Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január udalosť už prebehla
Žilina
15. Február udalosť už prebehla
Trnava
26. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro
4 min. čítanie

Tematickosť a organik v linkbuildingu

Porozumenie základným pravidlám linkbuildingu vám pomôže vyvarovať sa základných chýb, ktoré znehodnotia vaše linkbuildingové snaženie. Vytvorte si kvalitný odkazový profil s niekoľkými jednoduchými radami a dajte vyhľadávačom to čo hľadajú.

Martin Jersák Martin Jersák
Webdeveloper
Tematickosť a organik v linkbuildingu

Tematická súvislosť

Mnoho inzerentov sa uchyľuje k jednoduchej skratke menom „ranky“. Ranky sú stupnice udávajúce hodnotu stránky podľa sily prichádzajúcich odkazov. Mnoho online služieb poskytujúcich SEO nástroje sleduje silu spätných odkazov a poskytuje simuláciu rankov v hodnotách 0 – 100 (logaritmická hodnota).

Sledovať túto hodnotu a nakupovať podľa nej odkazy väčšinou v podobe článkov je veľmi jednoduché. Spočíva iba v porovnávaní matematickej hodnoty a ceny za článok. Avšak táto skratka je chybná a veľa vám neprinesie.

Efektívnejší linkbuilding a väčší posun vo výsledkoch vyhľadávačov vám prinesie dôraz na tematickú súvzťažnosť. Ako príklad je možné uviesť firemnú stránku spoločnosti stavajúcej drevostavby, ktoré 100 odkazov zo širokého spektra tematicky rôznorodých webov vyberaných iba na základe ranku neprinesie taký úžitok ako 100 odkazov z webov o dreve, drevostavbách a stavebníctve.

Interne tomu hovoríme „svätá tematická trojica“. Prvým bodom je téma odkazujúcej stránky, druhým bodom je téma odkazu a tretím je téma odkazovanej stránky.

Linkbuildingová tematická trojica:

1) Téma odkazujúcej stránky

2) Téma odkazov

3) Téma odkazovanej stránky

3. Téma odkazovanej stránky

Najčastejším problémom firemných webov je tretí bod, a to je „téma na stránke“. Vyhľadávač nemá dôvod dávať do výsledkov vyhľadávania stránku, na ktorú je tematicky odkazované, pričom na nej o téme nie je nič. Téma častokrát jednoducho na firemnej stránke nie je. Uvádzaná firma, prevádzkujúca pílu a drevostavby mala na svojich stránkach údaje o firme a možnostiach píly na drevo.

Ale samostatnú podstránku o drevostavbách nemala. Celý linkbuilding teda začal tým, že firma vytvorila stránku o tom, aké drevostavby stavajú a uviedla na nej informácie o jej drevostavbách. Tým doplnila tretí tematický bod.

2) Téma odkazov

Odkaz má obsahovať tematické súslovie vo voľnej zhode, vhodné k cieľovej stránke. Popisok odkazu teda bude „stavba drevostavieb“, “drevostavby na kľúč“ a podobne. Častou chybou býva odkazovanie v mene firmy. Odkaz by mal viesť na tematickú stránku, čo býva podstránka s témou. Ďalšou častou chybou tu je odkazovanie iba na hlavnú stránku webu, ktoré neobsahuje tému.

Nevhodné: popisok odkazu: Pila Horák, odkazovaná stránka: https://pilahorak.cz

Lepšie: popisok odkazu: “Drevostavby na kľúč“, odkazovaná stránka https://pilahorak.cz/drevostavby.html

Týždenný podcast UPdate

1) Téma odkazovanej stránky

Celý odkazujúci web nemusí byť o téme, je to fanatická dogma pre niektorých linkbuilderov, ale odkazujúca stránka by o téme mala byť. Typickým príkladom je silný odkaz z online novín. Neexistuje silný denník o drevostavbách so 100-tisíc návštevníkmi denne, ale existuje množstvo všeobecných novín, kde vám radi napíšu tematický článok, čím vytvoria tematickú stránku.

Odkazujúca stránka obsahuje veľa textu okolo článku a tým riedi tematickosť. Preto je vhodné vyhýbať sa krátkym článkom o jednej normostrane, ale je dobré písať dlhšie články o dvoch až piatich normostranách. Tým zriedite okolitý netematický text stránky a zvýšite tematickú relevanciu článku. Vyhľadávaču tým dáte viac informácií, z ktorých vyhodnotia, o čom sa v tom článku píše.

Organik

Kupujte články tam, kde je „organik“, teda návštevnosť z vyhľadávačov. Tým sa vyhnete nákupu odkazov zo stránok, ktoré vyhľadávače z rôznych dôvodov ignorujú a neprinesú vám žiadnu hodnotu. 10 lacných odkazov (článkov) zo stránok bez organiku vám prinesie menší úžitok ako 1 drahý článok s odkazom z webu so silným organikom za rovnakú cenu ako 10 lacných článkov.

10×15€ <1×150€

V stručnosti: organik sa delí na organické kľúčové slová a organickú návštevnosť. Organické kľúčové slová v prenesenom výraze hovoria o tom, či je na webe dosť kvalitného obsahu, aby vyhľadávaču stálo za to na ten obsah odkazovať z výsledkov vyhľadávania. Organická návštevnosť nám hovorí, aký je ten obsah kvalitný. Čím je obsah kvalitnejší, tým vyššie vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávač zobrazuje web a tým viac mu posiela návštevnosti.

Čo si zapamätať:

1) Tematická svätá trojica: téma na odkazujúcej stránke, téma odkazu a téma na odkazovanej stránke.

2) Vyberajte weby s „organikom“.

Zdieľať článok
Martin Jersák
Webdeveloper

Linkbuilder, webový programátor a webdeveloper. 20 rokov skúseností v online biznise.

Tento článok ti prináša

PR Yard

PR Yard je medzinárodná platforma na objednávanie reklamných článkov a redakčných služieb. Umožňuje nákup advertoriálov, SEO článkov a PR článkov, a poskytuje písanie, preklady a korektúry.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Trendy v digitálnom marketingu na rok 2024
7 min. čítanie

Trendy v digitálnom marketingu na rok 2024

Sledovanie nových trendov v digitálnom marketingu je kľúčové pre úspešné prežitie a rast v rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí. Online marketéri a marketingové agentúry sa neustále snažia zostať vpredu, sledovať inovácie a prispôsobiť sa zmenám, aby si udržali konkurencieschopnosť.

Dajana Denkóczyová
PPC specialist
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+