4 min. čítanie

Ako využiť SWOT analýzu

SWOT analýza je asi najčastejšie používanou technikou, ktorá sa využíva na hodnotenie faktorov ovplyvňujúcich úspešnosť organizácie. Nielen že je graficky prehľadná, ale zároveň je vo svojej podstate veľmi stručná a pritom komplexná.

Jan Pořízek Jan Pořízek
PPC Specialist Survio
Ako využiť SWOT analýzu

Ako vytvoriť SWOT analýzu

SWOT analýza sa najčastejšie používa ako situačná analýza pre strategické plánovanie. S jej pomocou posúdite predpoklady podniku uskutočniť stratégie na trhu. Nemusí však ísť iba o prípravu stratégie spoločnosti ako takej, SWOT analýza sa dá využiť aj pri čiastkových projektoch a nových produktoch alebo službách.

Týždenný podcast UPdate

Samostatná skratka SWOT je odvodená od anglických názvov skupín, do ktorých sa jednotlivé faktory zaraďujú. Pre prehľadnosť sa využívajú matice alebo grafy.

 • S – strengths – silné stránky
 • W – weaknesses – slabé stránky
 • O – opportunities – príležitosti
 • T – threats – hrozby

Dajte svojmu podnikaniu systém.

Všeobecne sa dajú silné a slabé stránky definovať ako faktory,  ktoré vychádzajú z vnútorného prostredia firmy a tá ich môže zmeniť alebo ovplyvniť. Príležitosti a hrozby (vonkajšie prostredie) sa ovplyvniť príliš nedajú. Môžeme ich však brať do úvahy pri príprave strategických plánov a prispôsobiť sa im.

SWOT analýzu je možné rozdeliť na niekoľko na seba nadväzujúcich krokov:

 • Nájdenie faktorov
 • Zostavenie SWOT matice
 • Vyhodnotenie
 • Stanovenie stratégie/plánu

Hoci je pre zostavenie SWOT analýzy potrebné vykonať niekoľko krokov, nemá žiadne jasne stanovené pravidlá. V podstate ide o to, že vás donúti zamyslieť sa nad elementárnymi zložkami vášho podnikania.

Hľadanie faktorov

Pri hľadaní faktorov a ich zaraďovaní je dobré zapojiť celý tím, alebo minimálne jeho kľúčových členov. To vám umožní nazrieť na organizáciu ako celok a zároveň budete lepšie vnímať aj jej prostredie. Kolektívnou formou spolupráce presnejšie špecifikujete faktory pre jednotlivé kvadranty (silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby), pričom môžete objaviť aj niektoré nové. Rovnako je to dobrá príležitosť naštartovať vlastné kreatívne myslenie. Pre každý kvadrant by ste mali nájsť minimálne 5 položiek. Buďte kritickí a voľte faktory, ktoré sú špecifické a relevantné.

Buďte kritickí a voľte faktory, ktoré sú špecifické a relevantné.

Pri každom kvadrante sa, samozrejme, dá ísť do hĺbky a využiť ďalšiu podrobnú analýzu. Záleží len na vás, ktoré si vyberiete.

Ďalšie typy analýz:

Akonáhle budete skladať jednotlivé položky do matice, začnete u nich sledovať, ako sa navzájom ovplyvňujú. Práve tieto interakcie vám poslúžia ako nápoveda pri výbere stratégie.

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Výber stratégie

Posledným krokom je voľba optimálnej stratégie. Ako využiť silné stránky, vylepšiť tie slabé, pripraviť sa na možné hrozby a využiť príležitosti.

Pri voľbe SWOT stratégie hľadáte vzájomné pôsobenie medzi kvadrantami:

 • SO – Ofenzívna stratégia – Využitie príležitostí pomocou silných stránok.
 • ST – Defenzívna stratégia –Minimalizovanie hrozieb pomocou silných stránok.
 • WO – Stratégia spojenectva – Využitie príležitostí k odstráneniu alebo zmierenia slabých stránok.
 • WT – Stratégia úniku/likvidácie – Minimalizovanie dopadov hrozieb na slabý podnik.

Medzi hľadanými interakciami sú najčastejšie tie, ktoré spájajú silné stránky s príležitosťami. Tieto interakcie vedú k expanzii na trhu, novým produktom alebo lepším službám. Ďalšie interakcie, ktoré sa dajú sledovať sú medzi slabými stránkami a hrozbami, z ktorých vyplývajú napríklad krízové plány. Ďalej ide o využitie silných stránok pre boj s hrozbami, napríklad agresívna stratégia proti konkurencii. Dá sa však pracovať aj so slabými stránkami a príležitosťami, napríklad voľbou spoľahlivého spojenca.

Týždenný podcast UPdate

SWOT analýza je veľmi užitočným nástrojom, ktorý má zmysel použiť, iba ak na neho budú nadväzovať ďalšie kroky a reálne zmeny.

Zhrnutie

SWOT analýza je veľmi užitočným nástrojom, ktorý má zmysel použiť, iba ak na neho budú nadväzovať ďalšie kroky a reálne zmeny. Samozrejme môžete ísť v každej časti do detailu, tým sa ale stráca hlavná výhoda SWOT – stručnosť a prehľadnosť. Ako už bolo povedané vyššie, tento nástroj by mal slúžiť pre naštartovanie vášho kreatívneho myslenia a ukázať vám smer,akým sa vydať. Preto odporúčame: Dajte svojmu podnikaniu systém. 

Zdieľať článok
Jan Pořízek
PPC Specialist Survio

Honza je PCC Specialist v spoločnosti Survio od roku 2017, kde pomáha so správou kampaní, predovšetkým v AdWords a Sklik. Človek s otvorenou hlavou, ktorý sa stará, aby všetko šľapalo tak, ako má.

Tento článok ti prináša

Survio

Survio je svetovo rozšírená online platforma pre vytváranie dotazníkov, zber odpovedí a automatické vyhodnotenie. Výsledky sú dostupné v celej rade formátov, vrátane reportov s grafmi a tabuľkami. Survio patrí medzi najlepšie hodnotené softvérové riešenia pre vytváranie online dotazníkov a ankiet v svetovom meradle. Na základe hodnotenia užívateľov si získali miesto v prvej trojke najlepších obdobných online služieb na svete. Vytvoriť dotazník už nikdy nebude pre vás ťažké! Zisťujte spokojnosť či preferencie vašich zákazníkov a získajte tak skvelé dáta pre zlepšenia a inovácie. 24/7 sa môžete spoľahnúť na zákaznícky servis, budete mať k dispozícii viac ako 100 vzorových dotazníkov, zaručenú ochranu a bezpečnosť získaných dát a čo je najlepšie, ZADARMO základné funkcie navždy.

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
3 min. čítanie

Využite skrytý potenciál sentiment analýzy v programmatickom marketingu. Ehm, čo je to vlastne sentiment analýza?

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s rôznorodými riešeniami, ako v čo najbližšej dobe nahradiť cookies. Analýza sentimentu a prediktívne poznatky z nej vedúce sú zaujímavým nástrojom na optimalizáciu kampaní zvnútra a bez potreby využitia cookies.

Martin Vašíček Martin Vašíček
Chief Technology Officer
Prečítať článok
4 min. čítanie

100 praktických rád pre kreatívca a jeho klienta časť 2

Každá z našich rád je našou osobnou skúsenosťou a trvalo nám dlho, kým sme to celé pochopili. Odvšadiaľ totiž počúvame ako my, kreatívci, musíme byť efektívni, rozhľadení, draví, no všetkého veľa škodí. Berte naše rady ako odporúčania a tipy z praxe, aby ste nemuseli robiť rovnaké chyby.

Stanislav Koleštík Stanislav Koleštík
Creative director a CEO Koleštík – Skvelý nápad
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+