Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Webová analytika

Webová analytika je proces zberu, spracovania a analýzy dát o návštevnosti a správaní používateľov na webových stránkach. Táto forma analytiky sa zameriava na meranie a hodnotenie úspešnosti webových stránok, sledovanie konverzií, sledovanie pohybu používateľov na stránke a získavanie relevantných poznatkov pre optimalizáciu a zlepšenie webového prostredia.

Viac

Webová analytika využíva nástroje, ako sú Google Analytics, ktoré poskytujú informácie o počte návštevníkov, zdrojoch premávky, demografických údajoch, sledovaniu konverzií a ďalších ukazovateľoch, ktoré pomáhajú porozumieť správaniu používateľov a efektívnosti webovej stránky. Tieto informácie sú potom využívané na optimalizáciu obsahu, navigácie a marketingových kampaní s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky a dosahovať podnikové ciele.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+