľné. Začínate s online marketingom, alebo ste stredne veľká firma, či organizácia pôsobiaca vo viacerých krajinách? Tento koncept je vhodný pre ktoréhokoľvek z vás. Rozdiel je iba vo forme jeho implementácie.

Web stránky

Potrebujeme mať niekde umiestnený náš statický obsah. Samozrejme že sa obsah mení, dopĺňa a aktualizuje. Avšak je tam dostupný stále. Je to všetko, čo potrebujeme našim potencionálnym klientom povedať, aby sme ich presvedčili od nás nakúpiť.
Naproti tomu je dynamický obsah t.j. obsah sociálnych médií, ktorý je tam pár sekúnd a následne je stratený v news feede používateľa.
Na našich web stránkach sa k nemu kedykoľvek dostane a nájde tam všetko podstatné.

Návštevnosť

Na web stránky potrebujeme privázdať relevantných ľudí, aby sa dozvedeli o všetkom podstatnom z našej ponuky a nakúpili od nás.

Využívame na to kombináciu rôznych online nástrojov od platených reklamných kampaní vo vyhľadávačoch (napr. Google, YouTube, Seznam…), cez rôzne kombinácie textovo – bannerových a video reklám na rôznych weboch 3. strán (napr. obsahová sieť Google = tisícky rôznych webov), či na rôznych sociálnych médiách (Facebook, Instagram, LinkedIn…).
Okrem toho sa snažíme priviesť neplatenú návštevnosť napr. z Google, YouTube, Seznam… Na tieto účely optimalizujeme naše web stránky.

Obsahový marketing

Obsah je základ celého online marketingu. Ak nemáme obsah, nemáme ľudí kam privádzať a ak je náš obsah slabý, neudržíme ich tam.

Potrebujeme ľuďom našim obsahom pomáhať riešiť ich každodenné problémy a odpovedať na ich otázky. Obsah musí byť teda zaujímavý, unikátny, aktuálny, užitočný. Zároveň musí byť podaný vo forme, ktorú je naša cieľová skupina ochotná prijímať (konzumovať). Napr. mladí chcú jednoduchú, zábavnú a rýchlu komunikáciu.

Okrem toho musíme obsah ponúkať v rôznych formátoch pre každú našu dôležitú cieľovú skupinu. Veľa ľudí si žiada video. Niektorý obsah je vhodnejši do pdf či e-booku. Zložité štatistické informácie sa dajú zaujímavo podať infografikou. Na sociálnych médiách je vhodná vizuálna komunikácia s minimom textu atď.

Ak nemáme obsah, nemáme ľudí kam privádzať a ak je náš obsah slabý, neudržíme ich tam.

Sociálne médiá

Obsah, ktorý produkujeme, potrebujeme zviditeľniť, dostať pred našich potenciálnych zákazníkov.
Môžeme to urobiť klasickou platenou podporou na rôznych sociálnych médiách.
Vhodnejšou formou využitia sociálnych médií je budovanie vzťahu a lojality potenciálnych a existujúcich zákazníkov. Komunikácia, zdieľanie zaujímavého obsahu, komentovanie, poradenstvo, riešenie problémov atď. Samozrejme to potrebujeme podporiť platenou formou.
Ľudia nakupujú od značiek (firiem), ktoré poznajú. Vďaka sociálnym médiám nás môžu spoznať a vybudovať si k nám vzťah, následne sa rozhodnúť pre nákup u nás.

Ľudia nakupujú od značiek, ktoré poznajú.

Email marketing

Email nie je mŕtvy, ako sa hovorilo kvôli spamovaniu pred pár rokmi. Vďaka online marketingovej automatizácii sa dostal do súčasného storočia. Ponúka nám možnosť komunikovať automatizovane a systémom 1:1. To znamená, že každý človek vidí presne to, čo ho zaujímalo a vtedy, keď ho to zaujíma. Navyše sa to všetko deje automatizovane. Využíva sa k tomu systém pre automatizáciu marketingu (napr. Sales Manago).

Takáto forma email marketingu nám umožňuje jednak rozširovať našu databázu potenciálnych zákazníkov a jednak nám umožňuje veľmi efektívne predávať existujúcim kontaktom. Zároveň nám automatizácia šetrí finančné prostriedky na zamestnancov. S jedným človekom dokážete komunikovať automatizovane aj s databázou 100 tis. klientov.

Web analytika

Najdôležitejší rozdiel medzi offline a online marketingom. Pri offline marketingu máme veľmi náročné získať spätnú väzbu a skutočný prínos našich aktivít. Vďaka web analytike vieme veľmi presne merať výsledky a efekt jednotlivých online aktivít. Optimalizovať ich podľa výkonu a prispôsobovať našu stratégiu, používané nástroje, celkovú komunikáciu, či dokonca i prispôsobovať našu kreatívu.
Okrem toho existujú aj spôsoby, ako vieme vďaka web analytike merať dopad našich offline aktivít. Web analytika a všetky online analytické nástroje sú to, čo dáva online marketingu jeho pravú silu.

Webová analytika je najdôležitejší rozdiel medzi offline a online marketingom.

Priority? Ako jednotlivé nástroje využívať.

Každý z týchto kanálov môžeme využívať na 0 alebo aj na 100%. Záleží  hlavne od našich finančných alebo časových možností. Ktorými začať a do akej hĺbky ísť? Čo by mali byť naše priority? Môže nám pomôcť nasledovný diagram priorít.

 1. Web stránky.
 2. Priviesť na ne návštevníkov, či už platených alebo neplatených. Paradoxne lacnejšie vychádzajú platení (ale o tom viac v inom článku).
 3. Obsah, aby na našich stránkach zotrvali, aby tam urobili to, čo od nich očakávame.
 4. Obsah potrebujeme dostať k ľuďom. Či už cez sociálne médiá, email marketing, alebo nejakú ďalšiu platenú formu online propagácie.
 5. Analýza, vyhodnocovanie a optimalizácia.

Konkrétne odporúčané nástroje a spôsob využitia

Web stránky

Toto je na samostatný článok nad rámec tejto témy. Hlavne ide o to, aby bol web jednoduchý, rýchly, vytvorený pre mobilný svet (mobile first) a orientovaný na návštevníka / zákazníka. Platforma nie je dôležitá. Hlavne aby bol jednoduchý a rýchly.

Web by mal byť jednoduchý, rýchly, vytvorený pre mobilný svet a orientovaný na návštevníka.

Návštevnosť

Viac ako 95% podiel na trhu vo vyhľadávaní na Slovensku má Google (veľmi podobne celosvetovo, až na výnimky). Platí to pre platené aj neplatené vyhľadávanie.

Obsah

Video vládne svetu obsahu. Čokoľvek vieme poskytnúť ľuďom vo forme videa, urobme tak. Ľuďom sa v dnešnej dobe už nechce čítať. Podľa zvoleného online kanála môžeme tvoriť ďalší zaujímavý obsah vo formátoch ako články, fotografie/obrázky, infografiky, či pdf.

Sociálne médiá

Facebook a Instagram majú jeden z najväčších trhových podielov na Slovensku. Odporúčame začať s týmito nástrojmi. Ďalšie médiá nám umožňujú získať ďalší dodatočný zásah určitej cieľovej skupiny. Ak napr. potrebujeme osloviť špecifickú skupinu CEO stredných firiem z drevárskeho priemyslu, LinkedIn by mohol byť vhodným nástrojom.

Email marketing

Ak začíname s email marketingom môže nám poslúžiť akýkoľvek jednoduchý nástroj. Veľmi obľúbený je Mailchimp, ktorý je do 2000 užívateľov zdarma a je užívateľsky veľmi prívetivý. Za väčšiu databázu a ďalšie funkcie sa už platí. Takýchto systémov je samozrejme množstvo.
Ak ste pokročili, resp. chcete z e-mail marketingu vyťažiť maximum a máte väčšiu databázu, automatizácia je nevyhnutná a tu vám ideálne poslúži napr. spomínané Sales Manago (jednotka v automatizácii v e-commerce sfére).

Web analytika

Google Analytics pokryje nároky na zber informácií a webové analýzy pre väčšinu firiem od najmenších živnostníkov po veľké korporácie.
Okrem toho budete využívať bežné prehľady ostatných nástrojov, ktoré využívate Google Ads, Facebook, Seznam, Heureka…
Tu môže postupne nastať problém s vyhodnocovaním a reportingom tých správnych a užitočných dát. Odporúčame využiť napr. Google Data Studio alebo Supermetrics, či iný nástroj umožňujúci agregáciu dát z rôznych zdrojov a prehľadný reporting.

Koľko nástrojov reálne využívať?

Ukázali sme si príklady a nami odporúčané nástroje. Existuje ich samozrejme obrovské množstvo a pre určité špecifické úlohy, projekty, či cieľové skupiny budete potrebovať využiť niektorý ďalší. Alebo dospejete do ďalšieho štádia, kedy budete potrebovať využívať napr. porovnávače cien, automatizované systémy pre PPC kampane atď.

Nami navrhovanými nástrojmi pokryjete väčšinu svojich potrieb. Zároveň získate vysoký trhový zásah, samozrejme priamoúmerný vášmu rozpočtu. Avšak v prípade “neobmedzeného” rozpočtu viete pokryť takmer celý trh.

Každý dodatočný nástroj prináša určitý dodatočný trhový zásah. Avšak každý nástroj, či už spravujete vy alebo agentúra, si vyžaduje veľmi podobné množstvo práce (t.j. podobné náklady). A ak z nejakého nástroja dostanete dodatočný 5% zásah trhu a z iného už máte 95%, je si potrebné prerátať, či práca agentúry za ďalších 500 € za tento nástroj (alebo váš čas) stojí za to.

Nástroje od Mangools - Zobraziť viac informácií

Ako sa rozhodnúť, čím začať?

Nízky rozpočet

Úvodný online marketingový mix bude veľmi závisieť od vášho rozpočtu. Ak do toho môžete investovať 500€ na mesiac a menej. Asi si nebudete môcť dovoliť platiť online marketingovú agentúru, kde môžete kľudne rátať iba s jej prácou od 300€ vyššie až po tisíce € za mesiac.
V takomto prípade odporúčame skôr osloviť nejakého freelancera (živnostníka – odborníka na danú oblasť) a začať s web stránkami a Google Ads v menšom rozsahu + Facebook vo vlastnej réžii.

Stredné a vyššie rozpočty

Ak si už môžete dovoliť do online marketingu investovať 1000 a viac € mesačne, odporúčame objednať si u nejakej online agentúry návrh online marketingovej stratégie na mieru. Bude vás to stáť možno 1 000 – 2 000 € a viac, alebo získate mapu, kadiaľ a ako ísť.
Agentúra vám pomôže s analýzou súčasnej situácie, definovaním cieľových skupín, navrhne vám vhodnú kombináciu nástrojov, odporúčané rozpočty, priority, pomôže s realizáciou, prípadne do určitých oblastí zaškolí vašich ľudí, zapojí ich (podľa ich schopností) do realizácie rôznych aktivít atď.
Vďaka tomu sa nevyberiete nesprávnou cestou a lepšie je investovať na úvod do vhodnej stratégie a ísť podľa plánu, ako začať napr. drahými platenými kampaňami za tisíce €, keď nebudete mať správne pripravený web (vhodné landing pages – cieľové stránky), nebudete merať jeho výkonnosť a nebudete vedieť vyhodnotiť ich prínos.

Pre online marketing platí, že aj 100€ môže byť veľmi dobrá a cielená investícia, ktorá prinesie zaujímavý efekt a na druhej strane aj 10 000€ kampaň môžu byť vyhodené peniaze, ktoré nič nepriniesli.

Už ste zorientovaní, pustite sa do toho.

Tieto schémy by vám mali pomôcť urobiť si základný prehľad o tom, čo robiť alebo nerobiť v online prostredí a aké nástroje využiť.

Ak sa do toho pustíte sami, bude vás to stáť kopu času na práci s nástrojmi a štúdiom, ako s nimi správne pracovať.
Ak sa pustíte do toho s agentúrou, budete platiť za jej prácu, alebo budete to mať “bez strarostí”. Každopádne je dobré sa v tom orientovať, aby ste rozumeli o čom sa s nimi vlastne bavíte.

Tu predstavený koncept berte ako veľmi univerzálny, pokrývajúci veľkú časť potrieb online marketingu väčšiny firiem. Ak by ste pokryli iba tieto oblasti, máte veľmi slušný zásah potenciálnych zákazníkov počas celého nákupného procesu. Záleží len od vašich finančných možností, do akej hĺbky s danými nástrojmi môžete ísť.

Následne možno prídete do štádia, že budete potrebovať pokryť ďalšiu oblasť, alebo osloviť špecifickú cieľovú skupinu, ktorá sa nachádza možno na nejakom minoritnom online médiu, ale pre vás veľmi dôležitú.

Zdieľať článok
Jozef Búry
CEO v Zelený Pes

Obchodník a marketér. Zakladateľ online marketingovej agentúry Zelený Pes. Dlhé roky pomáham firmám rozbehnúť a rásť ich biznis v online prostredí návrhom a realizáciou správnej online stratégie.

Tento článok ti prináša

Zelený pes

Zelený Pes je slovenská spoločnosť, ktorá sa špecializuje na online marketing. Svojim klientom ponúka komplexné služby v oblasti online propagácie, vrátane nastavenia marketingovej stratégie, web dizajnu, platených kampaní, sociálnych médií, e-mail marketingu, obsahového marketingu, grafiky, tvorby videa, webovej analytiky a marketingovej automatizácie.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Čo ukazujú globálne trendy z Ázie a Tichomoria?
3 min. čítanie

Čo ukazujú globálne trendy z Ázie a Tichomoria?

Nedávna správa spoločnosti KPMG o nákupných zvyklostiach a trendoch v ázijsko-pacifickej oblasti poskytuje cenné poznatky, ktoré môžu využiť aj české a slovenské e-commerce firmy. Napriek geografickému zameraniu štúdie, správanie a preferencie spotrebiteľov vykazujú trendy, ktoré sú relevantné na celom svete. Ich pochopenie môže firmám pomôcť prispôsobiť sa a prosperovať.

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+