Expanzia e-shopu

Expanzia v marketingu je proces rozširovania prítomnosti a dosahu podniku na nové trhy, regióny alebo segmenty zákazníkov. Tento proces zahŕňa plánovanie a implementáciu stratégií, ktoré majú za cieľ získavať a udržiavať nových zákazníkov, rozvíjať nové trhové príležitosti a zvyšovať podiel na trhu.

Viac

Môže byť realizovaná prostredníctvom rôznych metód, ako sú geografická expanzia, rozširovanie produktového portfólia, segmentácia zákazníkov a vytváranie nových distribučných kanálov. Cieľom expanzie je dosiahnuť trvalý rast a konkurenčnú výhodu prostredníctvom rozšírenia zákazníckej základne a zvýšenia trhového podielu.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+