8 min. čítanie

Ako zvýšiť efektivitu komunikácie vo firme

Komunikácia v emailoch, telefonátoch, pri prezentáciách, počas stretnutí či len tak na chodbe je bežnou súčasťou každej firmy. Ak chcete, aby bola vo vašej firme efektívnejšia, využite princípy farebnej typológie. Na základe rozdelenia osobností do 4 základných komunikačných štýlov viete získané know-how využiť pri pohovoroch, firemných školeniach či pri zlepšení celkovej komunikácie vo vašej firme, vo všetkých jej úrovniach. 

Ako zvýšiť efektivitu komunikácie vo firme

Ak viete určiť o akú farbu sa pri jednotlivcoch jedná, veľmi jednoducho budete vedieť identifikovať ich vnútorné hodnoty a z nich následne plynúce potreby. Využitie farebnej typológie je prakticky neobmedzené, kdekoľvek dochádza k medziľudskej interakcii, tam sa stretávajú farby, ktoré spolu komunikujú. 

V tomto článku sa však budeme špeciálne venovať významu aplikácie farebnej typológie v prístupe k zamestnancom. 

Čo je farebná typológia osobností

Z poučiek poznáme, že zo všetkých pracovných zdrojov je ten najdôležitejší práve ľudský faktor, pretože potenciál človeka je nevyčerpateľný. Čo je však myslené ľudským potenciálom? 

Oddanosť, kreativita, ochota sa realizovať, dokonca aj zdravá súťaživosť a mnohé ďalšie vlastnosti mimo významu manuálnej práce.

Organizácie, ktoré to pochopili, budujú spoločenstvá založené na tom, že každý jednotlivec je unikátny a predsa jeho unikátnosť vychádza zo spoločných čŕt, hodnôt a temperamentu jednotlivých typov osobnosti – farieb. 

Ak vieme správne identifikovať tieto hodnoty, môžeme s jednotlivcami, skupinami aj tímom pracovať tak, aby sa ich potreby mohli naplniť aj individuálne. 

Farebná typológia osobnosti je spôsob, akým sa ľudia rozdelia do 4 základných typov (komunikačných štýlov), podľa charakteristických čŕt jednotlivých farieb. Na základe takéhoto rozdelenia dokážeme zlepšiť nie len samotnú komunikáciu na pracovisku, ale aj výkonnosť jednotlivých zamestnancov.

Príklady pracovných oblastí, kde sa môže využiť farebná typológia: náborový a prijímací proces, budovanie vyváženého tímu, motivovanie, vzdelávanie, skladanie benefitov a samozrejme vedenie zamestnancov a odmeňovanie.

Každý človek má zastúpené v povahe všetky 4 farby. Väčšinou býva jedna farba dominantná. Občas sa môže stať, že rozloženie je podobné pre dve či dokonca tri farby, no aj tak je väčšinou jedna trochu dominantnejšia.

Keď sa naučíte vidieť znaky farieb, budete vedieť odhadnúť aj prípadné kombinácie. Teraz nám však ide o to, ukázať hlavne praktickosť tejto typológie.

Skvelá vlastnosť farieb je v tom, že prirodzene evokujú jednotlivé vlastnosti, typické aj pri rozdelení osobností: 

  • červená – horkokrvnosť a priamočiarosť
  • žltá v nás evokuje niečo optimistické a zábavné
  • zelená je farba podpory a uvoľnenia
  • modrá môže pôsobiť chladne a odmerane, či logicky (preto napr. veľa IT spoločností má modré logo)

Silne červená osobnosť 

Pozitivizmus, kladnosť, odvážnosť, asertívnosť, rozhodnosť, oddanosť, náročnosť, zameranie na úlohy, ciele a súťaživá povaha sú hlavné črty pre túto farbu.

Silne červený typ – pôsobí vizuálne sebavedomo, chodí vzpriamene a rád rozpráva, v čom všetkom vyniká alebo čo všetko spravil sám. Vie presne, ako sa ohodnotiť. Má rád prestíž, buď sa oblieka biznisovo, alebo značkovo. Rád používa slová ako „Ja som to dokázal“. Má rad výzvy a plnenie KPI a cieľov. Rád súperí so svojím okolím.

Pokiaľ je to vyrovnaný človek, pozná zdravé hranice svojho správania, ak nie, môže byť agresívny, sebecký a sebestredný. Bude prikazovať a vyžadovať. Nezaujíma sa o emócie iných. Pokiaľ je to vyrovnaný typ, nedá to na sebe moc poznať, ak nie, budete doslova vidieť, že nepočúva. Je stručný a jasný, jednoducho nestráca čas.

Nemá rád zbytočne veľa detailov. Neúspech a odmietnutie ho veľmi frustrujú.

Vo vedúcich postoch je náročný, vyžaduje plnenie cieľov a riadi cez rozdelenie úloh. Pokiaľ ho osobnostne nebrzdí iná farba, tak sa môže dostať do štádia, kde zneužíva mocenskú pozíciu a môže Vás doslova dusiť. Ak je však vyrovnaný typ, je vodcovský a pôsobí pokojne, pretože aj v náročných časoch sa sústredí na dostupné ciele a nestráca smer.

Túto farbu motivuje: postup, ocenenie, prestíž, oslava jeho úspechov, mzda, možnosť prezentovať sa pred ostatnými alebo sa učiť od veľkej osobnosti a potriasanie rukami, bonusy za dosiahnuté ciele, certifikáty vzdelávania – nejde ani tak o to vzdelávanie ako o ten certifikát.

Najviac mu dáva zabrať zelená, ktorá je pre neho doslova nepraktická, pretože je otravne empatická a ľudská. V prípade nevyrovnaného typu ju nemôže vystáť, v prípade vyrovnaného sa vie tváriť, že jej dáva podporu a oporu a hlavne počúva (aj keď sa len pretvaruje). 

V prípade tímu je dobre medzi tieto dve farby umiestniť žltú, ktorá svojou pozitivitou a výrečnosťou bude korigovať prípadné napätie. Modrú ani nie, tá by svojim chladom, odmeranosťou a upozorňovaním na procesy situáciu skôr vyeskalovala.

Slnečno žltá osobnosť

Sociálnosť, dynamickosť , demonštratívnosť, expresívnosť a kreativita, tímovosť, pozitivizmus, zábava, zameranie na kolektív.

Silne žltý typ – o osobnosti tejto farby sa dá povedať, že vizuálne pôsobí veľmi pozitívne, väčšinou sa oblieka veľmi štýlovo alebo moderne, nie je to kravatový typ. Býva stredobodom pozornosti a užíva si záujem.

Je to tímový hráč a prácu samostatne robí veľmi nerád v prípade, že nemá okolo seba kolektív. Je ho počuť a v skupine rozširuje dobrú náladu a utužuje kolektív. Je veľmi kreatívny, no nedisciplinovaný a jeho systém práce pôsobí na prvý pohľad veľmi chaoticky.

Ako manažér je so všetkými priateľský a má šarm, ktorý k nemu priťahuje okolie, avšak jeho time-management a rozdeľovanie úloh bývajú často ťažkým orieškom.

Pokiaľ má pri sebe modrého kamaráta alebo modrú asistentku, v takom prípade jeho pracovné aktivity získajú aspoň isté systémové prvky. Avšak dokáže nájsť riešenia problémov veľmi kreatívne a inovatívne, ale toto riešenie nedotiahne bez tímu.

V prípadne, že je nevyrovnaný, je to posmeškár a je veľmi ľahkovážny a nedbalý. V takom prípade nemá zdravú hranicu a tímových kolegov otravuje a rozptyľuje. 

Vo vedúcich postoch môže jeho manažment byť nevyrovnaný a neorganizovaný, jeden deň môže byť najdôležitejšie to, čo je práve aktuálne pred ním, a na ďalší deň to môže byť úplne niečo iné, a to čo platilo včera, dnes už neplatí. Rád rozpráva o sebe a svojou prítomnosťou môže ľudí skôr rozptyľovať. Je však veľmi charizmatický a zábavný a ľudia s ním radi trávia čas aj mimo práce a na pracovných večierkoch. Často rozpráva príbehy zo svojho súkromného života, ako šéf pôsobí inovatívne a kreatívne.

Motivuje ho: flexibilný pracovný čas, mať možnosť cestovať a stretávať sa s ľuďmi, vytvárať kreatívny obsah, finančné ohodnotenie na zabezpečenie dovoleniek a štýlu oblečenia, možnosť sa prezentovať, home-office, auto, telefón, startupové prostredie bez chladu korporátu.

Najviac mu dáva zabrať práve silne modrá, hlavne v prípade, že je to nevyrovnaná osobnosť. Tento človek je pre neho studený psí čumák, ktorý sa stará len o to, čo, kedy a ako treba správne urobiť a neustále ho bude kontrolovať a usmerňovať a nebude reagovať na jeho ukecanú a príliš osobnú formu komunikácie, čo ho frustruje. Modrý sa naopak cíti žltým následne neustále vyrušovaný zo svojho rytmu. 

V tíme je medzi týchto dvoch dobré umiestniť zelenú, ktorá bude schopná podporiť a vypočuť si žltého. Zelená je veľmi uvoľnená osobnosť, ktorá je zároveň strategická, takže bude vedieť vyvážiť kreativitu a chaos žltej a prílišnú odmeranosť a rigídnosť modrej práve svojou podporujúcou a chápajúcou povahou.

Bližšie sme si popísali tzv. extrovertné farby. Ďalšie, tzv. introvertné farby, si popíšeme iba pre zaujímavosť a to slovnými výrazmi:

Zemito zelená osobnosť

– stálosť, pokojnosť, empatia, trpezlivosť priateľskosť a povzbudenie, strategickosť 

Silno modrá osobnosť

– odstup, objektívnosť, opatrnosť, nezávislosť, analytickosť, puntičkárstvo a formálnosť, kontrola 

Toto sú informácie, ktoré vieme získať už z prvého kontaktu, alebo pomocou testov na to určených – pričom tie základné zaberú cca 10 minút. Tieto informácie nám slúžia aj na následnú prácu so zamestnancom. 

Vieme, čo mu môže v adaptačnom procese spôsobovať najväčšie problémy a naopak, čo pre neho bude príjemné alebo povzbudzujúce. Vieme ho následne aj správne motivovať. Nie každá pochvala má rovnakú váhu, určite pre zeleného nebude také zaujímavé ospevovať jeho prínos zisku pre firmu ako to, že vďaka jeho skvelej práci prispel k niečomu dobrému, pomohol alebo podporil tím. 

Ako viem so získanými údajmi v rámci firmy ďalej pracovať

Vedieť správne oceniť je aj v manažmente veľmi dôležitým znakom schopnosti manažéra.

Všeobecne žlté a zelené typy budú pracovať lepšie pred chápavým a ľudským manažérom než pred tým, ktorý je orientovaný iba na výkon. Modrému precíznemu a červenému to v princípe až tak nevadí, pretože modrý chápe štruktúru a vie si to logicky odôvodniť, a červený má rad ciele a výzvy, ktoré sa dajú odmerať. 

V prípade zamestnanca, pokiaľ pozná svoju farbu, respektíve pomer farieb, vie, na aké silné stránky svojej farby sa vie spoľahnúť, a vie ich adresne použiť pri práci. Druhou stranou mince, je, že pozná aj svoje nedostatky a môže na nich pracovať, alebo si ich postupne eliminovať.

S farebnou typológiu sa dá veľmi dobre pracovať aj na osobnostnom rozvoji, alebo sa dá využiť pri procese rozhodovania. Introvertné farby potrebujú o veciach dodatočne premýšľať, aby necítili následnú nespokojnosť z rozhodnutia, preto potrebujú informácie písomne. 

Naopak extrovertné farby často premýšľajú pri rozhovore viac ako pri čítaní, a preto je lepšie sa s nimi porozprávať osobne a možno dlhšie, ale rozhodnutie príde okamžite. 

Dominante modrá farba nie je veľmi vhodná napríklad do role pre obchod, toto povolanie ju aj psychicky ubíja pokiaľ je to dlhodobé. Vlastne táto farba bez silnej komplementárnej inej farby, ktorá ju prebíja, sa v takých povolaniach ani nevyskytuje.

Avšak netreba zabúdať na to, že osobnosť človeka sa mení aj s vekom, aj so skúsenosťami a aj pomer farieb sa môže meniť. Preto je vhodné po roku (alebo viac) dať zamestnancov pretestovať. Akékoľvek testy sú vždy len rozhraním a východiskovým bodom, nikdy by nemali byť určujúce alebo obmedzujúce.

Zdieľať článok
Linda Lukačková

Ing. Linda Lukačková vyštudovala Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako projektový manažér pre medzinárodné projekty v SIEA alebo Sekcii auditu a kontroly na Min. financií SR. Následne sa presunula do oblastí obchodu, kde sa následne venovala aj vzdelávaniu v oblasti komunikácie, soft skills, manažérskych zručností. Venuje sa aj HR a náborovému procesu v oblasti IT recruitmentu v ktorej pôsobí aj ako mentor Recruitingu podľa Farebnej typológie osobnosti. Okrem týchto aktivít je certifikovaný coach a venuje sa aj oblasti osobnostného rozvoja s prvkami transakčnej analýzy a NLP, kde rada zastáva eklektický prístup – kombináciou rôznych metód dosahovať čo najefektívnejšie výsledky.

Tento článok ti prináša

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Ako najlepšie vybrať performance agentúru či freelancera
20 min. čítanie

Ako najlepšie vybrať performance agentúru či freelancera

Pri výbere dodávateľa marketingových služieb pre váš e-shop či iný projekt máte na trhu na výber viacero možností. Pri tomto výbere je veľmi dôležité vedieť sa správne rozhodnúť, ale aj vedieť si správne nastaviť očakávania. Takisto pýtať sa správne otázky a dávať si pozor na „red flags“, pri ktorých by mohol váš výber dopadnúť tak, […]

Martin Bulák Martin Bulák
CEO & PPC špecialista / BOOSTERS
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+