Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Marketingová konferencia

Marketingová konferencia je podujatie, ktoré sa zameriava na prezentáciu, výmenu a diskusiu o najnovších trendoch, stratégiách a prístupoch v oblasti marketingu.

Viac

Tieto konferencie pritahujú marketingových profesionálov, odborníkov a lídrov z rôznych odvetví, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti, získať inšpiráciu a naviazať nové obchodné kontakty. Na marketingových konferenciách sa často prednáša o témach ako digitálny marketing, sociálne médiá, obsahový marketing, analytika, inovácie a mnoho ďalších. Okrem prednášok často obsahujú aj workshopy, panelové diskusie a networkingové príležitosti. Marketingové konferencie slúžia ako prostriedok na vzdelávanie, vzájomnú výmenu skúseností a budovanie profesijných vzťahov v rámci marketingovej komunity.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+