4 min. čítanie

Google Pagerank – prečo je stále dôležitý?

Ak je niečo neviditeľné, neznamená to, že neexistuje. To isté platí pre PageRank. Aj napriek faktu, že táto metrika už nie je dostupná verejnosti, je stále veľmi dôležitá. Dôvodom je, že Google Pagerank, ktorý už nie je viditeľný, je stále využívaný ako súčasť algoritmu hodnotenia spoločnosťou Google.

Monika Lisková Monika Lisková
SEO specialist - SCR interactive
Google Pagerank – prečo je stále dôležitý?

Táto metrika vyjadrovala, aká silná je stránka podľa vyhľadávača. Bolo pravidlom, že čím bol Google Pagerank vyšší, tým bola stránka kvalitnejšia. Skóre Google metriky sa zakladalo na viacerých kritériách, medzi ktorými boli : kvalita obsahu, autoritu stránok, použitie kľúčových slov, spätné odkazy, návštevnosť, dopyt po vyhľadávaní.

Z užívateľského hľadiska predstavuje Pagerank hodnotu v rozmedzí od jeden do desať, pričom hodnota jeden zobrazuje najnižšiu hodnotu a desať, naopak, najvyššiu. Predovšetkým je len jeden z niekoľkých faktorov určujúcich kvalitu stránky na internete.

História Google Pagerank

Systém určený na meranie dôležitosti webu bol vynájdený vďaka Larry Page a Sergey Brin v meste Stanford. V roku 1997 bola ich teória založená na myšlienke merania webu na základe hodnoty a dôležitosti linkov, ktoré naň odkazujú. Dôsledkom toho bolo využitie kolektívnej inteligencie webu s výsledkom určenia najrelevantnejšieho webu.

Tento algoritmus považoval linky za určité hlasy, a teda ak bol na stránke link vedúci na inú stránku, považovalo sa to za určité hlasovanie pre jej prospech. Myšlienka pochádza z akademickej pôdy, kedy citácie boli znakom dôležitosti danej písomnosti.

Pagerank predstavoval jednoduchý a úspešný koncept, vďaka ktorému sa Google stal najpoužívanejším vyhľadávačom.

Hľadanie na webe je však zložitejší proces. Aby určitá stránka mohla byť na prvom mieste, je potrebné pretriediť milióny výsledkov vo vyhľadávaní. To znamená, že v prvom rade spoločnosť Google prehľadáva a indexuje web a následne zhromažďuje obsah stránok. Zozbierané údaje sú postupne indexovo rozdelené podľa ich obsahu.

Zakaždým, keď užívateľ zadá hľadaný výraz do vyhľadávania, Google prehľadáva a indexuje stránky na základe ich relevantnosti a zobrazí užívateľovi zoznam stránok s najvyššou relevantnosťou.

Najzákladnejším procesom je však hodnotenie, zisťovanie a určenie, ktorá zo stránok by mala patriť na začiatok zoznamu vyhľadávania.

Ako sa Google Pagerank počíta

Základom výpočtov Pageranku je predpoklad, že každá webová stránka má určitú dôležitosť, ktorú naznačuje Pagerank (najmenej 0 a 10 najdôležitejších).

Pagerank sa vypočíta podľa počtu a hodnoty prichádzajúcich odkazov na webovú stránku.

PR(Pi) = (1-d) + d.∑ (PR(Pj)/C(Pj))

Novšia verzia je mierne upravená, ale v zásade sa na princípe Pagerank-u nič nemení:
PR(Pi) = (1-d)/N + d.∑ (PR(Pj)/C(Pj)
• PR(Pi) – PageRank i-tej stránky
• d = damping faktor menší ako 1 a väčší ako nula, cca 0,8-0,9
• P1, P2,…, Pn sú všetky stránky v indexe a teda N je počet stránok
• ∑ = suma pre všetky Pj z M(Pi), kde M(Pi) je množina všetkých stránok odkazujúcich na danú stránku i
• C(Pj) = počet odkazov na j-tej stránke

Ako je vidieť:
1. Pagerank sa neurčuje pre celý web, ale pre každú stránku zvlášť.
2. Pagerank stránky j sa neprenáša na stránku i celý, ale je podelený počtom odkazov na stránke j a ešte znížený o damping faktor d.
3. Pagerank stránky je určený na základe Pagerankov stránok odkazujúcich na počítanú stránku.

Pre výpočet Pageranku jednej stránky potrebujeme poznať všetky ostatné Pageranky stránok, ktoré na ňu odkazujú. Preto výsledné Pagerank Google sa počíta v niekoľkých kolách a prekvapivo, vypočítané hodnoty pomerne rýchlo po niekoľkých iteráciách konvergujú k reálnemu Pageranku.

Odhaduje sa, že pre priradenie Pageranku celosvetovému webu je potrebných asi 100 iterácií.

Prečo Pagerank je stále dôležitý pre SEO?

Pagerank teda predstavuje interné hodnotenie stránok na základe správania a dĺžky pôsobenia domén na internete. Je dôležitou súčasťou umiestnenia stránok vo vyhľadávaní podľa kľúčových slov a zároveň má vplyv aj na vytváranie SEO optimalizácie.

Dôležité sú i spätné odkazy a Google tento stav aktualizuje na dennej báze.

Vedieť, že PageRank je stále súčasťou mechanizmu hodnotenia, je jedna vec. Druhou vecou je hľadať spôsoby ako ho ovplyvniť. Zvýšenie jeho skóre, nemôže zaručiť žiadna konkrétna akcia, avšak vieme tomu dopomôcť pomocou dvoch aktivít.

  • Budovanie kvalitných backlinkov (spätné odkazy)
  • Efektívne interné prelinkovania

Ako je vidieť, SEO stále patrí medzi neoddeliteľnú súčasť dobrej marketingovej stratégie. Ak SEO podceníte a nebudete mu venovať svoju pozornosť, bude to mať dopad aj na samotný brand. Viac sa o tom prečo sa SEO optimalizácia oplatí a aké sú jej hlavné princípy dočítate v článku.

Zdieľať článok
Monika Lisková
SEO specialist - SCR interactive

Monika je SEO špecialistom v spoločnosti SCR Interactive od roku 2018. Pomáha klientom optimalizovať webové stránky a zabezpečuje linkbuilding. Pravidelne a aktívne sa zúčastňuje seminárov a workshopov zameraných na SEO a marketing.

Tento článok ti prináša

SCR interactive s.r.o.

SCR Interactive je marketingová agentúra, ktorá ponúka širokú škálu služieb a inovatívnych riešení v oblasti marketingu a médií. Využívajú unikátne know-how, strategické nástroje, progresívne technológie a skúsenosti v rôznych segmentoch trhu. Ich riešenia prinášajú klientom nové biznis modely a zhodnocujú ich aktíva.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+