Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro

Expanzia e-shopu

Expanzia v marketingu je proces rozširovania prítomnosti a dosahu podniku na nové trhy, regióny alebo segmenty zákazníkov. Tento proces zahŕňa plánovanie a implementáciu stratégií, ktoré majú za cieľ získavať a udržiavať nových zákazníkov, rozvíjať nové trhové príležitosti a zvyšovať podiel na trhu.

Viac

Môže byť realizovaná prostredníctvom rôznych metód, ako sú geografická expanzia, rozširovanie produktového portfólia, segmentácia zákazníkov a vytváranie nových distribučných kanálov. Cieľom expanzie je dosiahnuť trvalý rast a konkurenčnú výhodu prostredníctvom rozšírenia zákazníckej základne a zvýšenia trhového podielu.

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+