Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Integračná platforma

Integračná platforma je softvérové riešenie, ktoré umožňuje pripájať a integrovať rôzne aplikácie, systémy a dáta v jednom centralizovanom prostredí. Táto platforma slúži na efektívne a bezproblémové prepojenie rôznych informačných technológií a zabezpečenie toku dát medzi nimi.

Viac

Integračné platformy poskytujú rôzne nástroje a funkcie na transformáciu, mapovanie a synchronizáciu dát, čím umožňujú automatizovanú výmenu informácií medzi systémami a zjednodušujú procesy integrácie a správy dát. Tým sa zvyšuje efektivita a interoperabilita medzi rôznymi aplikáciami a systémami, čo je dôležité pre moderné podniky, ktoré sa spoliehajú na viacero technologických nástrojov a potrebujú správne a rýchle prepojenie medzi nimi.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+