Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
14. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Strategický marketing

Strategický marketing je prístup k marketingu, ktorý sa zameriava na dlhodobú plánovaciu a stratégickú analýzu s cieľom dosiahnuť konkurenčnú výhodu a dosiahnuť obchodné ciele. Tento prístup zahŕňa hlboké porozumenie trhu a zákazníkov, hodnotovú ponuku firmy, konkurenčné prostredie a možnosti rastu. Na základe týchto informácií sa vyvíjajú marketingové stratégie a taktiky, ktoré majú za cieľ dosiahnuť dlhodobé úspechy.

 

Viac

Strategický marketing zahŕňa identifikáciu cieľových segmentov a ich potrieb, výber cieľových trhov, diferenciáciu a pozíciu značky a vytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Taktiež zahŕňa monitorovanie a analýzu výkonu, prispôsobovanie stratégií podľa meniacich sa podmienok a kontinuálne zlepšovanie výkonu marketingových aktivít. Strategický marketing je kľúčový pre budovanie trvalo udržateľnej konkurenčnej výhody a dlhodobý rast firmy.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+