Hľadáte partnera pre oblasť Strategický marketing?

Nech sa páči, máme ich 1

Strategický marketing je prístup k marketingu, ktorý sa zameriava na dlhodobú plánovaciu a stratégickú analýzu s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu a dosiahnuť obchodné ciele. Tento prístup zahŕňa hlboké porozumenie trhu a zákazníkov, hodnotovú ponuku firmy, konkurenčné prostredie a možnosti rastu. Na základe týchto informácií sa vyvíjajú marketingové stratégie a taktiky, ktoré majú za cieľ dosiahnuť dlhodobé úspechy.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+