Digiline

6 min. čítanie

Mediálna kampaň v kocke

Mediálna kampaň je časovo ohraničená, ideovo jednotná komunikácia, ktorá využíva platené aj neplatené média s cieľom naplniť marketingové ciele nejakej značky. V rámci marketingového mixu 4P spadá pod „Propagáciu“. Jej hlavným cieľom je oboznámiť potenciálnych zákazníkov s produktom alebo službou želaným a efektívnym spôsobom.

Zuzana Čubrík Zuzana Čubrík
Digital Data Research v Digiline
Prečítať článok