5 min. čítanie

Dáta, ktoré vám zarábajú

Aký je význam dát v modernom marketingu? Z dát sa stal nenahraditeľný zdroj informácií pre rozhodovanie a strategické plánovanie. Dáta už dávno nepredstavujú len súbor čísel, ide skôr o akýsi kompas pre marketérov, analytikov a majiteľov, ktorý im pomáha pochopiť správanie zákazníkov, predpovedať trendy a optimalizovať marketingové kampane. Dáta je preto veľmi dôležité zbierať a analyzovať.

Dominik Hrabčák Dominik Hrabčák
business strategist at dabl.
Dáta, ktoré vám zarábajú
Zdroj: Adobe Stock

Veda za dátami

Systematický a strategicky orientovaný prístup k dátam začína definovaním kľúčových výkonnostných ukazovateľov (KPIs) špecifických pre váš biznis.

Zber, analýza, a aplikácia = základné stavebné prvky

Kde začať?

Zber: Začnite s definovaním kľúčových metrík, ktoré sú pre váš biznis najdôležitejšie. Toto môže zahŕňať údaje ako návštevnosť webových stránok, miera konverzií, správanie zákazníkov a vzory ich nákupného správania. Používajte nástroje Google Analytics, CRM systémy, alebo nástroje pre správu sociálnych médií na zber týchto dát.

Analýza: Po zbere dát ich analyzujte s cieľom identifikovať vzorce a trendy. Hľadajte odpovede na otázky:

  • Aké produkty sú najpopulárnejšie?

  • Aké marketingové kampane generujú najviac konverzií?

  • Ako rôzne demografické skupiny reagujú na vaše marketingové aktivity?

Aplikácia: Na základe analýzy prispôsobte vaše marketingové stratégie. Ak napríklad zistíte, že má určitá demografická skupina vyššiu konverznú mieru, zamerajte na ňu vaše reklamné kampane. Alebo, ak identifikujete populárne produkty, vytvorte okolo nich špecifické marketingové kampane.

Extra tip: Nezabúdajte, že dáta sú dynamické a je potrebné ich pravidelne prehodnocovať a aktualizovať podľa nich marketingové stratégie. To zabezpečí, že vaše marketingové aktivity budú stále relevantné a efektívne.

Prenos dát do akcie

Začnite s nástrojmi pre data mining* (RapidMinerKnimeOrange), ktoré vám pomôžu identifikovať vzorce a trendy v správaní zákazníkov. Toto je kľúč k pochopeniu, čo vašich zákazníkov motivuje a ako reagujú na rôzne marketingové aktivity.

Segmentácia zákazníkov: Použite analýzu na vytvorenie detailných zákazníckych profilov a segmentov. Táto segmentácia by mala byť založená na komplexných dátových bodoch, vrátane demografických údajov, správania na webe a histórie nákupov.

Prediktívna analýza: Implementujte prediktívnu analýzu na základe získaných dát. Toto vám pomôže predpovedať budúce trendové línie, správanie zákazníkov a potenciálne úspešné marketingové stratégie.

Integrácia a analýza rôznych zdrojov dát: Nezabúdajte na dôležitosť integrovania dát z rôznych zdrojov. Toto zahŕňa sociálne médiá, webové analýzy, CRM systémy a ďalšie. Integrácia a holistická analýza vám poskytnú komplexnejší pohľad na vašich zákazníkov.

Tieto kroky vám umožnia premeniť surové dáta na strategické informácie, ktoré môžete využiť na optimalizáciu vašich marketingových kampaní a zlepšenie celkového výkonu online aktivít.

*Data mining je proces hľadania vzorov a vzťahov vo veľkom množstve údajov. Ide o pokročilú techniku analýzy údajov, ktorá kombinuje strojové učenie a umelú inteligenciu s cieľom získať užitočné informácie, ktoré pomáhajú podnikom dozvedieť sa viac o potrebách zákazníkov, zvýšiť príjmy, znížiť náklady, zlepšiť vzťahy so zákazníkmi a podobne.

High-end využitie dát pomocou RTB Retargetingu

Automatizácii a optimalizácii procesu spracovávania dát sa v dabl. venujeme dostatočne dlho a naše know-how je tak založené na skúsenostiach priamo z online praxe. Vďaka týmto skúsenostiam sme dokázali vyvinúť systém, ktorý efektívne sleduje a vyhodnocuje rôzne merania na webových stránkach, vrátane sledovania konkrétnych kľúčových indikátorov. Tento systém je schopný dynamicky analyzovať a vyberať najvhodnejší obsah z produktových feedov, a to na základe konkrétnych potrieb a preferencií jednotlivých používateľov.

Naša metóda personalizácie reklamy v reálnom čase umožňuje e-shopom cieliť presne a efektívne. Napríklad počas hlavných nákupných období ako sú Vianoce, Black Friday alebo letné výpredaje, dokážeme e-shopom pomôcť maximalizovať ich dosah a konverzie. Toto riešenie zohľadňuje aktuálne preferencie a správanie zákazníkov a umožňuje tak e-shopom ponúkať relevantný obsah.

Či už ide o akcie a zľavy, novinky a bestsellery, alebo ťažko predajné produkty – takzvané “ležiaky”, náš systém zabezpečuje, že každý používateľ dostane reklamu, ktorá najviac vyhovuje jeho preferenciám a správaniu. To všetko prebieha v reálnom čase, pričom kreatívny obsah reklamy môže byť vytváraný a prispôsobovaný individuálne pre každého používateľa.

Využitie RTB RTG v reálnom svete

Predstavte si, že by sa efektivita vašej online reklamy zdvojnásobila alebo dokonca strojnásobila. Naša vlastná štúdia ukázala, že implementácia AI a nášho automatizovaného systému môže byť kľúčom k dosiahnutiu podobných výsledkov. V prípade jedného poskytovateľa internetových služieb sa počas štyroch týždňov metrika CTR zvýšila z pôvodných 0,05 % na impozantných 1,85 %, pričom cena za kliknutie (CPC) klesla z 3,76 € na 0,14 €.

V inom prípade, v segmente mobilných telefónov, tento prístup v období 90 dní výrazne posunul mesačné tržby, čím sa dosiahla návratnosť investícií (ROAS) na úrovni ohromujúcich 9654.88 %, pričom cieľ bol stanovený na ROAS 1000 %.

Tieto prípady jasne ukazujú, že pri správnom použití technológií môžete svoje marketingové kampane transformovať na výkonné nástroje, ktoré nielen zvýšia predaje, ale tiež optimalizujú vaše náklady. Bonusom je upevňovanie a zvyšovanie brand awareness, keďže takéto kreatívy nesú za každých okolností váš brand code. Vďaka tomu RTB retargetingové kampane dosahujú maximálnu efektivitu a relevanciu, čo je kľúčové pre zvýšenie konverzií a posilnenie značky e-shopu.

Záver, zhrnutie, odporúčanie

Úspešný marketing v dnešnej dobe závisí na správnom využívaní a interpretácií dát. Pre firmy, ktoré sa naučia efektívne a pravidelne prehodnocovať a upravovať marketingové kampane na základe získaných poznatkov z dát bude plynúť konkurenčná výhoda.

Extra tip: nezabúdajte na zber, analýzu a aplikáciu.

Zdieľať článok
Dominik Hrabčák
business strategist at dabl.
Tento článok ti prináša

dabl.

Tvorené srdcom, schválené mysľou. „Tvorené srdcom“ hovorí o vnútornej vášni, ktorá poháňa naše inovácie. „Schválené mysľou“ podčiarkuje význam dôkladnej úvahy a kritického myslenia. Zatiaľ čo vášeň podnecuje naše nápady, je to sila našich myšlienok, ktorá ich premieňa na vynaliezavé riešenia. Sme marketingový powerhouse, ktorého stredobodom sú ľudia. Sme tu, ak nás potrebuješ.

Viac o tejto spoločnosti

Týždenný podcast UPdate
Podobné články
Retail sa mení. Všetko je o údajoch
2 min. čítanie

Retail sa mení. Všetko je o údajoch

Nakupovanie už nie je len o odovzdávaní hotovosti. V súčasnosti chcú obchody aj vaše osobné údaje. Napríklad módne high-end obchody, ktoré začali pri pokladni žiadať telefónne čísla. Hovoria, že je to kvôli zasielaniu elektronických účteniek, čo znie celkom prakticky. Alebo je to cez čiaru?

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Ako Brexit ovplyvnil britský e-commerce?
2 min. čítanie

Ako Brexit ovplyvnil britský e-commerce?

Po tom, čo Veľká Británia odišla z Európskej únie, prišiel tamojší e-commerce do stretu s novou realitou: Brexit do odvetvia priniesol značné narušenie, najmä pre britské značky a maloobchodníkov, ktorí sa snažia rozšíriť svoj dosah v celej EÚ.

Redakcia Redakcia
Prečítať článok
Bridge Now

Najnovšie správy práve TERAZ

10+ neprečítaných

10+