2 min. čítanie

Vrátenie tovaru v Nemecku sa drží na 11 %

Pre e-commerce hráčov je výzva nájsť balanc medzi ústretovosťou voči zákazníkom a udaržaním vratiek v rozumnej hladine. Online nakupujúci v Nemecku vracajú 11 % svojich nákupov, ako ukázal prieskum, nemeckého digitálneho združenia Bitkom.

Vrátenie tovaru v Nemecku sa drží na 11 %
Zdroj: Depositphotos

Z prieskumu vyplýva, že 11 % online nákupov v Nemecku je vrátených. Mladšie generácie vykazujú vyšší sklon k vráteniu v porovnaní so staršími demografickými skupinami. Ako hlavné dôvody vrátenia tovaru sa ukazujú nezrovnalosti vo veľkosti a poškodenie výrobku.

Osoby vo veku od 16 – 29 rokov vracajú v priemere 15 % svojich online objednávok. Z údajov tiež vyplýva, že muži vracajú výrazne menší podiel nákupov (9 %) v porovnaní so ženami (14 %), čo poukazuje na rodovo špecifické nákupné správanie.

Vrátenie tovaru má pre online predajcov finančné dôsledky – každé vrátenie tovaru stojí v Nemecku priemerne 5 až 10 eur. Minimalizácia vrátení nielen znižuje logistické náklady, ale prispieva aj k celkovému úsiliu o udržateľnosť.

SLEDUJTE TENTO OBSAH Ako podcast

Pre optimalizáciu e-commerce je veľmi dôležité pochopiť príčiny vrátenia tovaru. Medzi najčastejšie uvádzané dôvody patria problémy s veľkosťou, poškodenie výrobku, nespokojnosť s výrobkom, nezrovnalosti medzi výrobkom a opisom a nadmerná objednávka.

Bernhard Rohleder, generálny riaditeľ spoločnosti Bitkom, zdôrazňuje význam udržateľnosti pri znižovaní výnosov. “Pri každom odoslaní tovaru tam a späť sa spotrebujú zdroje – z hľadiska udržateľnosti musí byť cieľom minimalizovať návratnosť. V konečnom dôsledku je to aj v záujme maloobchodníkov, ktorí šetria náklady a úsilie v oblasti logistiky. A to zase prospieva spotrebiteľom prostredníctvom celkovo priaznivejších cien.”

Ako zmierniť náklady?

Využívanie technológií, ako sú AI nákupní asistenti, odporúčanie veľkosti na základe údajov a virtuálne skúšobné kabínky, môžu zlepšiť zážitok z online nakupovania, pomôcť spotrebiteľom nájsť správne produkty a znížiť pravdepodobnosť vrátenia tovaru.

Personalizované odporúčania založené na preferenciách spotrebiteľov a ich správaní v minulosti môžu zákazníkov nasmerovať na vhodné produkty, čím sa minimalizuje riziko nespokojnosti a následného vrátenia tovaru.

Ďalším plusovým bodom je nepodceniť opis produktu spolu a nezabúdať ani na obrázky vo vysokej kvalite. Transparentne komunikovať pravidlá ohľadom vrátenia tovaru tiež môže v spotrebiteľoch vzbudiť dôveru a znížiť pravdepodobnosť vrátenia tovaru v dôsledku nesúladu medzi očakávaniami a skutočnosťou.

Keďže sa prostredie elektronického obchodu naďalej vyvíja, riešenie problému vrátenia tovaru zostáva pre online maloobchodníkov prioritou. Pochopením správania spotrebiteľov, implementáciou cielených stratégií a využívaním digitálnych nástrojov sa dá efektívne prechádzať týmto zložitým procesom, podporovať udržateľný rast a zlepšovať skúsenosti spotrebiteľov s nakupovaním online.

Zdieľať článok
Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+