3 min. čítanie

Rýchly prehľad ecommerce v Latinskej Amerike

Covid-19 mal obrovský vplyv na nákupné zvyklosti spotrebiteľov v Latinskej Amerike, možno viac ako v ktoromkoľvek inom regióne sveta. Online nákupy potravín, tovaru pre domácnosť a oblečenia sa stali úplnou nevyhnutnosťou. Tieto návyky pretrvávajú a Latinská Amerika sa stáva jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov elektronického obchodu.

Rýchly prehľad ecommerce v Latinskej Amerike

Polovica obyvateľstva nakupuje online

Medzi najvýznamnejšie online trhy patrí Argentína, Brazília, Čile, Kolumbia, Kostarika, Mexiko, Panama a Peru. Podľa prieskumov spoločnosti RetailX má prístup k internetu 79 % obyvateľov a možnosť online nákupu využilo minulý rok 50 % z nich.

Zatiaľ čo Kostarika, Panama a Peru majú kvôli nízkemu počtu obyvateľov obmedzené príjmy z elektronického obchodu, Brazília, Mexiko, Argentína, Čile a Kolumbia vykazujú pôsobivý nárast.

zdroj: Statista

Najväčšie výzvy

Spotrebitelia v Latinskej Amerike sú stále nedôverčiví voči kvalite tovaru a spoliehajú sa na recenzie zákazníkov. Medzi najväčšie výzvy juhoamerického ecommerce patrí logistika a platby. Polovica obyvateľov nemá bankový účet a vidiecke oblasti majú slabo rozvinutú infraštruktúru ciest. Aj preto v tomto regióne dominujú marketplaces poskytujúce riešenia pre spotrebiteľov a podniky.

Hlavným hráčom je argentínsky Mercado Libre, ktorý ponúka vlastné logistické služby. Pre lokálne a medzinárodné podniky poskytuje možnosti prepravy a skladové kapacity.. Podobne ako Amazon, aj Mercado Libre má vlastnú leteckú nákladnú flotilu a sieť  nákladných vozidiel, ktoré pôsobia predovšetkým v mestách.

Okrem toho Mercado Libre získala minulý rok brazílsku logistickú spoločnosť Kangu, ktorá pôsobí aj v Kolumbii a Mexiku. A Pago, fintech odnož spoločnosti Mercado Libre, slúži ako spracovateľ platieb. Spotrebitelia v Brazílii a Mexiku môžu pri nákupoch v spoločnosti Mercado Libre používať aj službu PayPal.

Rýchly prehľad

Brazília

84 % populácie používa internet, pričom 53 % používateľov internetu nakupuje online. Brazílski zákazníci sú skôr mladší; približne polovica z nich má menej ako 35 rokov. Iba 9 % je starších ako 55 rokov. Priemerná ročná suma online výdavkov je 397 USD.

Čile

Čile má najvyšší podiel používateľov internetu. 94 % obyvateľov používa internet a 62 % nakupuje online. Čile má vyšší hrubý domáci produkt ako väčšina krajín Latinskej Ameriky a priemerná ročná suma výdavkov nakupujúcich v elektronickom obchode je vysoká. V roku 2022 zatiaľ predstavuje 780 USD.

Kolumbia 

V roku 2021 bola Kolumbia tretím najväčším trhom elektronického obchodu v Latinskej Amerike. 49 % používateľov internetu nakupuje online 53 % týchto nakupujúcich má vek 34 rokov alebo menej. Dopravné siete v Kolumbii sú slabé a nedostatočné na rýchle doručenie, ale zdá sa, že spotrebiteľov to neodradí.

Kostarika

Počet obyvateľov Kostariky je len 5,2 milióna. 80 % z nich používa internet, ale len 45 % nakupuje online. Napriek tomu sa počet online nakupujúcich od roku 2017 zdvojnásobil. Priemerné ročné výdavky na elektronický obchod dosiahnu v roku 2022 pravdepodobne 711 USD – oproti 477 USD v roku 2019.

Mexiko 

Podľa Mexickej asociácie online predaja ide o štvrtý najrýchlejšie rastúci trh elektronického obchodu na svete. Mexický ecommerce bude mať do roku 2025 približne 77 miliónov zákazníkov.

Krajina zaznamenala najvýraznejší prechod na online nakupovanie spomedzi všetkých latinskoamerických trhov, najmä v prípade potravín. V roku 2021 využívalo internet 76 % obyvateľstva, pričom 44 % nakupovalo online. Priemerné online výdavky v roku 2022 budú predstavovať 727 USD v porovnaní s 249 USD v roku 2017.

Panama

Zo 4,3 milióna obyvateľov Panamy sú takmer tri štvrtiny používateľmi internetu. 46% týchto používateľov nakupuje online, pričom v roku 2022 nakúpia v priemere za 710 USD.

Peru 

V roku 2021 využívalo internet 71 % Peruáncov. 46 % používateľov nakupuje online a tretina nakupujúcich je vo veku od 25 do 34 rokov.

Zdieľať článok
Redakcia

Ecommerce Bridge je online médium pre e-shopy, marketérov a všetkých fanúšikov e-commerce. Prinášame novinky, trendy, videorozhovory, podcasty a odborné články od profesionálov z brandže. Sledujeme aktuálne dianie a publikujeme pravidelný prehľad udalostí zo sveta e-commerce a marketingu.

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+