2 min. čítanie

Tescoma porušila zákon a zaplatí miliónovú pokutu

Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚHOS) uložil spoločnosti Tescoma pokutu 63,952 milióna Kč za dlhoročné porušovanie českých a európskych pravidiel hospodárskej súťaže.

Tescoma porušila zákon a zaplatí miliónovú pokutu

Tescoma mala odbemdziť hospodársku súťaž

Podľa zistení ÚHOS spoločnosť Tescoma v období od 3. decembra 2015 do 15. júna 2021 stanovila pre svojich zákazníkov tzv. minimálne maloobchodné ceny, za ktoré predávala svoj tovar konečným spotrebiteľom. Odberatelia preto nemohli predávať tovar lacnejšie, ako stanovila spoločnosť Tescoma. Práve dodržiavanie minimálnych maloobchodných cien zo strany spoločnosti podmieňovalo začatie a pokračovanie obchodovania s jej odberateľmi. Vykonávala tiež kontroly dodržiavania tejto požiadavky a vyzývala zákazníkov, aby zvýšili svoje ceny na stanovenú úroveň.

Distribútori alebo dodávatelia majú možnosť stanoviť odporúčané maloobchodné ceny pre svojich zákazníkov/obchodníkov. Nesmie však ísť o pevnú alebo minimálnu cenu, pretože by sa tým znížila hospodárska súťaž medzi maloobchodníkmi, ktorí nemôžu cenovo súťažiť o zákazníkov.

Týždenný podcast UPdate

Úrad preto rozhodol, že spoločnosť Tescoma uzatvorila a realizovala zakázané dohody so svojimi odberateľmi o priamom určení cien pre ďalší predaj, ktorých cieľom bolo narušenie hospodárskej súťaže, a že k narušeniu hospodárskej súťaže došlo v Českej republike na trhu so skleneným, keramickým, stolovým a kuchynským riadom a že tieto dohody mohli ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie.

Vzhľadom na dlhodobý charakter protisúťažného konania mohla byť uložená pokuta výrazne vyššia. Úrad však zohľadnil nadštandardnú spoluprácu účastníka konania, zavedenie účinného programu dodržiavania súťažných pravidiel a splnenie podmienok dohody, za čo pokutu výrazne znížil.

Proti tomuto rozhodnutiu nebolo podané odvolanie a rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť.

Zdieľať článok
Redakcia

Ecommerce Bridge je online médium pre e-shopy, marketérov a všetkých fanúšikov e-commerce. Prinášame novinky, trendy, videorozhovory, podcasty a odborné články od profesionálov z brandže. Sledujeme aktuálne dianie a publikujeme pravidelný prehľad udalostí zo sveta e-commerce a marketingu.

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+