Denis Rasulev

Denis Rasulev

Sales, Business Development & Digital Marketing

denshub.com

ranklord@yahoo.com

Inform√°cie

ūüŹÜ M√īj 3-sekundov√Ĺ profilov√Ĺ pitch:
Kr√°tko: viac ako 30 rokov vediem predajn√© t√≠my a kan√°ly pre r√Ĺchlo rast√ļce B2B spolońćnosti.
Sila: Viem presne, ako budovaŇ• a Ň°k√°lovaŇ• ńĺudsk√Ĺ a digit√°lny predaj a marketing.

ūüíé Ako m√īŇĺem pom√īcŇ• vaŇ°ej firme:
VyuŇĺite moje sk√ļsenosti na optimaliz√°ciu a zlepŇ°enie nasleduj√ļcich oblast√≠:
‚Äď B2C ‚Äď priamy osobn√Ĺ predaj a/alebo riadenie t√≠mu
‚Äď B2B ‚Äď nepriamy, partnersk√Ĺ kan√°l, ekosyst√©m
‚Äď DSM ‚Äď digit√°lny marketing a marketing na soci√°lnych sieŇ•ach
Vyberte si alebo skombinujte budovanie od z√°kladov, zlepŇ°enie alebo spr√°vu.

ūüĒ¨ Podrobnosti:
ūüĎČ V oblasti B2C (priamy predaj) prid√°te nasleduj√ļce expert√≠zy:
‚Äď manaŇĺ√©r predaja na √ļrovni CxO ‚Äď samostatne alebo ako s√ļńćasŇ• (virtu√°lneho) t√≠mu
‚Äď Riadenie predajn√©ho potrubia ‚Äď od generovania leadov aŇĺ po uzatv√°ranie obchodov
‚Äď Riadenie predajn√©ho t√≠mu ‚Äď od n√°boru po riadenie podńĺa KPI a kouńćovanie
‚Äď Riadenie √ļzemia ‚Äď od okresu cez priemyseln√© odvetvie aŇĺ po krajinu alebo cel√Ĺ svet
‚Äď Osoba, ktor√° mysl√≠ glob√°lne, kon√° lok√°lne, zost√°va loj√°lna

ūüĎČ V oblasti B2B (kan√°l / partner / ekosyst√©m):
‚Äď Partnersk√Ĺ program ‚Äď od nuly po hrdinu alebo riadenie existuj√ļceho programu
‚Äď Optim√°lne nastavenie a Ň°trukt√ļra kan√°la, paramenty na kontrolu a reporty
‚Äď Kompletn√Ĺ s√ļbor dokumentov ‚Äď od popisu programu cez prezent√°cie aŇĺ po pr√°vne n√°vrhy
‚Äď Riaden√Ĺ t√≠m partnerov ‚Äď od n√°boru po riadenie podńĺa KPI a kouńćovanie
‚Äď Akviz√≠cie a riadenie partnerov, vr√°tane rieŇ°enia konfliktov v kan√°li

ūüĎČ V oblasti DSM (digit√°lny marketing a marketing na soci√°lnych sieŇ•ach):
‚Äď Tvorba obsahu ‚Äď pr√≠spevky, ńćl√°nky atńŹ.
‚Äď Anal√Ĺza a optimaliz√°cia kńĺ√ļńćov√Ĺch slov
‚Äď Spr√°va soci√°lnych profilov
‚Äď Webin√°re, podujatia, uk√°Ňĺky
‚Äď Reklamn√© kampane pre potenci√°lnych z√°kazn√≠kov

‚õ≥ÔłŹ ҆pecializ√°cie:
B2C, B2B, predaj, strat√©gia, obchod, kan√°l, ekosyst√©m, enablement, rozvoj, manaŇĺment, priamy, nepriamy, kńĺ√ļńćov√≠ z√°kazn√≠ci, lead, ved√ļci predaja, generovanie predaja, ved√ļci t√≠mu, vedenie, kouńć, iniciat√≠va, motiv√°cia, samostatn√Ĺ, analytick√Ĺ, kvalifikovan√Ĺ, prezent√°tor, prezentańćn√© zruńćnosti, online, soci√°lne, digit√°lne, m√©di√°, marketing, LinkedIn, Facebook, Google, analytika, kvalifikovan√Ĺ, krajina, terit√≥rium, manaŇĺ√©r

‚öôÔłŹ Priemyseln√© odvetvia:
ńĆokońĺvek s√ļvisiace s IT alebo technol√≥giami ‚Äď v√Ĺvoj softv√©ru, v√Ĺroba, automatiz√°cia, robotika atńŹ.

‚̧ԳŹ Osobn√° skutońćnosŇ•:
Trikr√°t som sa presŇ•ahoval do √ļplne in√©ho regi√≥nu s inou kult√ļrou a mentalitou, bez ak√Ĺchkońĺvek kontaktov a podpory. Trikr√°t som si vybudoval sieŇ• od nuly, s√°m dosiahol √ļspech a pomohol in√Ĺm. Veńĺa som sa z toho nauńćil.

Znalosti v odbore

Email marketing
Content marketing
Social media marketing
Digital & Online marketing
B2B marketing
Automatiz√°cia a AI
Lead Generation
Bridge Now

NajnovŇ°ie spr√°vy pr√°ve TERAZ

10+ nepreńć√≠tan√Ĺch

10+