Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Lučenec
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
14. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro
6 min. čítanie

Ako vymyslieť dobrý názov a logo značky?

Vymyslieť originálny, pútavý, funkčný a zapamätateľný názov nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať… O nič jednoduchšia úloha nás však nečaká ani pri pretavení názvu značky do jeho vizuálnej podoby - loga. Poďme však pekne po poriadku…

Pavol Sloboda Pavol Sloboda
ArtDirector v GALTON Brands
Ako vymyslieť dobrý názov a logo značky?

Tvoríme názov značky

Pri tvorbe názvu síce môžeme popustiť uzdu svojej fantázii, no zároveň by sme nemali zabúdať na charakter značky, teda na to, kým sme – aké sú naše hodnoty, vízia a poslanie. Ak chceme, aby bol názov našej firmy zapamätateľný a atraktívny, mali by sme ho podporiť príbehom, ktorý bude pútavo reflektovať hlavnú myšlienku a dôvod našej existencie.

Možností, ako sa na tvorbu názvu značky pozrieť, je naozaj veľa. Pri tomto neľahkom kreatívnom, no zároveň strategickom procese, sa môžeme inšpirovať rôznymi overenými prístupmi:

  • Tvorba názvu na základe abstrakcie – tento spôsob spočíva v kreovaní inovatívnych a unikátnych slov. Ich veľkou výhodou je, že sa k nim doposiaľ neviažu žiadne asociácie – iba tie, ktoré im sami vytvoríme.
  • Tvorba názvu na základe deskripcie – opisné slová recipientom veľmi ľahko napovedia v akom segmente spoločnosť pôsobí. Nevýhodou je ale vysoká miera zovšeobecnenia, a tým aj nízka miera odlíšiteľnosti, unikátnosti a zapamätateľnosti.
  • Tvorba názvu na základe asociácie – tento prístup spočíva vo využití slov, ktoré nesú určitý, všeobecne jasný, význam. Asociácia, ktorú slovo v mysliach publika vytvára, môže byť cenným stavebným prvkom v budovaní silnej značky.
  • Tvorba názvu na základe personalizácie – použitie mena osobnosti, zvyčajne zakladateľa spoločnosti, nie je veľmi odporúčanou formou. Zmysel však môže mať vtedy, ak je nositeľom mena známa a rešpektovaná osobnosť, ktorá značke pridelí punc popularity a dôveryhodnosti.
  • Tvorba názvu na základe komprimácie – názvy, ktoré sú tvorené z komprimovaných slov, resp. akronymov, sa zvyknú používať najmä pri fúziách spoločností. Hoci je ich tvorba relatívna jednoduchá, s ich zapamätateľnosťou to už také jednoduché nie je. Z tohto dôvodu sa komprimované názvy neodporúčajú napr. pre novovzniknuté spoločnosti.

Nech už sa rozhodneme pre ktorýkoľvek prístup, výsledný názov by mal byť v súlade s nastavenou stratégiou a vytýčenými cieľmi.

Názov by mal byť unikátny, jednoducho vysloviteľný, zapamätateľný, univerzálny, dostupný a ochrániteľný.

Vymyslieť originálny názov s potenciálom však nestačí. Každé meno totiž potrebuje vizualizáciu. Jedinečnú, unikátnu, funkčnú a zároveň oku lahodiacu. V tomto momente je dôležité vytvoriť logo a vizuálnu identitu.

Tvoríme logo značky

Logo nie je len kus dizajnu. Logo je uvedenie abstraktnej myšlienky do vizuálneho života. Je ústredným komunikačným prvkom, ktorý sprevádza značku celým jej životom, vizuálne ju odlišuje od konkurencie a pomáha vytvárať myšlienkové skratky či cenné asociácie v mysliach publika.

Význam loga je nepopierateľný, preto je pri jeho tvorbe nevyhnutné zohľadňovať viaceré kľúčové faktory:

  • Aké je poslanie, vízia, misia a celkový charakter značky, pre ktorú budeme logo tvoriť?
  • Aké pocity a asociácie má logo vytvárať?
  • V čom je značka výnimočná? Akou pridanou hodnotou, resp. diferenčným prvkom disponuje?

Z uvedeného jasne vyplýva, že východiskovým bodom pri tvorbe loga je dôkladné oboznámenie sa so značkou samotnou, vrátane jej najrôznejších špecifík. Ak sme sa už so značkou dôverne zoznámili a spoznali jej “osobnosť”, môžeme v procese tvorby loga pokračovať smelo ďalej.

Úvodným a veľmi dôležitým rozhodnutím je výber typu loga, teda či stavíme na logo typografické (zložené výlučne z písmen), piktografické (zložené výlučne z piktogramu), prípadne použijeme ich kombináciu.

Pri typografickom logu je kľúčovým faktorom úspechu voľba správneho fontu. Vo všeobecnosti rozlišujeme fonty pätkové (serif), ktoré evokujú serióznosť, konzervatívnosť a dôveryhodnosť a fonty bezpätkové (sans serif), ktoré pôsobia moderným, sviežim a nadčasovým dojmom. Populárnymi sú aj písané fonty (script), ktoré pôsobia osobnejšie, vizuálne atraktívne a hravo.

Nemenej podstatná je i otázka farebnosti loga. Pri výbere farieb by sme mali vychádzať nielen z analýzy konkurencie či osobnosti a charakteru značky ako takej, ale dbať aj na to, čo jednotlivé farby vyvolávajú v podvedomí nášho publika. Pomocnú ruku pri výbere vhodných a nevhodných farieb a jednotlivých odtieňoch nám podáva psychológia farieb.

https://digitalsynopsis.com/advertising/psychology-of-colors-in-marketing/

Máme zvolený font, máme vybrané farby. Čo ďalej?

Na čo si pri tvorbe loga dávať pozor?

V tejto fáze môžeme popustiť uzdu svojej fantázii. Pri kreovaní návrhov však nezabúdajme na fakt, že logo bude našu značku reprezentovať veľmi dlhé obdobie a v rámci neho bude použité na rôznych komunikačných platformách. Zohľadňujme preto jeho potrebu variovateľnosti!

V praxi to znamená, že budeme potrebovať rôzne veľkosti a formáty loga – inú veľkosť budeme používať napríklad na webstránke a inú v e-mailovom podpise či favicone. Logo by preto malo byť jednoduché, jasne odčitateľné a identifikovateľné z akéhokoľvek veľkostného formátu. Taktiež by nemalo stratiť na funkcii a kvalite v prevode do inverzných farieb či čiernobieleho prevedenia.

Navrhnúť súčasné, moderné a zároveň funkčné logo, ktoré bude schopné značku reprezentovať dlhé roky, resp. desaťročia (a v ideálnom prípade i storočia), nie je vôbec  jednoduché. Cennú inšpiráciu môžeme načerpať aj v najnovších trendoch grafického dizajnu, ktorých “módny diktát” pre rok 2020 udáva nasledovné:

Aktuálne trendy v logodizajne

Animované logá

Digitalizácia sveta a čoraz väčší dôraz na komunikáciu značiek v online prostredí nám otvára nové možnosti aj v kreatíve logodizajnu. Animované logá sú preto logickým krokom vpred, ako vniesť nový esprit, atraktivitu a zároveň i príbeh značky už do samotného loga.

https://looka.com/blog/logo-trends-2020/

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

Návrat 80-tych rokov

Milovníci retra a tradičných dizajnových prvkov sa tomuto trendu určite potešia. A nielen oni. Logodizajn s nádychom 80-tych rokov vzbudzuje nielen príjemnú nostalgiu, ale v istých aspektoch i dôveryhodnosť postavenú na dlhoročnej tradícii.

https://looka.com/blog/logo-trends-2020/

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

3D logá s gradientom

Ako docieliť refresh tradičného logodizajnu? Môžeme využiť napríklad tónové prechody, ktoré  vytvárajú plnší a vizuálne atraktívnejší dojem. Takýmto spôsobom môžeme vdýchnuť logu nový vizuálny život a povzniesť ho na úroveň súčasných grafických trendov.

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

https://99designs.com/blog/trends/logo-design-trends/

Customizované fonty

Font na mieru, ktorý je synonymom originality a výnimočnosti, sa čoraz častejšie pretavuje aj do samotného loga. Najmä pri typografických logách sa stáva akousi povinnou jazdou pre všetky ambiciózne značky, ktoré sa chcú spoľahlivo odlíšiť od konkurencie. Horúcim trendom súčasnosti sú i fonty s efektom deštrukcie textu, ktoré upútajú akousi vizuálnou tajomnosťou a fonty, ktoré sú vystavané z atraktívnych geometrických prvkov.

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

https://99designs.com/blog/trends/logo-design-trends/

https://icons8.com/articles/logo-design-trends/

Raw logá

Nielen raw strava, ale aj raw logá sa v súčasnosti tešia veľkej popularite. Prísne, neuhladené a výrazné tvary robia z tohto typu logodizajnu nedokonalú dokonalosť, ktorá nadchne nejedno grafické srdce. Pozor však na ich použiteľnosť!

https://99designs.com/blog/trends/logo-design-trends/

https://icons8.com/articles/logo-design-trends/

Tenké línie v prvej línii

Vykreslenie tenkých, elegantných línií ide tak trochu ruka v ruke s dlhodobo populárnym minimalizmom. Aj keď ho z trónu postupne začínajú zosadzovať výrazné prvky animovaných log, dovolíme si tvrdiť, že grafická jednoduchosť a striedmosť z módy tak ľahko nevyjde.

https://looka.com/blog/logo-trends-2020/

https://graphicmama.com/blog/logo-design-trends-2020/

V jednoduchosti je krása

Na pravdivosť tohto výroku stavili už mnohé značky a zdá sa, že sa im to vyplatilo. Zjednodušenie tvarov, rezov a farieb môžeme pozorovať v redizajne viacerých značiek, ktoré pristúpili k strategickému refreshu svojej vizuálnej identity a tak ich logá získali novú, sviežu tvár. Nám sa páčia. Čo na ne hovoríte vy?

https://icons8.com/articles/logo-design-trends/

Ecommerce Bridge na Marketeris.sk >>

Zdieľať článok
Pavol Sloboda
ArtDirector v GALTON Brands

Pavol je ArtDirector v brandingovej agentúre GALTON Brands a dizajnu sa venuje už viac ako 10 rokov. Špecializuje sa na dizajn vizuálnej identity značiek a návrh webstránok s dôrazom na bezchybné používateľské rozhranie.

Tento článok ti prináša

GALTON Brands

Galton brands je slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na budovanie značiek, ktoré dlhodobo víťazia v meniacom sa svete kultúry a technológií. Súčasťou ich portfólia sú projekty pre rôzne odvetvia, vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva a zdravotníctva.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Marketingový techstack e-commerce spoločností s obratom $100M+
5 min. čítanie

Marketingový techstack e-commerce spoločností s obratom $100M+

V tomto článku sa pozrieme na zloženie tzv. marketingového techstacku väčších e-commerce spoločností. Techstack je v jednoduchosti súbor nástrojov na e-mailing, SMS marketing, webovú personalizáciu, A/B testing, reporting, prípadne ďalších nástrojov, ktoré využíva marketingový tím na pravidelnej báze na výkon svojej práce. 

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+