Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január udalosť už prebehla
Žilina
15. Február udalosť už prebehla
Trnava
26. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Výskumná marketingová agentúra

Výskumná marketingová agentúra je špecializovaná spoločnosť, ktorá sa zaoberá zhromažďovaním a analýzou dát s cieľom poskytnúť klientom hlbší pohľad do ich trhového prostredia a cieľovej skupiny.

Viac

Tieto agentúry využívajú rôzne výskumné metódy, ako sú ankety, prieskumy, sledovanie trendov a analýza konkurencie, aby klientom poskytli relevantné informácie na základe ktorých môžu vytvárať efektívne marketingové stratégie. Výsledky výskumu sa používajú na identifikáciu trhových príležitostí, pochopenie preferencií zákazníkov, hodnotenie účinnosti reklamných kampaní a podporu rozhodovacích procesov v oblasti marketingu. Výskumné marketingové agentúry sú cenným partnerom pre firmy, ktoré sa snažia získať objektívne a spoľahlivé informácie o svojom trhu, konkurencii a zákazníkoch, aby mohli zlepšovať svoje marketingové aktivity a dosahovať lepšie výsledky.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+