7 min. čítanie

Ako speňažiť podcast? Nebojte sa pýtať si peniaze (Matej Sajfa Cifra, Toldo)

Prechod z neplateného obsahu na ten platený býva vo väčšine prípadov extrémne náročný a bolestivý. Ľudia si už zvykli, že majú niečo zadarmo a teraz ich zrazu presviedčať, aby platili, sa zdá byť nemožné. Toldo ako aplikácia pre podcasterov sa snaží zmeniť zmýšľanie ľudí, prečo by mali svojich obľúbených tvorcov podporovať. Ako sa do projektu dostal Sajfa, čo im dala spolupráca so SME a akým spôsobom plánujú Toldo dostať do sveta nám v štúdiu Ecommerce Bridge povedal Matej Sajfa Cifra, Chief Acquisition Officer pre Toldo.

Štefan Polgári Štefan Polgári
Founder, Ecommerce Bridge & Dognet
|
SLEDUJTE TENTO OBSAH Ako podcast

V rozhovore sa dozviete:

  • 02:02 Ako sa Sajfa dostal do projektu Toldo?
  • 05:26 Ako dlho trvala integrácia Toldo do podcastov SME?
  • 08:53 Dokázalo by Toldo preraziť tak rýchlo aj bez silného strategického partnera ZAPO?
  • 11:40 Rozdiel medzi formami podporovania tvorcov
  • 13:41 Ako odkomunikovať presunutie časti obsahu za paywall?
  • 22:54 Darí sa presvedčiť tvorcov, aby si nechali platiť za obsah?
  • 26:18 Akým spôsobom plánuje Toldo preraziť do sveta?
  • 31:02 Má Toldo nejakú konkurenciu?
  • 34:39 Aký je ďalší plán do budúcna?
  • 36:06 Je Toldo pre každého?
Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Ako sa Sajfa dostal do projektu Toldo?

Jeho úlohou je oslovovať podcasterov a predstaviť im Toldo ako platformu na publikovanie a monetizáciu ich obsahu. Vysvetľuje, že sa pridal k projektu v jeho raných fázach, kde pomáhal so zvyšovaním povedomia o značke a brandingom. Vzhľadom na jeho dlhodobé skúsenosti v rádiu, považuje svoje spojenie s Toldo za logické.

Diskusia sa presúva k zakladateľom Toldo – Peťovi Valentovi a Ivovi Braunerovi, ktorí sú tiež zakladatelia spoločnosti Inviton, známej pre predaj lístkov na podujatia. Ďalej sa spomína Maťo Fenčák, bývalý programový riaditeľ Rádia Express, a Peťom Šebom z PS Digital, ktorý funguje ako neoficiálny CEO. Tím teda tvorí päť kľúčových postáv.

Ako dlho trvala integrácia Toldo do podcastov SME?

SMEčku, ktoré začalo využívať Toldo ako svoju platformu pre distribúciu a monetizáciu podcastov, trvalo dlhšie, kým sa dohodli na spolupráci. Proces trval približne rok. SME videlo v Toldo potenciál pre svoje množstvo úspešných podcastov a hľadali spôsoby, ako lepšie zapojiť svojich poslucháčov a fanúšikov.

Diskusia pokračuje o výhodách spolupráce so slovenskou aplikáciou ako je Toldo, kde sa podcasteri môžu priamo obracať na vývojárov so svojimi požiadavkami, namiesto kontaktovania zahraničných call centier. To umožňuje flexibilné a rýchle riešenie požiadaviek. Sajfa tiež zdôrazňuje, že aplikácia je prispôsobivá a schopná reagovať na potreby svojich užívateľov, čo je jednou z jej veľkých výhod.

Dokázalo by Toldo preraziť tak rýchlo aj bez silného strategického partnera ZAPO?

Saifa zdôrazňuje, že hoci je dôležitou tvárou projektu Toldo, jeho rola nie je kľúčová v technických alebo strategických aspektoch. Hlavnú prácu odviedli ostatní členovia tímu, ktorí sa sústredili na technické detaily a integráciu aplikácie do existujúcich systémov. Sajfa sa teší, že je s Toldo spájaný, ale uznáva, že úspech projektu je výsledkom tímovej práce.

Hoci by Toldo mohlo začať aj bez takéhoto partnera, ZAPO významne pomohlo pri vstupe do podcastového sveta na Slovensku. Prítomnosť ZAPO zabezpečila dôležitú podporu a otvorila dvere do väčšieho podcastového sveta. Toldo by sa snažilo nájsť svoju cestu aj bez ZAPO, oslovovaním tvorcov a ponúkaním monetizácie ich obsahu.

Rozdiel medzi formami podporovania tvorcov

Existujú dve hlavné cesty: ponúkať extra obsah len pre platiacich poslucháčov, alebo poskytovať celý obsah zadarmo s možnosťou dobrovoľnej podpory. Dôležité je, aby tvorcovia mali flexibilitu v rozhodovaní, akým spôsobom chcú monetizovať svoj obsah. Niektorí môžu zamknúť časť obsahu, iní môžu striedať voľne dostupné a platené epizódy. Cieľom je umožniť tvorcom vytvárať kvalitný obsah a zároveň zabezpečiť financovanie.

Ako odkomunikovať presunutie časti obsahu za paywall?

Sajfa zdôrazňuje význam dobrej komunikácie pri zavádzaní monetizácie. Ako príklad uvádza podcast Eisking, kde zlyhala komunikácia pri zavádzaní platenej časti obsahu, čo viedlo k negatívnym reakciám poslucháčov. Podcasteri musia jasne vysvetliť dôvody a spôsob monetizácie svojho obsahu, aby predišli nedorozumeniam. Spomína aj Peťa Polnišovú a Evelyn, ktoré roky vytvárajú podcast zadarmo a teraz čelia otázke, ako ďalej pokračovať.

Sajfa opisuje skúsenosti s Peťou Polnišovou a Evelyn, ktoré mali problémy s prechodom na platený obsah. Hoci boli dlho úspešné s bezplatnými podcastami, debata o spoplatnení ich obsahu narazila na prekážky. Táto skúsenosť ukazuje, že nie všetci tvorcovia sú pripravení alebo ochotní zmeniť svoj model na platený, aj keď by to mohlo byť prospešné.

Sajfa uvádza príklad úspešného prechodu na platený obsah v prípade podcastu Nezmyselná trojica. Tento podcast začal poskytovať desať minút zadarmo a zvyšok epizódy bol dostupný iba na Toldo. Tento prístup sa ukázal ako úspešný, keďže podcast dokázal získať viac ako tisíc platiacich poslucháčov. Kľúčom k úspechu bola pravidelnosť a jasná komunikácia s fanúšikmi.

Mnoho ľudí si zvyklo na bezplatný obsah a ťažko akceptujú potrebu platiť. V Česku tvorcovia ako Stejk úspešne zaviedli platený model prostredníctvom platformy Hero Hero. Tento príklad ukazuje, že aj keď je možné poskytovať obsah zadarmo, monetizácia môže priniesť významné výhody a tvorcovia by sa mali nebáť požiadať o finančnú podporu za svoju prácu.

Darí sa presvedčiť tvorcov, aby si nechali platiť za obsah?

Monetizácia musí byť prispôsobená individuálnym potrebám a preferenciám tvorcov. Je dôležité, aby tvorcovia ponúkali svojim poslucháčom niečo navyše, čo ospravedlní potrebu platiť za obsah. Tento prístup zvyšuje hodnotu pre platiacich poslucháčov a pomáha tvoriť silnejšie spojenie medzi tvorcami a ich publikom.

Spomína sa tiež význam komunikácie na sociálnych sieťach. Ako príklad uvádzajú českého tvorcu Čestmíra Strakatého, ktorý veľmi aktívne využíva sociálne siete na propagáciu svojich rozhovorov. Tento prístup mu umožňuje udržiavať úzky kontakt so svojimi fanúšikmi a zvyšovať ich lojalitu.

Akým spôsobom plánuje Toldo preraziť do sveta?

Skôr ako na veľké medzinárodné konferencie, sa chcú sústrediť na dokončenie a vylepšenie aplikácie. Prioritou je zabezpečiť, aby všetky technické záležitosti fungovali bezchybne a aby hlavní partneri, ako SME, boli spokojní s integráciou. Sajfa zdôrazňuje potrebu byť realistickí a dobre pripravení, pretože startupové prostredie je plné neúspechov, ale aj príležitostí pre tých, ktorí majú odvahu a odhodlanie.

Toldo momentálne funguje na princípe samofinancovania, pričom sa snaží vyhnúť veľkým finančným záväzkom. Sajfa naznačuje, že v blízkej budúcnosti môže byť potrebné nájsť investora a získať kapitál na ďalší rozvoj a expanziu na zahraničné trhy. Diskutuje o dôležitosti správnych kontaktov a účasti na relevantných konferenciách, pričom spomína úspešný príklad Slida, ktorý vďaka kontaktom na konferencii dosiahol veľký úspech.

Má Toldo nejakú konkurenciu?

Menujú sa platformy ako HeroHero, Patreon a BuyMeACoffee. Napriek konkurencii sa Toldo odlišuje tým, že je integrovanou aplikáciou v telefóne a funguje ako sociálna sieť pre podcasterov a ich fanúšikov. Táto jedinečnosť im poskytuje výhodu, ktorú iné platformy nemajú. Sajfa verí, že táto jedinečnosť im umožní uspieť na trhu, aj keď pripúšťa, že môže existovať neznáma konkurencia.

Aký je ďalší plán do budúcna?

Partnerstvo so SME môže otvoriť dvere na nové trhy, vrátane nemeckého a španielskeho. Sajfa priznáva, že mal obavy, či niekto nevyvinie podobnú aplikáciu skôr, ale zároveň verí, že Toldo stihne využiť svoje príležitosti. Plán expanzie zahŕňa aj účasť na medzinárodných konferenciách a budovanie silného networkingového základu.

Je potrebné počkať na správny čas a mať dobre pripravené prezentácie, ktoré budú môcť prezentovať na zahraničných trhoch, pričom spomína plánovanú účasť na veľkej podcastovej konferencii v Londýne. Napríklad, uvažovali o účasti na veľkej podcastovej konferencii v Londýne, ale kvôli vysokým nákladom sa rozhodli ešte počkať. Vysvetľuje, že aj prezentovanie aplikácie v zahraničí, ako napríklad vo Vancouveri, môže priniesť pozitívnu spätnú väzbu a ukázať potenciál expanzie na nové trhy.

Je Toldo pre každého?

Toldo je platforma určená pre všetkých tvorcov podcastov, bez ohľadu na veľkosť ich publika. Uvádza príklad malých podcastov, ktoré môžu byť úspešné v konkrétnych niche, ako napríklad podcast o bezpečnosti pri práci (BOZP). Sajfa radí tvorcom, aby boli realistickí ohľadom svojich očakávaní a zamerali sa na dlhodobý potenciál rastu svojho publika a príjmov.

Zdôrazňuje dôležitosť video obsahu pre šírenie podcastov na sociálnych sieťach, ako sú Instagram, TikTok, Facebook a YouTube. Vysvetľuje, že video obsah môže pomôcť zvýšiť dosah podcastov a prilákať nové publikum. Toldo potom prirodzene zapadá do tejto skladačky ako nástroj na monetizáciu a podporu tvorcov obsahu.

Rozhovor sa končí radou pre tvorcov podcastov, aby na začiatku neboli príliš zameraní na zisk, ale zároveň sa nebáli monetizovať svoj obsah, keď nastane správny čas. Sajfa povzbudzuje tvorcov, aby sa obrátili na Toldo s akýmikoľvek otázkami ohľadom podcastov.

Zdieľať článok
Štefan Polgári
Founder, Ecommerce Bridge & Dognet

Už od puberty pracujem na vlastných projektoch. Veľmi skoro som pochopil, že robiť “weby pre klientov” je cesta do … nie úplne pre mňa. Tak som začal pracovať na vlastných projektoch. V 17 rokoch som mal portfólio asi 350 webov so zameraním na financie a poväčšine na českom trhu. Boli postavené na organickom vyhľadávaní zo Seznam.cz a keď trošku vylepšili algoritmus, weby “popadali”. Neskôr som sa zamestnal, okúsil prácu vo veľkej agentúre a aj na krásnej pozícii “IT project Manager”, kde by som vydržal do dôchodku, nebyť ambícií. Tak sme spoločne s agentúrou VISIBILITY rozbiehali affiliate sieť Dognet, ktorá úspešne operuje v CEE regióne už viac ako 10 rokov. Síce s VISIBILITY už sieť nepôsobí viac ako 4 roky, no jej kľúčová úloha pri štarte je nepopierateľná. Dognet má viacero podprojektov, ako napríklad knižky o online a affiliate marketingu Super Affiliate Academy, organizuje affiliate meetupy HotDognet (po celej CEE) a spolu organizoval affiliate konferenciu Affilhero. Robíme veľmi veľa pre edukáciu trhu. Medzičasom som spustil projekt Ecommerce Bridge, ktorý verím že v roku 2024 bude tak isto silne etablovaný v rámci CEE. Je to online magazín pre ecommerce scénu, eshopy a celkovo online podnikanie. Prevádzkujem tiež, asi jediné, Múzeum Mobilov v Európe. Som veľmi hrdý na to, akým spôsobom je celá firma a jej projekty postavené. Že už väčšinou nestoja na mojej osobe a mám úžasný team, ktorý vie viesť projekty aj bez môjho “mikromanažmentu”. Moje obľúbené motivačné bláboly: 👍 “Done is better than perfect” 👍 “Nestrelíš, nedáš gól” 👍 “Aj pád na hubu je krok vpred” 👍 “Veci treba robiť a nie sa o nich rozprávať” Ak si to dočítal až sem, gratulujem, máš veľa voľného času. Investuj ho do “strieľania” a nie krčmovým rečiam, ktoré ešte nikomu nepomohli.

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Online lead generation v B2B. Nemusí to skončiť pri vyplnenom formulári (Ivan Potančok, Vibration)
8 min. čítanie

Online lead generation v B2B. Nemusí to skončiť pri vyplnenom formulári (Ivan Potančok, Vibration)

B2B e-shopy a portály celkovo fungujú trošku rozdielne, ako klasické B2C shopy. Vyladená UI, jednoduché ovládanie a super konfigurátor sú len zlomkom súboru prvkov, ktoré by ste mali mať pre maximalizované zbieranie leadov. Ako dokážu dobré konfigurátori zlepšiť konverzný pomer, či má výhodu integrovaný CRM systém a prečo je vhodné mať pri podrobných formulároch nejaký […]

Štefan Polgári Štefan Polgári
Founder, Ecommerce Bridge & Dognet
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+