7 min. čítanie

Ako vymyslieť názov firmy, ktorý si ľudia zapamätajú

Vymyslieť perfektný názov firmy či skôr značky, je náročná úloha, ktorú musí absolvovať prakticky každý, kto to s brandingom a podnikaním myslí vážne. Aj keď vám skvelý názov nezaručí úspech na trhu, jeho podcenenie vám v budúcnosti môže poriadne skomplikovať život. Ako vymyslieť názov firmy, ktorý bude atraktívny pre vás a vašich zákazníkov, ale nebude obmedzovať váš biznis v budúcnosti?

Jakub Čupka Jakub Čupka
Creative Director GALTON Brands
Ako vymyslieť názov firmy, ktorý si ľudia zapamätajú

Existuje množstvo článkov a štúdií, ktoré hovoria o tom, ako by mal vyzerať ideálny názov vašej firmy, značky alebo produktu. Štúdia z Univerzity of Alberta hovorí, že zákazníci sú naklonení sympatizovať s názvami, ktoré sú zložené z rytmicky znejúcich slov, akými sú napríklad Coca-Cola, Jelly Belly, Kit Kat alebo Hubba Bubba. Pravdou však je, že existuje aj mnoho iných, rytmicky horších názvov, ktoré zaznamenali obrovský úspech a stali sa synonymom produktovej kategórie alebo dokonca celého odvetvia. Možností pre výber názvu je totiž hneď niekoľko.

Najpoužívanejšie druhy názvov

Abstraktné názvy – novotvary a zloženiny

Abstraktné názvy firiem predstavujú nové inovatívne slová vytvorené zmenou existujúcich slov (najčastejšie z cudzích alebo menej známych jazykov), zložením dvoch alebo viacerých slov, či vytvorením úplne unikátneho spojenia zatiaľ neskombinovaných hlások.

Aj keď poskytujú najväčší priestor pre vašu kreativitu, zďaleka nie je jednoduché ich vytvoriť. Ak sa vám to však podarí, môže vám takto vytvorený názov priniesť obrovské výhody. Abstraktné slová totiž nemajú žiadne asociácie, len tie, ktoré im sami priradíte.

Novotvar vám navyše umožní odlíšiť sa od konkurencie a vytvoriť si unikátne miesto v mysli spotrebiteľa.

Príklady abstraktných názvov: Kodak, Xerox, Nivea, YouTube, TechCrunch, Viagra

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Deskriptívne názvy – opisné

Názvy firiem a značiek, ktoré priamo opisujú kategóriu, v ktorej značka pôsobí, nazývame deskriptívne. Aj keď so sebou prinášajú výhodu v podobe okamžitej identifikácie firmy vo vzťahu k produktovej kategórii, majú aj veľké množstvo nevýhod. Medzi najväčšie z nich patrí ich generickosť, slabá odlíšiteľnosť, prakticky nemožná registrácia ochrannej známky, nedostupnosť domén, ale aj fixácia na konkrétnu kategóriu. Z pohľadu ich použiteľnosti preto odporúčame sa im radšej vyhnúť.

Príklady deskriptívnych názvov – General Motors, Pizza Hut, Burger King, All Toys

Názvy s asociačným prepojením

Asociačné alebo evokatívne názvy fungujú vďaka ich existujúcemu významu. Využívajú slová, ktoré sú používané v súvislosti s pomenovaním iných predmetov, situácií alebo miest a pripájajú k nim nový, nepriamy zmysel. Predstavujú lepšiu alternatívu ako deskriptívne (opisné) názvy firiem, pretože stoja nad kategóriou a majú širší význam.

Vhodným príkladom je značka Amazon, ktorá usiluje o to byť najväčším internetovým obchodom na svete, podobne ako je rieka Amazon najväčšou riekou na svete.

Príklady názvov s asociačným prepojením: Virgin, Amazon

Týždenný podcast UPdate

Názvy podľa mena zakladateľa

Pravdepodobne najstarším druhom názvu firmy či značky je použitie mena samotného zakladateľa. Aj keď je tento typ v súčasnosti využívaný len sporadicky, stále existujú prípady, kedy je vhodné tento prístup zvoliť. Najčastejším dôvodom je silná znalosť osobnosti zakladateľa pred vznikom firmy. Pozor však na obsadenie domén, názvu na sociálnych sieťach alebo výslovnosť či význam v cudzích jazykoch.

Príklady názvov podľa mena zakladateľa: Ford, Dell, Schill, Heinz

Komprimované názvy – Akronymy

Plánujete uviesť na trh novú značku? Potom sa komprimovanému názvu radšej vyhnite. Tento druh názvov je síce relatívne jednoduchý na tvorbu, ale omnoho zložitejší na zapamätanie a vytvorenie si pozitívnej asociácie v očiach vašich zákazníkov.

Princíp uplatňovania akronymov bol veľmi populárny najmä pri rebrandingu väčších spoločností s historicky dlhými názvami, ktoré boli nepraktické a pre používanie veľmi zložité. Touto premenou prešli, napríklad spoločnosti America Online (AOL), International Business Machines (IBM), United Parcel Services (UPS), Kentucky Fried Chicken (KFC) a mnohé iné.

Aj keď sú tieto firmy dodnes veľmi úspešné, nemá to pravdepodobne nič spoločné s ich skrátenými menami, ale s kontinuálne dobre volenou marketingovou stratégiou.

Existujú aj úspešné značky, ktoré využili kombináciu mena zakladateľa a komprimovaného názvu (akronymu). Týmto spôsobom je vytvorený napríklad názov značky DHL, ktorý pozostáva zo začiatočných písmen priezvisk zakladateľov (Adrian Dalsey, Larry Hillblom, Robert Lynn).

Už viete, aké sú najpoužívanejšie druhy názvov značiek. Teraz sa pozrime na to, aké konkrétne kritériá by mal spĺňať názov vašej firmy, aby mal potenciál uspieť.

Kritériá dobrého názvu

Unikátnosť

Originalita je jednou z najdôležitejších kritérií názvu vašej firmy. Umožňuje vám odlíšiť sa od konkurencie a tým sa rýchlejšie zapísať v mysli zákazníka. Unikátny názov je navyše jednoduchšie vyhľadateľný a vám ako podnikateľovi zjednoduší prácu s reputačným manažmentom či meraním sentimentu v online prostredí.

Jednoducho zapamätateľný a vysloviteľný

Dobrý názov spoznáte podľa toho, že si ho zákazníci dokážu zapamätať a aj ho správne vysloviť. Túto schopnosť nazývame tzv. kognitívna plynulosť. Názov by mal mať dobrú rytmiku (flow), zároveň by mal byť dobre vysloviteľný, napríklad v telefonickom rozhovore. Mal by sa ľahko písať a na počutie vzbudzovať príjemný pocit.

Univerzálnosť

Názvy viazané výlučne na produkt, kategóriu alebo geografickú polohu vám v prípade expanzie môžu spôsobiť problémy. Myslite na to vopred a radšej sa vyhnite názvom typu “Kvety Bratislava”, ktorý by vás vzhľadom na zmenu portfólia mohol v budúcnosti brzdiť. Vhodnejšou voľbou sú abstraktné názvy alebo názvy s asociačným prepojením. Zároveň si overte, aký význam a konotácie má váš názov v zahraničí.

Dostupnosť a ochrániteľnosť

Predtým, než urobíte novému názvu mediálne entrée, si overte, či vás niekto nepredbehol. Využiť môžete registre EUIPO alebo slovenský Úrad priemyselného vlastníctva a v neposlednom rade aj Obchodný register. Ak sa tu váš názov objaví, musíte žiaľ hľadať ďalej.

Nezabudnite ani na overenie domén, pričom by ste sa nemali obmedzovať len na príponu .sk, ale aj na ďalšie pre prípad expanzie (registrujte primárne našich susedov teda .at, .pl, .cz, .hu, ale aj všeobecné .com či .eu). Ak je váš názov náchylný na preklep, rezervujte si pre istotu aj tzv. preklepové domény.

Príbeh a kontext

Nech už si vyberiete akýkoľvek názov, mal by reflektovať vás, vašu firmu, osobnosť značky, jej hodnoty, víziu a poslanie. Mal by reprezentovať príbeh, ktorý bude atraktívny a podporí myšlienku dôvodu existencie vašej značky. Názvy s príbehom sa navyše rýchlejšie zapamätajú a v niektorých prípadoch dokážu stimulovať nákup.

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Pri tvorbe názvu taktiež nepodceňujte jeho vizualitu.

To, v akom kontexte (či už verbálnom alebo grafickom) ho budete prezentovať svetu, výrazne ovplyvní to, či bude úspešný.

Aby ste to s výberom správneho názvu pre vašu firmu mali ešte jednoduchšie, môžete využiť tento postup:

Proces tvorby názvu

Longlist
Spíšte všetky názvy, ktoré vám napadnú. Môžu ich byť desiatky, ale aj stovky. Jednoducho, dajte na papier všetko, čo vám príde na um.

Shortlist
Vyberte si tie, ktoré sa vám zo zoznamu najviac páčia. Berte pritom do úvahy nielen osobné preferencie, ale aj rytmiku, dynamiku či emóciu, ktorú vyjadrujú. Vybrané názvy následne overte v registroch, skontrolujte voľnosť domén, prípadne ich prítomnosť na sociálnych sieťach.

Native
Z názvov, ktoré sú dostupné, vyberte tie, ktoré sa jednoducho vyslovujú, sú zapamätateľné a sympatické. Povedzte si názvy nahlas, skúste ich otestovať v telefonickom rozhovore alebo niekoho požiadať o ich napísanie.

Finals
Do tejto kategórie zaraďte názvy, ktoré prešli vyššie uvedeným filtrom. Následne vyberte ten najlepší. Dlho však neváhajte. Názvy sa míňajú neuveriteľným spôsobom. Rovnako tak domény a profily na sociálnych sieťach.

Z rozsahu tohto článku je zrejmé, že vybrať správny názov, ktorý bude reprezentovať vašu značku na dlhé roky dopredu, nie je jednoduché. Trpezlivým a zodpovedným prístupom to však zvládnete. A ak je toho na vás predsa len priveľa, oslovte špecializovanú firmu, ktorá to zariadi za vás.

 

Zdroje:
https://www.wikihow.com/Name-Your-Business
https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2016/10/23/12-tips-for-naming-your-startup-business/#d52373d904e3
https://www.entrepreneur.com/article/223401
https://www.columnfivemedia.com/how-to-choose-a-brand-name
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2268788
http://www.marketingmo.com/creative-brand-development/how-to-choose-a-great-brand-name/
https://thenextweb.com/insider/2015/08/13/3-creative-ways-to-choose-your-brand-name/
https://www.b2binternational.com/2013/09/30/11-steps-to-choosing-your-perfect-brand-name/
https://startupbros.com/how-to-pick-the-perfect-name-for-your-business-or-startup/
https://www.inc.com/guides/2010/06/choose-the-best-name-for-your-business.html
https://hbr.org/2011/05/the-best-way-to-name-your-product-20
https://stickybranding.com/13-examples-of-the-best-company-names/
https://businesstips.ph/list-of-famous-companies-and-their-founders/
http://www.ignytebrands.com/7-popular-types-of-brand-names/
http://www.thenameinspector.com/10-name-types/
https://www.livescience.com/10844-study-reveals-create-brand-names.html
http://cloudnames.com/en/blog/the-secret-brand-acronyms/
http://larsen.com/insights/naming-a-company-service-product/

Zdieľať článok
Jakub Čupka
Creative Director GALTON Brands

Jakub je Creative lead v poprednej brandingovej agentúre GALTON Brands a brand-development konzultant v Slovak Business Agency. Za svoje takmer 10 ročné pôsobenie v oblasti marketingu pracoval na brandingu a komunikácii značiek ako Billa, Forbes, Matador, Orange, ING Hubs, Uniqa, HYZA, ČSOB či ZSE.

Tento článok ti prináša

GALTON Brands

Galton brands je slovenská spoločnosť, ktorá sa zameriava na budovanie značiek, ktoré dlhodobo víťazia v meniacom sa svete kultúry a technológií. Súčasťou ich portfólia sú projekty pre rôzne odvetvia, vrátane automobilového priemyslu, bankovníctva a zdravotníctva.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Čo tvorí kľúč k brand loyalty?
2 min. čítanie

Čo tvorí kľúč k brand loyalty?

V rozvíjajúcom sa svete e-commerce, kde má váhu každý klik, je nevyhnutné pochopiť zložitosť spotrebiteľského správania. Rozsiahla správa The Science of Loyalty (Veda lojálnosti), za ktorou stojí spoločnosť Intuit, vniká hlboko do psychiky spotrebiteľov a ukazuje, čo stojí za vernosťou k značke.

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+