Webová analytika

Webová analytika je proces zberu, spracovania a analýzy dát o návštevnosti a správaní používateľov na webových stránkach. Táto forma analytiky sa zameriava na meranie a hodnotenie úspešnosti webových stránok, sledovanie konverzií, sledovanie pohybu používateľov na stránke a získavanie relevantných poznatkov pre optimalizáciu a zlepšenie webového prostredia.

Viac

Webová analytika využíva nástroje, ako sú Google Analytics, ktoré poskytujú informácie o počte návštevníkov, zdrojoch premávky, demografických údajoch, sledovaniu konverzií a ďalších ukazovateľoch, ktoré pomáhajú porozumieť správaniu používateľov a efektívnosti webovej stránky. Tieto informácie sú potom využívané na optimalizáciu obsahu, navigácie a marketingových kampaní s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a dosahovať podnikové ciele.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+