5 min. čítanie

Ako budovať viditeľnú a zmysluplnú značku? Pomôže vám Biznis Brand Identita

Chcete mať úspešnú firmu a zmysluplnú značku? Mať iba nápadité logo alebo atraktívny web v pekných farbách nestačí. Budujte rozpoznateľnú značku, ktorú si zákazníci zapamätajú. Biznis Brand Identity vám pomôže. Vaša značka bude silná, rozpoznateľná a viditeľnejšia.

Ako budovať viditeľnú a zmysluplnú značku? Pomôže vám Biznis Brand Identita

Nachádza sa váš biznis vo fáze, kedy už máte odpovede na najdôležitejšie otázky Kto ste, prečo ste na trhu a kam smerujete? Skvelé, ale dbajte aj na to, aby ste vedeli, ako má vaša značka vyzerať a komunikovať. Premeňte strategickú stránku vášho podnikania aj do obrazu, nového názvu značky a do komunikácie prostredníctvom Biznis Brand Identity.

„Mnohým firmám, ktorým tvoríme marketingové stratégie, vždy odporúčame, aby pri rozvíjaní značky mysleli aj na jej identitu. Dobrá Biznis Brand Identity dokáže zadefinovať konzistentnú komunikáciu firmy a značky na dlhý čas dopredu a zabezpečí, aby ju zákazníci dokázali odlíšiť a zapamätali si ju. Vždy sa na ňu pozeráme strategicky a pri jej tvorbe využívame vlastnú metodológiu. Pristupujeme k nej z pohľadu zákazníkov, trhu i samotnej značky,“ hovorí Katarína Gregová, Business Development Manager z Levosphere.

Výsledkom takto definovanej identity potom je, že firma vie, ako má značka vizuálne vyzerať a ako má správne komunikovať.

Audit značky, osobnosť i naming sú pre tvorbu Biznis Brand Identity nevyhnutné

Základom každej Biznis Brand Identity je audit súčasného stavu vo firme a jej stratégie. Ten slúži na to, aby sa značka mohla posúvať do ďalších fáz, v ktorých následne získa novú tvár. „Na začiatku sa potrebujeme naladiť na firmu a jej biznis. Pomocou holistického dotazníka a hĺbkového rozhovoru zisťujeme, aké má potreby, očakávania, ako vyzerá konkurencia. Na základe informácií získaných z auditu značky potom pripravujeme analytickú časť, ktorá je kľúčová pri tvorbe jej identity,” vysvetľuje Katarína Gregová.

V rámci definície značky sa definuje cieľová skupina i zámer značky.

„Vytvárame osobnosť značky. Nastavujeme jej claim a headline, ktorými bude komunikovať so zákazníkmi. Potrebujeme si k nej vytvoriť vzťah a presne ju špecifikovať, aby sme ju následne mohli zhmotniť. Preto určujeme aj jej tonalitu,” opisuje. Stratégovia Levosphere v rámci Biznis Brand Identity stratégovia myslia aj na naming, ak ho značka ešte nemá zadefinovaný, pričom k výberu názvu pristupujú citlivo. Je dôležité, aby dobrý názov reprezentoval nielen značku, ale rezonoval aj s majiteľmi firmy.

Dobrá marketingová stratégia je pre budovanie značky dôležitá, avšak aby bola viditeľnejšia, do hry vstupuje aj tvorba vizuálnej identity značky. Jej vizuálna príťažlivosť by sa mala odrážať v mnohých jej aspektoch, keďže je súčasťou firemných webových stránok, vizitiek, obchodných výkladov a odzrkadľuje sa aj vo vizuáloch, na letákoch, plagátoch či v zákazníckej skúsenosti ľudí so svojou značkou. Mala by byť vnímaná v akomkoľvek druhu interakcie, ktorú ľudia vizuálne majú so značkou.

Silné značky vedia, ako vizuálne stvárniť svoje DNA

Je rôznymi štúdiami dokázané, že ľudský mozog dokáže vyhodnotiť vizuálne vnemy 60-tisíckrát silnejšie než zvuky alebo texty. Aj z toho vyplýva, že ak je značka silná v slove, ale je vizuálne slabá, potrebuje viac zapracovať na svojich brand kódoch ako sú logo, farebnosť, fonty či ďalšie vizuálne prvky, ktoré konzistentne používa. Podobne to platí aj vtedy, ak má značka silný vizuál, ale je slabá vo svojom posolstve. Cieľom každej značky by malo byť, aby vizuálne vedela vyjadriť svoje poslanie a zároveň atraktívne pôsobila na svoje publikum.

„Vždy nás zaujíma, čo značky esteticky a dizajnovo vyjadruje a na čo ľudia reagujú. Hľadáme vhodné kreatívne cesty na zhmotnenie stratégie značky do obrazového vyjadrenia a následne to prenášame do loga, brand kódov, farebnosti, rôznych vyjadrení cez vzory, štruktúry či ikony. Značke vytvárame kľúčové vizuály potrebné na komunikáciu značky,“ vymenúva Katarína Gregová.

Úspešné značky zhmotňujú svoje obsahy a spôsob, akým sa prihovárajú vo svojej vizuálnej identite a vizuálnej komunikácii. Vizuálna identita značky je súčasťou zážitku, ktorý s ňou zákazníci majú. Aj preto nadväzuje na stratégiu a na základe toho, akú formu prevedenia si značky volia v rámci svojej vizuálnej identity, vieme povedať, koho sa snažia osloviť – či značka spadá do “economy” kategórie alebo ide o prémiovú luxusnú značku.

Nová identita môže vašu značku posunúť vpred

„Samotná stratégia i vizuálna stratégia značky nám pomohla v ďalšom rozvoji biznisu. Všetko, čo naša stratégia obsahuje, sme s Levosphere pretavili aj do premyslenej vizuálnej identity, čím sa naša značka stala zapamätateľnejšia a doslova vyrástla. Bola to pre mňa najlepšia investícia,“ hovorí Merita Mazreku, zakladateľka Mazreku Medical.

Spoločnosť Powering napríklad nemala veľa skúseností s marketingom, ale vďaka spolupráci s Levosphere sa rozhodla pre novú ideálnu identitu, ktorá napokon biznis posunula výrazne dopredu. „Stačilo vyplniť dotazník a niekoľko spoločných hĺbkových rozhovorov, ktoré nás napokon doviedli k zaujímavej analýze a príprave komplexnej marketingovej stratégie, ku ktorej sa dodnes vraciame,“ opisuje Dominik Dubovský, vedúci manažér spoločnosti Powering.

Bez komunikačnej idey však identita značky nebude nikdy komplexná. Aj preto je dôležité, aby značka vedela, ako má komunikovať online alebo offline a túto komunikáciu by mala adaptovať do rôznych komunikačných kanálov.

„Až vtedy môžeme naozaj povedať, že značka má kompletne hotovú svoju identitu,” dodáva Katarína Gregová.

Stratég, dizajnér a kreatívec pracujú vždy v úzkej spolupráci

Biznis Brand Identity pripravujú stratégovia z Levosphere vždy v úzkej spolupráci s dizajnérom a kreatívcom. Kým stratég pripravuje analytickú časť a definíciu značky, neskôr sa k nemu pridáva dizajnér a kreatívec, aby spoločne pripravili systém vizuálnej identity a návrhy komunikačnej idey.

Ak patríte k firmám, ktoré to s biznisom myslia vážne a máte stanovenú svoju víziu, smerovanie a ciele a zároveň vnímate, že súčasná vizuálna stránka vašej značky tomu nenasvedčuje, Biznis Brand Identity v spolupráci s Levosphere vám môže priniesť želateľné i merateľné výsledky. Buď ponecháte svoju značku náhode alebo ju budete rozvíjať premyslene a strategicky, čo sa odzrkadlí aj na jej sile a vizuálnom zhmotnení vášho biznisu. Zákazníci budú mať vždy jasno v tom, aký príbeh vaša značka nesie a aké sú jej skutočné hodnoty.

Zdieľať článok
Redakcia

Ecommerce Bridge je online médium pre e-shopy, marketérov a všetkých fanúšikov e-commerce. Prinášame novinky, trendy, videorozhovory, podcasty a odborné články od profesionálov z brandže. Sledujeme aktuálne dianie a publikujeme pravidelný prehľad udalostí zo sveta e-commerce a marketingu.

Tento článok ti prináša

Levosphere

Levosphere je skúsený tím marketingových stratégov, ktorý sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti obchodnej a značkovej stratégie. Ponúkajú rôzne služby vrátane marketingového poradenstva, obchodného marketingu zameraného na dosahovanie obchodných výsledkov a workshopov a prednášok prispôsobených potrebám klientov.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Čo tvorí kľúč k brand loyalty?
2 min. čítanie

Čo tvorí kľúč k brand loyalty?

V rozvíjajúcom sa svete e-commerce, kde má váhu každý klik, je nevyhnutné pochopiť zložitosť spotrebiteľského správania. Rozsiahla správa The Science of Loyalty (Veda lojálnosti), za ktorou stojí spoločnosť Intuit, vniká hlboko do psychiky spotrebiteľov a ukazuje, čo stojí za vernosťou k značke.

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+