Marketing

Marketing je súhrn aktivít a procesov, ktoré sú zamerané na identifikáciu, vytvorenie, komunikáciu a dodanie hodnoty produktom alebo službám pre zákazníkov, s cieľom dosiahnuť ich potreby a želania, a zároveň dosiahnuť obchodné ciele organizácie.

Viac

Hlavným zámerom marketingu je budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom rôznych marketingových aktivít, ako je výskum trhu, segmentácia cieľovej skupiny, tvorba marketingových stratégií, plánovanie a implementácia reklamných kampaní, správa sociálnych médií, branding, public relations a mnoho ďalších.

Marketing sa zaoberá porozumením potrebám a preferenciám zákazníkov, identifikáciou ich problémov a poskytnutím riešení, ktoré im prinášajú hodnotu. Zahŕňa aj šírenie informácií o produktoch alebo službách prostredníctvom správnych komunikačných kanálov a nástrojov, s cieľom osloviť a zaujať cieľovú skupinu a presvedčiť ju, aby sa rozhodla pre nákup alebo spoluprácu.

Neustále sa mení a prispôsobuje sa rýchlo sa meniacemu trhu a technologickým trendom. S rozvojom digitálneho prostredia získal digitálny marketing veľký význam, čo umožňuje firmám komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom internetu a sociálnych médií.

Hlavným cieľom marketingu je dosiahnuť konkurenčnú výhodu, zvýšiť povedomie o značke, získavať a udržiavať lojalitu zákazníkov a zabezpečiť dlhodobý úspech organizácie na trhu. Marketing je pre mnohé firmy kľúčovým nástrojom na rast, získavanie nových zákazníkov a udržiavanie si konkurenčného postavenia.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+