Emotikony – čo sú emotikony a ako ich používať

4 min čítanie

Emojis, alebo na Slovensku známejšie ako emotikony, sa stali normálnou súčasťou bežnej komunikácie. Svedčí o tom minimálne ich denné využívanie na Facebook Messengeri v počte vyššom ako 5 miliárd. Avšak, ak ide o komunikáciu samotnú, vyjadriť konkrétnu myšlienku či pocity bez podpory neverbálnej komunikácie vie byť neraz náročné. A áno, na tomto mieste prichádzajú na scénu tzv. smajlíky.

Písanému textu v správach alebo na sociálnych sieťach môže občas chýbať detail v podobe “doklepnutia” odkazu. V bežnej komunikácii sa tento detail ukazuje v neverbálnej komunikácii, cez mimiku či gestiku. V digitálnej sfére na tento účel vynikajúco poslúžia emojis, ktoré nenechávajú priestor na nepochopenie významu textu. Emojis vedia pracovať so znením správy pre prijímateľa, ako aj s doplnením kontextu.

Ako uvádza CEO spoločnosti Snaps (ktorá poskytuje Messenger botov a emoji klávesnice), v dnešnom digitálnom svete si ľudia denne pošlú 270 biliónov správ, pričom emojis v nich využívajú v takej miere, že sa ich pošle až 6 biliónov. Ak zhodnotíme emojis po vizuálnej stránke, radíme ich k typu znakov v texte, ktorý dokáže vo vnímaní čitateľa zapôsobiť práve na mimovoľnú pozornosť a pocity.

Percentuálne môžeme podľa štatistiky povedať, že používanie emojis sa napríklad len v roku 2016 zvýšilo až o 609 %.

Slovo emoji, pôvodne vo význame piktograf, vzniklo z japonského e (obrázok) + moji (znak) ako vyjadrenie emócie. Na začiatku bolo základných 78 znakov, ktoré sa postupne rozrastali, adaptovali do rôznych farebných mutácií v závislosti od rasovej príslušnosti a momentálne ich je niečo okolo 2 400.

Na Slovensku tieto znaky poznáme ako tzv. smajlíky. Či už je to žmurkajúci smajlík alebo smajlík, ktorý sa smeje či plače, všetky z nich podčiarkujú, dopĺňajú alebo nahrádzajú komunikovanú informáciu. Mimochodom, vedeli ste, že je rozdiel medzi emotikonmi a emoji. Emotikony sú všetky tie známe smajlíky, ktoré sa píšu dvojbodkou a zátvorkou, bodkočiarkou a zátvorkou, a pod.

Emotikony sú obrázky, ktoré vyjadrujú ľudské emócie. Ak ide o emojis, tie zahŕňajú aj emotikony, ale okrem nich vyjadrujú aj aktivity, zobrazujú jedlo, budovy, zvieratá, symboly či vlajky.

 

V čom reálne spočíva úspech emotikonov?

Rýchlosť v komunikácii zohráva obrovskú úlohu. Jeremy Burge, zakladateľ stránky Emojipedia, ktorá (rovnako ako Unicode Consortium) zhromažďuje na svojej stránke všetky emojis, tvrdí, že emojis sú skvelým nástrojom na doplnenie osobitosti konverzácii prebiehajúcej v textovej podobe. Ako je už spomenuté, výrazným bodom je práve rýchlosť.

Popri komunikácii na sociálnych sieťach, či už vo viditeľnom priestore sociálnych sietí alebo v rozhraní súkromných správ, je omnoho jednoduchšie a rýchlejšie komunikovať a odpovedať cez emojis.

Vedecké štúdie pozorovali ľudský mozog a dospeli k záveru, že človek konfrontovaný s emojis si asociuje v myšlienkach obdobnú situáciu z reálneho života. Výskum bol realizovaný na vzorke 170 ľudí, ktorým boli predostreté rôzne emotikony. Počas výskumu sa, samozrejme, sledovala ich mozgová aktivita.

Výsledkom bolo, že pri zhliadnutí usmievajúceho sa emotikonu sa v ľudskom mozgu, v prefrontálnej kôre zaktivizuje rovnaký proces ako pri situácii z “reálneho sveta”, kedy sa odosielateľ komunikovaného usmeje na prijímateľa.

Opierajúc sa o štúdiu, ktorá tvrdí, že človek si asociuje emotikony s reálnou emóciou, spomenieme ešte dôležitosť navodenia pozitívneho vyladenia príjemcu. Nie je, hádam, novinkou, že v reklamách sa osoby usmievajú. Samozrejme, s tendenciou pôsobiť na príjemcu pozitívne.

Frekvencia používania emojis a význam emotikonov pre používateľov na sociálnych sieťach

Emotikony či emojis slúžia ako univerzálny jazyk, ktorým dokáže komunikovať ktokoľvek. Komunikácia cez symboly je napríklad omnoho efektívnejšia a v istom zmysle slova predčila i svetový dorozumievací jazyk – angličtinu.

Výskum vykonaný emoji Research Team dosvedčuje, že v súčasnosti emojis využíva približne 92 % používateľov, pričom do tohto percenta vonkoncom nespadajú len mladí používatelia sociálnych sietí. Práve naopak, vekové rozmedzie využívania emojis je časté aj pri ľuďoch starších ako 35 rokov.

A kedy človek zvyčajne siaha po emojis?

Z teoretických podkladov o vplyve emócií v predchádzajúcich kapitolách práce a z praxe uvedieme zopár najčastejšie sa vyskytujúcich prípadov, a to:

  • na podčiarknutie informácie, ktorú komunikujeme,
  • na odľahčenie témy,
  • na zdôraznenie sarkazmu či humornej informácie,
  • slúži ako pohodlnejší spôsob na vyjadrenie našej myšlienky,
  • slúži ako náhrada slov v prípade, že človek nadobudne napr. hanblivý alebo ostýchavý stav.

 

 

Ak sa značky či spoločnosti snažia priblížiť spotrebiteľovi čo najviac, prípadne chcú svoju cieľovú skupinu zaujať jazykom im blízkym, platí to aj na používanie emotikonov, a to nielen na FB. V prípade komunikácie v mene značky na sociálnych sieťach však treba zohľadniť zopár faktorov.

Rozhodne treba prihliadať na “tone of voice” značky a netlačiť do príspevkov na Facebooku žmurkajúci smajlík za každú cenu. Vzhľadom k množstvu aktuálne existujúcich emojis taktiež nie je možné, resp. nie je vhodné, aby značka komunikovala široké spektrum znakov.

Ideálnym riešením je, ak si značka stanoví okruh emojis, ktoré sa budú v pravidelných intervaloch opakovať, prípadne bude len limitovaný počet emojis prislúchať konkrétnej komunikovanej téme.

A to z toho dôvodu, aby si spotrebiteľ mohol ľahšie potom komunikovanú reklamnú informáciu asociovať so značkou. Pri téme asociácií si však je potrebné uvedomiť, že pri vytváraní nových asociácií pracujeme s už existujúcimi asociáciami. Napríklad využívanie emojis modrej farby v prípade, ak má obal alebo dizajn značky modrú farbu.

Emotikony či emojis majú vplyv i na vnímanie značky recipientom reklamnej informácie. Výskumy boli realizované i v tomto prípade, konkrétne šlo o štúdiu, v ktorej mala testovaná vzorka ľudí reagovať a ohodnotiť komunikáciu s tzv. expertmi alebo profesionálmi v online priestore. Práve komunikácia obsahujúca emotikony bola hodnotená omnoho lepšie. V tomto prípade zohrávali úlohy vnemy a pamäťový faktor testovanej vzorky.

Komunikácia, ktorá v človeku zanecháva emócie, je zároveň i viac zapamätateľná.

Emotikony rozhodne majú svoje miesto v komunikácii, a to nielen v súkromných správach, ale aj tých verejných zo strany značiek k širokej verejnosti. Veď posúďte sami, ako na vás pôsobí, ak sa s vami na záver tohto článku “len” rozlúčime. Alebo sa môžeme rozlúčiť aj zaujímavejším spôsobom. ✌️

Získaj novinky ako prvý

Prihlásením sa do noviniek súhlasíš s ich odberom a týmto úprimným dokumentom, ktorý sme k ochrane osobných údajov pripravili.

Tento článok prináša

Hype je digitálna reklamná agentúra, v ktorej sa v tom správnom pomere mieša out of box kreatíva a efektívny výkonnostný marketing. Milujeme digitálne trendy a novinky, čo sa odráža aj v našej relácii #DigiNews. Skrátka, digitál nás baví.


Posledné
Obľúbené