Košice
19. Október udalosť už prebehla
Poprad
9. November udalosť už prebehla
Bratislava
5. December udalosť už prebehla
Bardejov
25. Január už čoskoro
Žilina
15. Február už čoskoro
Prešov
7. Marec už čoskoro
Trnava
28. Marec už čoskoro
Zvolen
18. Apríl už čoskoro
Liptovský Mikuláš
9. Máj už čoskoro
Nitra
30. Máj už čoskoro
Košice
3. Október už čoskoro
Banská Bystrica
24. Október už čoskoro
Poprad
7. November už čoskoro
Bratislava
28. November už čoskoro
3 min. čítanie

Dôležitosť marketingovej stratégie

V dnešnej dobe rýchlo sa meniaceho trhu je marketingová stratégia nevyhnutnosťou. Je to kľúčový nástroj, ktorý môže rozhodovať o úspechu alebo neúspechu spoločnosti. Čo však presne zahŕňa dobrá marketingová stratégia a prečo je taká dôležitá?

Dôležitosť marketingovej stratégie

Prečo je marketingová stratégia nevyhnutná?

Stanovenie cieľov a smerovanie

Bez jasne definovaných cieľov a stratégie, ako ich dosiahnuť, môže spoločnosť ľahko stratiť smer a stať sa nerelevantnou. Marketingová stratégia pomáha určiť čo chcete dosiahnuť, koho chcete zasiahnuť a ako chcete ciele dosiahnuť.

Rozpoznanie konkurencie

Vďaka stratégii spoločnosť identifikuje svojich hlavných konkurentov, definuje ich silné a slabé stránky a nájde spôsoby, ako sa od konkurencie odlíšiť. 

Efektívnosť rozpočtu

Rozpočet je často obmedzený a preto je dôležité využívať ho čo najefektívnejšie. Marketingová stratégia pomáha určiť, kde sú príležitosti na investície, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.

Čo tvorí marketingovú stratégiu?

Analýza

Základným krokom je pochopiť súčasný trh, konkurenciu, možné príležitosti a hrozby. Toto zahŕňa analýzu SWOT (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, hrozby) a pochopenie aktuálneho postavenia spoločnosti na trhu.

Stanovenie cieľov

Určite si, čo chcete dosiahnuť. Chcete zvýšiť povedomie o značke? Zvýšiť predaj? Expandovať na nové trhy? Tieto ciele by mali byť jasne definované, merateľné a konkrétne.

Segmentácia trhu

Rozdelenie trhu na menšie segmenty umožňuje cieliť na konkrétne skupiny zákazníkov a prispôsobiť im marketingové aktivity.

Výber cieľových segmentov

Nie každý segment je pre váš podnik rovnako dôležitý. Vyberte si tie, ktoré sú najrelevantnejšie a kde vidíte najväčší potenciál.

Stanovenie marketingového mixu

To zahŕňa 4 oblasti – produkt, cena, miesto a propagácia. Tieto prvky by mali byť prispôsobené potrebám a preferenciám vášho cieľového segmentu.

Definovanie “tone of voice”

Pod týmto pojmom rozumieme spôsob, akým značka komunikuje so svojimi zákazníkmi a odráža jej osobnosť. Je dôležité, aby komunikácia bola konzistentná naprieč všetkými marketingovými kanálmi, pretože to pomáha budovať dôveru a rozpoznateľnosť značky.

Definovanie brandu

Branding alebo budovanie značky je viac ako len logo alebo slogan. Je to o vytváraní jedinečnej identity, ktorá odlišuje vašu značku od konkurencie. Silná značka môže vytvárať emocionálnu väzbu medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi a podporovať lojalitu zákazníkov.

Týždenný podcast UPdate

Marketingový framework SEE — THINK — DO — CARE

Tento rámec rozdeľuje zákaznícku cestu do štyroch hlavných fáz: 

vidieť (SEE) – kedy zákazníci prvýkrát objavia značku, 

myslieť (THINK) – kedy zvážia nákup, 

robiť (DO) – kedy sa rozhodnú kúpiť, 

starať sa (CARE) – kedy značka udržiava vzťah so zákazníkom po nákupe. 

Pomáha spoločnostiam zamerať sa na rôzne potreby zákazníkov v rôznych fázach ich cesty. Tento framework je populárny hlavne pri remarketingových kampaniach. 

Implementácia a hodnotenie

Po stanovení stratégie je čas ju implementovať. Po určitom čase je dôležité vyhodnotiť jej úspešnosť a prípadne ju upraviť.

Marketingová stratégia je nevyhnutná pre úspech v dnešnom konkurenčnom svete. Poskytuje jasné smerovanie, pomáha efektívne využívať zdroje a zabezpečuje, že podnik je vždy o krok pred konkurenciou. Bez nej je ťažké dosiahnuť dlhodobý rast a prosperitu.Zdieľať článok
Juraj Zaťko

Juraj je marketingový špecialista a pomáha firmám uspieť v online svete. Aktuálne sa na plný plyn venuje svojej spoločnosti Birdline, ktorá sa zameriava na komplexné marketingové riešenia pre malé a stredné podniky.

Tento článok ti prináša

Birdline

Birdline je digitálna marketingová agentúra so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá sa zameriava na poskytovanie komplexných online služieb pre podniky. Ponúka širokú škálu služieb vrátane tvorby webových stránok, PPC, sociálnych médií, identifikácie značky a SEO. Birdline je známy svojím prístupom zameraným na vzdelávanie a rast spolu so svojimi klientmi a ich potrebami.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Biznis založený na eufórii? Značke iSEXshop pomohla aj biznis marketingová stratégia od Levosphere
7 min. čítanie

Biznis založený na eufórii? Značke iSEXshop pomohla aj biznis marketingová stratégia od Levosphere

Je jednoduché prevádzkovať sexshop na Slovensku? Biznis v ecommerce sa dá robiť zmysluplne dokonca aj v tabu segmente, ak má dobre nastavenú biznis marketingovú stratégiu. Martina Melíšková, brand manažérka iSEXshop.sk v rozhovore hovorí o tom, ako stratégia od Levosphere pomohla značke. Značne ovplyvnila rozhodovanie firmy, aké produktové portfólio ďalej rozvíjať a ktoré produkty naopak vynechať […]

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Využite geolokáciu v e-commerce! Návod ako použiť geolokáciu na personalizáciu obsahu pre zákazníkov a zvýšenie predaja
4 min. čítanie

Využite geolokáciu v e-commerce! Návod ako použiť geolokáciu na personalizáciu obsahu pre zákazníkov a zvýšenie predaja

Geolokácia v online prostredí je proces určenia geografickej polohy zariadenia, ako je napríklad tablet, smartfón, laptop či iné zariadenie pripojené k internetu. Táto poloha sa zvyčajne určuje na základe IP adresy zariadenia, ktorá poskytuje informácie o mieste, z ktorého je zariadenie pripojené k internetu.

Ondrej Eršek Ondrej Eršek
Data Analyst, Managino
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+