Hľadáte partnera pre oblasť Expanzia e-shopu?

Nech sa páči, máme ich 5

Expanzia v marketingu je proces rozširovania prítomnosti a dosahu podniku na nové trhy, regióny alebo segmenty zákazníkov. Tento proces zahŕňa plánovanie a implementáciu stratégií, ktoré majú za cieľ získavať a udržiavať nových zákazníkov, rozvíjať nové trhové príležitosti a zvyšovať podiel na trhu.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+