Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Lučenec
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
14. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro
5 min. čítanie

Marketingový mix

Marketingový mix sa dá zadefinovať na veľa spôsobov. Záleží napr. v akom segmente podnikania sa pohybujeme. Uvediem základné definície a trošku sa pozrieme ako sa marketingový mix historicky vyvíjal a menil až do súčasnosti.  Tiež definujem marketingový mix v online prostredí.

Alexandra Hurtová Alexandra Hurtová
Key account manager v GoUP
Marketingový mix

Čo je marketingový mix?

Laicky povedané pod marketingovým mixom si môžeme predstaviť všetky činnosti a nástroje, ktoré ako osoba, alebo organizácia využívate na to, aby ste dosiahli, že váš produkt alebo služba budú predané alebo kúpené a vy budete spokojní.

Klasický marketingový mix zadefinoval Matúš a kol. ako „súbor kontrolovateľných faktorov, ktoré firma spája do určitého celku so zámerom vyvolať želanú reakciu na cieľovom trhu.“

Kotler vo svojej publikácií Marketing definuje marketingový mix ako „súbor taktických marketingových nástrojov – výrobkové, cenové, distribučné a komunikačnej politiky, ktoré umožňujú firme upraviť ponuku podľa prianí zákazníkov na cieľovom trhu.“

Od „4P“ po „8 P” marketingového mixu

Prvé definície marketingového mixu z roku 1960 boli ohraničené:

 • produktom (product)
 • cenou (price)
 • distribúciou (place)
 • marketingovou komunikáciou (promotion).

Tým ako sa trh aj spotrebiteľ vyvíjali, toto rozdelenie mixu sa stalo nepostačujúcim. Neil Hopper Borden publikoval článok v roku 1964 s názvom The Concept of the marketing Mix. Tu rozšíril pôvodné 4 piliere mixu na 14! A vzniká nám marketingový mix 5P, 6P, 7P a 8P. Samozrejme všetky naväzujú na pôvodné 4.

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Doplnené piliere:

 • ľudia
 • partneri
 • logistika
 • programovanie
 • procesy
 • physical evidence
 • výkon

Takto poskladaný marketingový mix už dokáže pokryť celý príbeh a z marketinogvého mixu 4P sa stáva Marketingový mix 8P.

Čo markteingový mix a online?

Virtuálne prostredie je špecifické, a preto aj marketingový mix musel prejsť úpravami a prispôsobiť sa novým podmienkam. V roku 1981 americkí akademici Bitner a Booms vytvárajú koncept „7P“. Nasledujúci obrázok nám ukazuje „7P“ mix s prihliadnutím na internetové prostredie.

 

Produkt

„Pri tvorbe alebo prezentovaní on-line produktu, služby alebo značky si musíme uvedomiť rozdielnosť v parametroch a prvkoch produktu, služby alebo značky vytvárajúcich pridanú hodnotu pre zákazníka v on-line a offline prostredí. Tieto prvky sa nazývajú OVP – On.line Value Proposition a poskytujú jedinečné výhody pre zákazníka byť on-line. Zaraďujeme sem jasný obsah stránky, jednoduchosť, rýchlosť, interaktivita, bezprostrednosť cenová dostupnosť.“

Takto definoval produkt Veršovský.

Váš produkt je to, čo chcete aby zákazníci milovali a kupovali. Idete s ním na vysokokonkurenčný online trh, preto lebo viete, že je po ňom dopyt. Musíte mať dopredu premyslené svoje konkurenčné výhody, čím sa líšite, prečo ste lepší ako konkurent, akú pridanú hodnotu dostane váš zákazník. Prečo by mal byť zákazník pyšný na to, že používa práve váš produkt alebo službu.

Pri online prezentácii produktov / služieb treba brať dôraz na kvalitnú grafiku, fotky, videá, recenzie, opisy a príbehy.

Týždenný podcast UPdate

Cena

Vplyv internetu na cenotvorbu je obrovský. Predajcovia nemusia vlastniť kamenné predajne a zamestnávať v nich ľudí. Takto ušetrené náklady im umožňujú pracovať s cenou produktu, tak aby bola zaujímavejšia pre konečného zákazníka. Na druhej strane je spotrebiteľ, ktorý má možnosť ceny jednotlivých produktov, prostredníctvom internetu porovnávať a vie si vyhľadať kto ponúka daný produkt najlacnejšie. Búrajú sa bariéry a dostupnosť produktov, služieb a značiek je celosvetová.

On-line predajcovia definujú cenu ako balík, ktorý obsahuje:

 • Základnú cenu
 • Diskont
 • Prídavky a služby k produktu
 • Záruky a garancie
 • Možnosť vrátenia peňazí
 • Podmienky zrušenia obchodu

Miesto

Keď si zákazníka reklamou pritiahneme na miesto kde má nakúpiť naše produkty, určite ho nechceme stratiť. V online je tým vaším miestom web stránka, ktorá mám byť pre klienta prehľadná, v žiadnom prípade sa tu klient nemôže stratiť. Bez problémov tu má nájsť to, čo máme nasadené v reklamách a čo komunikujeme. Čiže ľahká orientácia a ľahký nákupný proces. Cesta do košíka by nemala byť zložitá ani príliš dlhá. V daných krokoch nechceme klienta stratiť. V súčasnosti je nevyhnutné, aby bol web responzívny  a klient vedel pohodlne nakúpiť aj z mobilného telefónu.

Propagácia

Internet nám umožňuje integrovať komunikačné prvky komunikačného mixu cez on-line komunikačné nástroje.

Vieme vytvárať a budovať silný brand bannermi cez obsahovú sieť Google, Sociálne siete, YT kampane, blogy, fóra, email marketing. Výkonové PPC kampane. SEO optimalizácie. Všetky tieto a mnohé ďalšie online možnosti propagácie je dobré mať prepojené aj s offline marketingom, ak ho robíte.

Ľudia

Existencia internetu neznižuje význam ľudského faktoru v marketingovom mixe.

V digitálne prepojenom svete tento faktor umožňuje personalizáciu, ľudia zdieľajú a podporujú budovanie značky.

Ľudia ako zákazníci. V dnešnej dobe odovzdáme o sebe na internete toľko informácií, že marketérom značne uľahčujeme prácu. Reklamy vieme presne personalizovať a zacieliť.

Ľudia ako zamestnanci. Keď už klienta získame treba si ho hýčkať. Prieskumy hovoria, že získať nového klienta je omnoho ťažšie ako udržať si existujúceho. A práve zamestnanci sú tí ľudia, ktorí sa majú o postarať o spokojnosť klienta.

Novinky z Youtube kanála Ecommerce Bridge
Prihlásiť sa na odber

Procesy

„Procesy v on-line biznise hrajú kľúčovú rolu z pohľadu konečnej realizácie on-line obchodu. Interná optimalizácia procesov vášho on-line biznisu, a štatistiky to potvrdzujú, keď až 80 % potenciálnych kupujúcich opúšťa webstránky ešte predtým, ako zrealizovalo nejaký nákup. To môže znamenať , že objednávanie je príliš komplikované, mätúce a nejasné alebo proste systém na webstránke nefunguje plynulo.“

Preto je dôležité tieto procesy optimalizovať. Zákazník musí vedieť zistiť dostupnosť tovaru, cenu, spôsob objednania, možnosti platby a následného doručenia. O jednotlivých krokoch by mal byť informovaný, či už prostredníctvom e-mailu alebo sms správy.

 

A.T. Kearney v roku 1999/2000 vydal Creating a High-Impact Digital Customer Experience a uvádza v ňom „7C of Online Brand Experience“.

Pri tvorbe vášho marketingového mixu treba myslieť na to, že ho musíte prispôsobiť tomu čo predávate, akým spôsobom a komu. Nástrojov  je veľa, treba ich vedieť správne vyskladať, prispôsobiť a naplánovať.

Zdieľať článok
Alexandra Hurtová
Key account manager v GoUP

Account manager, pre ktorú je najväčším šťastím spokojný klient. V GoUPe je s nami od roku 2014, teda je súčasťou nášho raketového rastu a „mamou“ tímu. Dnes je key account managerom a čokoľvek z reklamy na internete potrebujete, Saša je váš človek.

Tento článok ti prináša

GoUP

GoUP je online agentúra, ktorá sa zameriava na rôzne aspekty digitálneho marketingu. Ponúkajú služby ako online reklama (PPC), Google a YouTube reklama, reklama na sociálnych sieťach, optimalizácia Google Ads, SEO a analytika, nastavenie Analytics, komunikácia na sociálnych sieťach a tvorba responzívnych webov. Ich cieľom je pomôcť podnikom zvýšiť ich online prítomnosť a zisk.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Marketingový techstack e-commerce spoločností s obratom $100M+
5 min. čítanie

Marketingový techstack e-commerce spoločností s obratom $100M+

V tomto článku sa pozrieme na zloženie tzv. marketingového techstacku väčších e-commerce spoločností. Techstack je v jednoduchosti súbor nástrojov na e-mailing, SMS marketing, webovú personalizáciu, A/B testing, reporting, prípadne ďalších nástrojov, ktoré využíva marketingový tím na pravidelnej báze na výkon svojej práce. 

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+