6 min. čítanie

Ako dosiahnuť rast e-shopu každý rok?

Dosiahnuť rast e-shopu každý rok je mimoriadne ťažká úloha. Dá sa to vôbec?

Ako dosiahnuť rast e-shopu každý rok?
Zdroj: Depositphotos

Vytiahol som do tabuľky počet objednávok našich top 9 klientov, s ktorými spolupracujeme dlhodobo. 

Prečo som vybral práve týchto 9 klientov?

 • Spolupracujeme s nimi aspoň 3 roky a viac
 • Patria medzi klientov, kde nielen spravujeme PPC a social ads kampane, ale poskytujeme im komplet marketingový servis: napr. expanzia, webová analytika,  optimalizácia webu, skladových zásob, cenotvorby, či dokonca logistiky. Pre väčšinu z nich máme okrem marketingových aj finančné reporty, kde riešime pojmy ako: hrubý zisk, čistý zisk, evidujeme aj firemné fixné náklady a pod.

Ako je možné vidieť, nevyberal som zámerne len klientov, kde pravidelne rastieme. Môžete vidieť, že rok 2022 bol pre mnohých z nich náročný a nedokázali dosiahnuť rast. Toto je reálny výsledok našich top 9 klientov počas spolupráce s nami.

Ako sme tieto výsledky dosiahli?

Postupnosť krokov bola nasledovná:

 1. Najprv sme v krajine, v ktorej už e-shop pôsobil vyškálovali Google Ads a Social Ads na maximum. Niekde len 1 z týchto kanálov, niekde obidva, podľa toho, aký segment tovaru e-shop ponúka
 2. Po vyškálovaní týchto kanálov sme pripojili ďalšie služby, aby sme podporili výkon.
  1. Práca s retenciou: e-mail marketing, 
  2. Zapojenie nových marketingových kanálov (napr.:seo), 
  3. Pomoc pri optimalizácii webu (A/B testing)
  4. Optimalizácia biznisu – dátová analytika, custom marketingové a finančné reporty a pod.
 3. Po dosiahnutí maxima v danej krajine sme pripravili klienta na expanziu do novej krajiny a kompletne ju zabezpečili. Tento bod sa konkrétne týka 4 z 9 vyššie uvedených klientov. Vďaka našej práci sa nám podarilo expandovať až do 6 krajín mimo domovskej.

Na začiatku sa budem venovať prvému bodu, konkrétne Google Ads.

Ako vyškálovať Google Ads kampane na maximum v danej krajine?

A dá sa vôbec dosiahnuť rast výkonu každý rok, obzvlášť, ak je každý e-shop iný segment? Nám sa to podarilo v každom z týchto 9 prípadov (samozrejme, úspešných klientov, kde sa nám to podarilo, je oveľa viac).

Základné piliere, o ktoré sa všetci PPC špecialisti Google Ads opierajú sú u nás:
1. Presah mimo PPC
2. Custom reporty a skripty
3. Experimenty a ich vyhodnocovanie
4. Templates a audity

Presah mimo PPC

Samozrejmosťou je u nás spolupráca so špecialistami z iných odvetví ako napr. social ads, email marketing, seo a pod. Čo je ale ešte u nás dôležité:
1. Každý väčší projekt má svojho stratéga a account managera. Znamená to, že každý zo špecialistov je oboznámený s výsledkami aj mimo ppc. Stratég pravidelne komunikuje s jednotlivými špecialistami a snaží sa poskytnúť čo najviac info či už od klienta alebo z iných kanálov
2. Používame finančné reporty. Pre väčšinu z našich top klientov sme vytvorili aj finančné reporty. Špecialista teda hodnotí svoje výsledky na rôznych úrovniach – od ROAS v jednej z kampaní až po celkový čistý zisk celého projektu. Veľmi jednoducho si vie odvodiť, či jeho taktika v kampani zapadá do celkovej stratégie

Custom reporty a skripty

Vytvárame vlastné reporty a skripty k tomu, aby sa naša práca čo najviac automatizovala, ale hlavne, aby sme k správnemu vyhodnoteniu kampaní videli, čo najjednoduchšie všetky relevantné dáta.

Čo sa týka samotného Google Ads, na to, aby sme čo najlepšie zanalyzovali výkon kampaní, využívame dáta:

 • z google ads api
 • z google analytics 4 api
 • Google merchant api
 • CRM

6ixWand

Na správnu optimalizáciu využívame náš vlastný report kde sledujeme:

Dáta z Google Analytics

 • Kampane máme rozdelené do channel groups a sledujeme výkon naprieč časom. Interaktívne grafy sú prehľadnejšie ako GA4 UI.

Dáta z Google Ads

 • Do reportu si vieme cez API dotiahnuť dáta, ktoré v Google ads UI nenájdeme. Vieme tak hľadať súvislosti medzi jednotlivými metrikami, alebo pozrieť sa hlbšie do fungovania PMAX kampaní.

6ixWand – Google Analytics 4

6ixWand – Google Ads

6ixWand PRO – Shopping list 

PRO verzia 6ixWandu obsahujúca dodatočné zdroje dát. V prípade Shopping listu je to kľúčová analýza z Google Ads API.

Opportunities

Hľadanie príležitostí na segmentáciu kampaní. Podrobný prehľad výkonu product types, brand a custom labels.

Keyword in Titles

Na základe spojenia dát z kľúčovej analýzy a z názvov produktov vieme odhaliť, ktoré relevantné kľúčové slová chybajú v názvoch produktov.

PMAX Script

Ukazuje výkon jednotlivých google platforiem v rámci PMAX kampane (Shopping, Search, Video, Display).

Alerting

Pravidelný e-mail, v ktorom nájdeme príležitosti a hrozby vo výkone jednotlivých kampaní.

Experimenty a ich vyhodnocovanie

Jednou z najdôležitejších činností pri správe PPC je experimentovanie. Teda navrhovanie experimentov s cieľom zlepšiť výkon účtu a ich správne vyhodnocovanie.

Všetky tieto experimenty združujeme v spoločnom changelogu.

Changelog obsahuje:

 • Dátum začatia a ukončenia experimentu
 • Názov experimentu a jeho popis
 • Klient a krajina, kde bude testovaný
 • Typ kampane a hlavné metriky, ktoré sa v experimente budú sledovať
 • Zodpovedný človek za experiment
 • Textové vyjadrenie výsledku

Aké prináša changelog výhody?

 • Ak chceme vykonať experiment, vieme si pozrieť, na akých účtoch sa už daný experiment testoval a či bol úspešný alebo nie
 • Vieme čerpať inšpiráciu na nové experimenty
 • Prináša podklady na spoločnú diskusiu medzi špecialistami pri pravidelných sedeniach
 • Je to ideálny prostriedok pre stratégov a accountov na kontrolu špecialistov, či pracujú na rozvoji účtu
 • Čo naši klienti najviac oceňujú: prístup do changelogu majú aj oni. Vidia tu prebiehajúce, plánované a historické experimenty aj s výsledkami. Môžu si tak kedykoľvek transparentne pozrieť čo sme robili nad rámec pravidelnej optimalizácie účtov.

Templates a audity

Vedieme si vlastný template pre Google Ads, kde združujeme množstvo úloh.

Template obsahuje všetky kroky, aby účet obsahoval potrebné nastavenia k tomu, aby bol úspešný. Každý z nás je len človek, preto je tento template veľmi dobrou pomôckou ako na nič nezabudnúť pri nastavovaní.

Zároveň tento template obsahuje aj úspešné stratégie pre rôzne typy ppc kampaní. Tieto stratégie vychádzajú či už z našeho changelogu, alebo z rôznych kurzov a článkov, ktoré naši špecialisti absolvujú. Na aktualizácii templatov sa podieľajú všetci špecialisti.

Dosiahnuť každoročný rast e-shopu nie je jednoduché. Je potrebné, aby k nám boli naklonené externé faktory ako napr. rast trhu alebo priaznivá ekonomická situácia krajiny. Ale to nestačí. Externé faktory nám nezabezpečia kontinuálny rast. Dôležitý je postupovať správne aj s internými faktormi. 

V tomto článku som zhrnul naše niekoľkoročné skúsenosti s viacerými našimi klientmi. Som presvedčený, že tento postup ma vysoké šance na splnenie každoročného rastu aj u Vás. Chcete to vyskúšať?

Zdieľať článok
Redakcia

Ecommerce Bridge je online médium pre e-shopy, marketérov a všetkých fanúšikov e-commerce. Prinášame novinky, trendy, videorozhovory, podcasty a odborné články od profesionálov z brandže. Sledujeme aktuálne dianie a publikujeme pravidelný prehľad udalostí zo sveta e-commerce a marketingu.

Tento článok ti prináša

6clickz

6clickz je expert na strategický online marketing, ktorý vám pomôže s expanziou do celého sveta. Táto firma sa zameriava na data-driven marketing, kde využívajú analýzu a audit vašich online aktivít na identifikáciu slabých miest a nájdenie priestoru na zlepšenie. Ponúkajú efektívne marketingové stratégie, ktoré vás posunú míľovými krokmi vpred. Sú schopní nastoliť poriadok v tisíckach dát, stovkách metrík a neustále testujú, aby dosiahli výsledky, o ktorých ste ani nesnívali. Ich cieľom je vytvoriť win-win spoluprácu, kde úspech je obojstranný.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Ako najlepšie vybrať performance agentúru či freelancera
20 min. čítanie

Ako najlepšie vybrať performance agentúru či freelancera

Pri výbere dodávateľa marketingových služieb pre váš e-shop či iný projekt máte na trhu na výber viacero možností. Pri tomto výbere je veľmi dôležité vedieť sa správne rozhodnúť, ale aj vedieť si správne nastaviť očakávania. Takisto pýtať sa správne otázky a dávať si pozor na „red flags“, pri ktorých by mohol váš výber dopadnúť tak, […]

Martin Bulák Martin Bulák
CEO & PPC špecialista / BOOSTERS
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+