3 min. čítanie

Koľko Slovákov je na LinkedIne? Platforma prináša report aktívnych používateľov

Európska únia cez Zákon o digitálnych službách (DSA) ukladá veľkým online firmám povinnosť reportovať údaje o chode platformy. LinkedIn vydal správu, kde okrem informácií o počte užívateľov v jednotlivých krajinách reportuje aj moderovanie obsahu, nahlásenia, pozastavenia účtov či žiadosti vlády o odstránenie obsahu a poskytnutie informácií o účte.

Koľko Slovákov je na LinkedIne? Platforma prináša report aktívnych používateľov
Zdroj: Depositphotos

Najnovšia správa LinkedInu ukazuje, že v súčasnosti obsluhuje približne 47,9 milióna mesačných aktívnych používateľov (MAU) v rámci EÚ. Toto číslo predstavuje významný nárast oproti predchádzajúcej správe z októbra 2023, kedy uviedol 45,2 milióna MAU. Metriky sú zaokrúhlené na najbližších sto tisíc.

Členský štát Priemerný počet prihlásených MAU (4/2024) Priemerný mesačný počet odhlásených návštev (4/2024) Priemerný počet prihlásených MAU (10/2023) Priemerný mesačný počet odhlásených návštev (10/2023)
EÚ celkovo 47,900,000 178,200,000 45,200,000 132,500,000
Belgicko 1,700,000 3,800,000 1,600,000 3,400,000
Bulharsko 300,000 1,400,000 300,000 900,000
Česko 600,000 2,400,000 600,000 1,900,000
Chorvátsko 300,000 1,400,000 200,000 1,100,000
Cyprus 100,000 500,000 100,000 400,000
Dánsko 1,400,000 2,700,000 1,400,000 2,500,000
Estónsko 100,000 600,000 100,000 700,000
Fínsko 700,000 8,600,000 700,000 3,800,000
Francúzsko 10,500,000 32,500,000 9,900,000 23,700,000
Grécko 700,000 2,600,000 600,000 1,800,000
Holandsko 4,900,000 19,500,000 4,700,000 12,100,000
Írsko 1,000,000 4,400,000 1,000,000 3,300,000
Litva 200,000 1,500,000 200,000 1,000,000
Lotyšsko 100,000 700,000 100,000 600,000
Luxembursko 200,000 700,000 200,000 700,000
Maďarsko 400,000 2,500,000 400,000 1,500,000
Malta 100,000 300,000 100,000 300,000
Nemecko 6,200,000 32,600,000 5,700,000 26,300,000
Poľsko 2,100,000 7,800,000 2,000,000 6,100,000
Portugalsko 1,400,000 3,700,000 1,300,000 2,900,000
Rakúsko 800,000 6,000,000 700,000 3,700,000
Rumunsko 900,000 4,300,000 900,000 4,600,000
Slovensko 200,000 1,000,000 200,000 800,000
Slovinsko 100,000 700,000 100,000 600,000
Španielsko 5,200,000 14,700,000 4,900,000 11,600,000
Švédsko 2,000,000 5,600,000 1,900,000 4,000,000
Taliansko 5,600,000 15,700,000 5,200,000 12,600,000

Napríklad pre inzerentov majú aktívne užívateľské metriky väčšiu relevanciu. Na základe štatistík LinkedInu o užívateľoch v EÚ možno odhadnúť, že platforma aktuálne má približne 400 miliónov aktívnych používateľov mesačne celosvetovo.

Moderovanie obsahu

K 25. augustu 2023 mal LinkedIn približne 820 moderátorov obsahu celosvetovo a 180 so sídlom v EÚ. Za necelý polrok číslo slušne narástlo – ako referuje v aprílovom reporte, k 31. decembru 2023 mal približne 1 150 moderátorov s celosvetovou pôsobnosťou. Počet európskych moderátorov sa nezmenil.

„Títo pracovníci preskúmavajú obsah nahlásený používateľmi, obsah nahlásený systémami LinkedInu a odvolania týkajúce sa nahláseného obsahu od reportérov a autorov, pričom sa riadia postupmi a smernicami, ktoré zostavil tím pre strategické riadenie spolu s právnikmi špecializujúcimi sa na moderovanie obsahu a právne aspekty žiadostí o jeho odstránenie,“ vysvetľuje LinkedIn.

Zdieľať článok
Redakcia

Ecommerce Bridge je online médium pre e-shopy, marketérov a všetkých fanúšikov e-commerce. Prinášame novinky, trendy, videorozhovory, podcasty a odborné články od profesionálov z brandže. Sledujeme aktuálne dianie a publikujeme pravidelný prehľad udalostí zo sveta e-commerce a marketingu.

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+