Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Marketing

Marketing je súhrn aktivít a procesov, ktoré sú zamerané na identifikáciu, vytvorenie, komunikáciu a dodanie hodnoty produktom alebo službám pre zákazníkov, s cieľom dosiahnuť ich potreby a želania, a zároveň dosiahnuť obchodné ciele organizácie.

Viac

Hlavným zámerom marketingu je budovať a udržiavať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi prostredníctvom rôznych marketingových aktivít, ako je výskum trhu, segmentácia cieľovej skupiny, tvorba marketingových stratégií, plánovanie a implementácia reklamných kampaní, správa sociálnych médií, branding, public relations a mnoho ďalších.

Marketing sa zaoberá porozumením potrebám a preferenciám zákazníkov, identifikáciou ich problémov a poskytnutím riešení, ktoré im prinášajú hodnotu. Zahŕňa aj šírenie informácií o produktoch alebo službách prostredníctvom správnych komunikačných kanálov a nástrojov, s cieľom osloviť a zaujať cieľovú skupinu a presvedčiť ju, aby sa rozhodla pre nákup alebo spoluprácu.

Neustále sa mení a prispôsobuje sa rýchlo sa meniacemu trhu a technologickým trendom. S rozvojom digitálneho prostredia získal digitálny marketing veľký význam, čo umožňuje firmám komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom internetu a sociálnych médií.

Hlavným cieľom marketingu je dosiahnuť konkurenčnú výhodu, zvýšiť povedomie o značke, získavať a udržiavať lojalitu zákazníkov a zabezpečiť dlhodobý úspech organizácie na trhu. Marketing je pre mnohé firmy kľúčovým nástrojom na rast, získavanie nových zákazníkov a udržiavanie si konkurenčného postavenia.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+