Titulný obrázok spoločnosti Boldiz Law Firm s.r.o.
Logo Boldiz Law Firm s.r.o.

Boldiz Law Firm s.r.o.

Ochránime vašu značku doma i v zahraničí.

Boldiz Law Firm s.r.o.

Svoju dôveru nám prejavili už stovky klientov, ktorým sme pomohli:

  • posilniť právnu ochranu značiek
  • vymôcť nároky a oprávnené záujmy plynúc z ich ochranných známok, (ne)registrovaných dizajnov, obchodných mien či v spojitosti s doménami
  • previesť alebo postúpiť (licencovať) práva duševného vlastníctva
  • zamedziť nekalosúťažným praktikám

Boldiz Law Firm s.r.o.

Zakladateľ Boldiz Law Firm® – JUDr. Ján Boldizsár je:

  • advokát (od 2016)
  • oprávnený zástupca pred EUIPO (od 2017)
  • členom výborov medzinárodnej asociácie INTA (od 2022).

Venujte svoj čas a energiu zveľaďovaniu vášho biznisu. Jej právnu ochranu zverte do rúk špecializovaným zástupcom.

Naše služby

Právna ochrana značiek
Vymáhanie práv duševného vlastníctva
Rešerš a strategické nastavenie práv duševného vlastníctva
Obnovy, prevody a licencovanie práv k duševnému vlastníctvu
Monitoring duševného vlastníctva
Spory z duševného vlastníctva a nekalej súťaže

Posledné články

Vyberáme z nášho tímu

JUDr. Ján Boldizsár
Advokát

Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+