4 min. čítanie

Zvýšte efektivitu Brand Awareness inovatívnym spôsobom

Ak by sme sa na Brand Awareness (povedomie o značke) pozreli z pohľadu klasickej poučky, zistili by sme, že výklad je takýto: Konečným cieľom väčšiny podnikov je zvýšiť tržby a príjmy. V ideálnom prípade chcete prilákať nových zákazníkov k vašim produktom a podporiť opakované nákupy. Povedomie o značke vyjadruje informovanosť zákazníkov a potenciálnych zákazníkov o vašej firme a jej produktoch. Vždy ale v konečnom dôsledku dosiahnutie úspešného povedomia o značke znamená, že vaša značka je dobre známa a ľahko rozpoznateľná. Povedomie o značke je rozhodujúce pre odlíšenie produktu od iných podobných produktov a konkurentov.

Ivana Hornáčková Cibulková Ivana Hornáčková Cibulková
Head of Account management and Production v Etarget
Zvýšte efektivitu Brand Awareness inovatívnym spôsobom

Hlavné zložky plánu rozvoja povedomia o značke sú:

 • identifikácia a pochopenie vašich cieľových zákazníkov,
 • vytvorenie názvu spoločnosti, loga a sloganov,
 • pridávanie hodnoty prostredníctvom balenia, miesta, služby, špeciálnych akcií a iné,
 • reklama,
 • sledovanie po predaji a riadenie vzťahov so zákazníkmi.

Možno sa sami seba pýtate, či je povedomie o značke naozaj také dôležité. Možno si hovoríte, že zákazníkov máte dosť a tržby sú slušné, tak načo sa trápiť?

Odpoveď je: Existuje len málo vecí, ktoré sa oplatí viac ako investovať čas do povedomia o vašej značke. Môžu hrať hlavnú úlohu pri rozhodovaní o nákupe. Realita je taká, že čím sú spotrebitelia informovanejší o vášom produkte a vašej značke, tým je pravdepodobnejšie, že u vás nakúpia.

Preto je dobré vypracovanú stratégiu povedomia o značke naďalej aktualizovať počas vývoja vašej značky. Do svojho plánu budovania Brand Awareness je potrebné vždy zaradiť aj správne množstvo testovania nových marketingových riešení. 

Nových riešení, ktoré by sme mohli zaradiť zo reklamnej zložky plánu rozvoja, je Interaktívna reklama. 

Takáto reklama prináša zadávateľom reklamy hodnoty:

 • Pozornosť
 • Zapamätateľnosť 
 • Pozitívne emócie

Za posledný kvartál bol realizovaný prieskum v spolupráci Etargetu (ako platformy, ktorá interaktívne bannery tvorí a nakupuje im reklamný priestor) a Neuromarketingového laboratória z FMK UCM v Trnave. Testovali vplyv rôznych reklamných bannerov na vedomé a podvedomé vnímanie online reklamy. Popíšem priebeh takéhoto testovania: 

 • Výskum zaznamenával podvedomé vnímanie participantov prostredníctvom techník neuromarketingového výskumu trhu.
 • Informácie o podvedomom vnímaní reklamy boli vykonané pomocou vyhľadávania a zaznamenávania implicitných reakcií. 
 • Zúčastneným participantom bolo povedané, že ich úlohou je interagovať s bannerom, preskúmať ich funkcionalitu a predložiť návrhy na zlepšenie bannerov. Participantom tak nebol zverejnený skutočný účel testovania, avšak vďaka tomu sme mohli merať ich prirodzené reakcie tak, aby ich pohľad bol ovplyvnený minimálne.

Ukážka statickej bannerovej kreatívy použitej v neuromarketingovej štúdii. Zdroj: Etarget

Ukážka interaktívnej bannerovej kreatívy použitej v neuromarketingovej štúdii. Zdroj: Etarget

Analýza emočného nabudenia – Elektrodermálna aktivita (EDA) – je silným indikátorom základného emocionálneho nabudenia v rámci výskumu ľudského správania. EDA odráža aktivitu sympatického nervového systému (ďalej len SNS), ktorého činnosť je závislá od fyziologickej a emocionálnej aktivácie, ktorá prebieha v našom podvedomí.

Zakaždým, keď naše telo zaznamená zmyslový podnet, SNS automaticky aktivuje fyziologickú odpoveď, ktorá zahŕňa zrýchlenie srdcovej frekvencie, rozšírenie zreníc a zvýšenie aktivity potných žliaz.

Pri tomto výskume výsledky skúmania emočného nabudenia napovedajú, že pri skúmaní interaktívneho banneru zažívali participanti v priemere najviac emočne významných udalostí v porovnaní so statickým bannerom.

Na základe neuromarketingovej štúdie realizovanej Neuromarketingovým labóratóriom z FMK UCM v Trnave, ktorá tento prieskum uskutočnila aj so zapojením študentov, sme zistili aj priamy vplyv na Brand Awareness. Porovnávaná bola klasická statická kreatíva a interaktívna kreatíva v rovnakých podmienkach. Podľa meraní bolo zistené, že:

 • potencionálny zákazník dokáže venovať až 4-krát viac pozornosti hýbajúcej sa kreatíve, 
 • interaktivita prináša 2,5-krát viac zapamätateľnosti. 

Väčšina brandov prihladia na reklamu na internete z pohľadu používateľa. Keďže zmerať tento aspekt je veľmi náročné, bol to hlavný dôvod na vznik neuromarketingovej štúdie, ktorá by hlavne dodala chýbajúce dáta. 

39 % používateľov internetu prejavuje pocit radosti spojeného s interaktívnou kreatívou

Pri statickej kreatíve nebol ani u jedného respondenta zaznamenaný pocit radosti. 

Zhrňme si túto inovatívnu formu reklamy, ktorá merateľne zvyšuje povedomie o značke. Interkatívne bannery prinášajú do kreatívy informatívnosť, ovládateľnosť, zábavu a pohyb.

 

Zdieľať článok
Ivana Hornáčková Cibulková
Head of Account management and Production v Etarget

Vedie account a produkčné oddelenie v Etargete, kde pomáha klientom vytvárať a spravovať komplexné programatické riešenia na mieru na Slovensku aj v zahraničí. S dátami a marketingom má dlhoročné skúsenosti, rada sa vzdeláva a aj preto je v najnovších technológiách vždy ako doma.

Tento článok ti prináša

Etarget

ETARGET je spoločnosť, ktorá sa zaoberá internetovou reklamou. Vďaka vlastnej technológii a stovkám partnerstiev so stránkami a reklamnými sieťami dokáže osloviť takmer akúkoľvek skupinu zákazníkov na internete. Ponúka rôzne formáty reklamy, vrátane bannerovej reklamy, PPC reklamy, videoreklamy a remarketingu.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Čo tvorí kľúč k brand loyalty?
2 min. čítanie

Čo tvorí kľúč k brand loyalty?

V rozvíjajúcom sa svete e-commerce, kde má váhu každý klik, je nevyhnutné pochopiť zložitosť spotrebiteľského správania. Rozsiahla správa The Science of Loyalty (Veda lojálnosti), za ktorou stojí spoločnosť Intuit, vniká hlboko do psychiky spotrebiteľov a ukazuje, čo stojí za vernosťou k značke.

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+